„Kuc kuc Kamajuos!“ – šventė, atgaivinusi senąsias turgaus tradicijas

O pasidėjo šventė dvaro menėje

„Kuc kuc Kamajuos!“ šventės atidarymo vakaras Rokiškio krašto muziejaus menėje.                   „Gimtojo Rokiškio“ nuotr.

Spalio 9-11 dienomis vykusi Rokiškio rajono Kamajų miestelio bendruomenės šventė „Kuc kuc Kamajuos!“ 32 kartą nusilenkė liaudies amatui ir jos išmonei.

– Eikite kašikų pažiūrėtų, kalvių kalvio įvertintų! – sekmadienio baigiamajame renginyje nuo scenos ragino renginio vedėja Duokiškio laisvalaikio centro administratorė Giedrė Dagienė.

Neįprastas buvo šių metų raginimas „Kuc kuc Kamajuos!“, Rokiškio dvaro menėje prasidėjęs solistės Vilijos Kuprevičienės ir pianistės prof. Aleksandros Žvirblytės koncertu „Meilės dvelksmas“. Tai buvo ir padėka visiems, padedantiems išsaugoti ir tęsti Kamajų šventės tradicijas, ir raginimas į ją atvykti.

Šventė „Kuc kuc Kamajuos!“ jau daugelį metų gausi renginiais, pažinimu ir pažintimis.

 

Kamajus aplankė architektės dukra

Doc. dr. Lada Markejevaitė

Šeštadienis pakvietė į popietę, skirtą architektės Elenos Nijolės Bučiūtės (1930-2010) 85-mečiui paminėti skirtą popietę. Ji – profesorė, pedagogė, architektė. N.Bučiūtė suprojektavo per 50 pastatų, tarp jų – Vilniaus operos ir baleto teatro rūmus, Rokiškio mikrorajoną, kartu su autorių grupe – ir Nepriklausomybės aikštės paminklą „Arka“. Kamajiškiai nepamiršo: tai  jų krašto vaikas. N.Bučiūtė, gimusi Kaune, vaikystę ir paauglystę praleido Kryliuose, 1947 m. baigė Rokiškio mergaičių gimnaziją.

Atvažiavo į Kamajų bendruomenės popietę architektės dukra doc. dr. Lada Markejevaitė, atsivežė parodyti mamos piešinių, projektų, mokyklinių sąsiuvinių, dalinosi apie ją –  mamą ir asmenybę – prisiminimais.

Dalyvavo renginyje ir Rokiškio krašto muziejaus istorikė Marytė Mieliauskienė, rengusi fotografijose ir dokumentuose užfiksuotų E.N.Bučiūtės darbų parodą.

 

Skapiškio irBajorų teatrai keliavo į šventę

– Rytoj 13 val. vaidinsim gražioje šventėje, Kamajų kultūros namuose! – didžiulei savo facebooko auditorijai skelbė Kupiškio rajono Skapiškio kultūros namų Vaikų ir jaunimo teatro studijos „Ku-kū“ režisierė Vita Vadoklytė.

Vaikų ir jaunimo studija „Ku-kū“

Skapiškėnai, šiuo metu aktyviai gastroliuojantys po Aukštaitiją, į Kamajus atvežė Balio Sruogos „Aitvarą teisėją“.

Rokiškio rajono Bajorų centro mėgėjų teatras „Šnekutis“ atkeliavo su Daivos Čepkauskaitės pjese „Pupos“.

 

Gražiausi Kamajų renginiai

Kamajų bibliotekoje surengta fotografijų paroda „Kamajai“, sakytum, – miestelio dienoraštis, sustabdęs gražias ir reikšmingas įvykių ir renginių akimirkas. Žmonės apžiūrinėjo Kamajų bendruomenės pirmininkės Jolantos Vygėlienės, jos vyro Vyganto Vygėlio, fotografo Dariaus Baltakio fotografijas ir šypsojosi. Sakė:

– Jei ne tos nuotraukos, kai ką jau būtume pamiršę…

 

Kvietė, kaip visada, ir bažnyčia

Vakarėjant rinkosi visi Šv. Kazimiero bažnyčion į sakralinio meno koncertą.

– Ankštos tos mūsų erdvės. Ir susitikimai, ir spektakliai vos talpino žmones – vis susispaudę, vis sausakimši. Bet ir bažnyčia tuščia nebuvo, – temainfo.lt sakė Kamajų bendruomenės pirmininkė J.Vygėlienė.

Koncertavo Utenos „Magistrų“ trio: Gediminas Kaušylas (birbynė), Renata Buzėnaitė (akordeonas), Zita Lukošiūnienė (fortepionas) ir solistė Zelma Lukošiūnaitė (sopranas).

O aikštėje mikrofonus jau derino Kamajų Antano Strazdo gimnazijos moksleiviai, po jų – „Pikaso“…

Fejerverkai nudažė dangų. Aikštėje prasidėjo jaunimo diskoteka su JD Laurynu.

Ir sekmadienio šv. Mišiose bažnyčia buvo pilnutėlė.

Sportiniai šventės išbandymai

– Keturias surinkau šachmatininkes. „Bijom, neisim!“ – spyriojosi mergaičiukės. O paskui patiko. Mato, čia viskas rimta: ir laikrodžiai, ir teisėjas, ir apdovanojimai visoms keturioms, – „Kuc kuc Kamajuos!“ šventei atidarytoje „Arbotinėje“ kalbėjome su Kamajų Respublikos Prezidento žmona Dalia Viliene.

A.Strazdo gimnazijos salėje vyko krepšinio varžybos, puikiai suderintos su bendruomenės vykdoma programa „Sportuojanti bendruomenė“.

 

Kaip gi be „Kamajų Respublikos istorijos“

Jau 10 metų Kamajai visokiomis progomis, o ypač rudens šventėje „Kuc kuc Kamajuos!“, primena savo seniūnijos žmonėms, o ir plačiajai visuomenei, apie 1905 m. Kamajų Respublikos paskelbimo faktą. Pirmasis Prezidentas Jurgis Smolskys šį įvykį skelbė iš tos pačios aikštės, į kurią spalio antrasis savaitgalis žmonės iš visos Lietuvos sukviečia į turgaus ir amatų šventę „Kuc kuc Kamajuos!“

Prieš dešimtmetį tuometinis Kamajų seniūnas Vytautas Vilys, viešėdamas Kanados lietuvių šeimoje, vietos tautiečių laikraštyje perskaitė istorinį straipsnį apie Kamajų Respubliką. Šią žinią jis parvežė namo, kamajiškiai ją sutiko kaip ypatingą krašto savitumą, o V.Vilys pernai buvo išrinktas Kamajų Respublikos Prezidentu neterminuotai kadencijai.

Įvykis, šiemet skaičiuojantis 110 metų, apsipynė išgalvotomis ir tikromis istorijomis, susitapatino su švente „Kuc kuc Kamajuos!“, suteikė jai naujų tradicijų, nuspalvintų švelnaus sarkazmo. Paroda „Kamajų Respublikos istorija“ apžvelgė istorines šio įvykio detales.

 

Kamajų mugė vejasi ir Rokiškį, ir Anykščius

Anot Kamajų seniūnijos vyresniosios specialistės kultūrai Sigitos Gasiūnienės, apie 80 prekybininkų susirinko į „Kuc kuc Kamajuos!“ mugę.

– Spaudoje skaičiau, jog Rokiškio gimtadienio šventėje apie 100 prekybininkų buvo. Net ir Anykščių toks pat skaičius. Mūsų mažas miestukas nedaug beatsilieka, – temainfo.lt linksmai gyrėsi S.Gasiūnienė.

Kamajiškiai net planuoja Kamajų Respublikos prekybininko pasą įsteigti. Jį gaus tik amatininkai, kulinarinio paveldo puoselėtojai. Atvažiavai į šventę, „Kuc kuc Kamajuos!“, mugės prekiautojo pase užsidėjai spaudą ir žinai, kad esi tikrasis senojo Kamajų turgaus tradicijų tęsėjas.

– O ir turgus bus pigesnis, kuo spaudų daugiau turėsi, – sakė S.Gasiūnienė.

Stalai riogsojo nukrauti duona ir kepiniais, žuvimi ir mėsa, medumi ir sūriais… O kur dar puodynės, mezginiai, veltiniai…

Kaip kažkada temainfo.lt yra sakęs „Kuc kuc Kamajuos!“ šventės pradininkas Vladas Dulkė, miestelyje dar tebeaidi į turgų tempiamų ratų dardenimas… Ir tikrai: kamajiškiams pavyko atgaivinti senojo turgaus tradicijas. Tik gyvuliais kažin ar bebus čia kada nors prekiaujama.

 

Tarmiškai sveikino ir dėkojo

Renginio vedantieji G.Dagienė ir Gintaras Kepalas kalbėjo nuo scenos tarmiškai – tuo gražūs ir saviti. Jie ragino ir kvietė, sveikino ir dėkojo.

Kaip ir dera, pirmoji sveikinimo žodį tarė Kamajų seniūnijos seniūnė Laimutė Vilimavičienė. Surengti trijų dienų šventę be jos bendruomenei būtų sunkiau.

Per 50 geradarių ir rėmėjų vardų paskelbta, per 10 įmonių ir įstaigų paminėta; dėkota Labdaros ir paramos fondui „Viltis-Vikonda“, Rokiškio rajono savivaldybei, Kūno kultūros ir sporto departamentui prie LR Vyriausybės…

Rokiškio rajono meras Kamajų Respublikos prezidentui dovanų atvežė rankelę nugarai pasikasyti… Nešini geru žodžiu scenon lipo Seimo narys Vytautas Saulis ir rajono Tarybos narys Algis Kazulėnas, Šv. Kazimiero bažnyčios bokštų atstatymo rūpesčiu gyvenantys Vilniaus kamajiškiai – Kamajų plėtros paramos fondo prezidentas Kęstutis Juozas Zaborskas ir advokatas Linas Vilys. Atstatymo darbai turėtų paspartėti: meras Antanas Vagonis žmonėms paliko pažadą atstatyti bokštus.

Kviečiami scenon buvo ir tie, kuriems Kamajų bendruomenė dėkinga už sodybas gražiausias, už ūkius pažangiausius.

 

Įvertintas ir darbštumas, ir kūryba

Sigitos Gasiūnienės rankose – Respublikos auksarankio statulėlės.

„Pažangiausio metų ūkio-2015″ diplomai įteikti Daliai ir Vilmantui Vaštakams, Greviškių kaime puoselėjantiems pienininkystės ūkį, dirbantiems apie 100 ha žemės; Kazimierui ir Irinai Kalniečiams, Salų miestelyje vystantiems per 100 ha augalininkystės ūkį; geriausiai besitvarkančio jauno ūkininko titulas teko ekologinio mišraus ūkio savininkui Gediminui Bernotui iš Kuokšių kaimo.

„Gražiausios sodybos-2015″ titulas Vienkiemių kategorijoje atiteko Rasai ir Petrui Smalsčiams iš Žeimių; Kaimo turizmo sodybų kategorijoje – Broniui Juzelskiui iš Juodonių; Gražiausios sodybos lyderiais tapo Jolanta ir Jonas Bikauskai iš Duokiškio, Genovaitė ir Vytautas Paviloniai iš Kamajų ir kamajiškietė Dangyra Žliubienė.

Respublikos auksarankio statulėle apdovanoti Salų puodžius Igoris Kovalevskis ir tautodailininkė Augenija Ruželienė. Toks apdovanojimas teikiamas pirmąkart.

 

Jau penkeri metai kalamas Kamajų Respublikos ordinas

Šių metų „Kuc kuc Kamajuos!“ šventės ordinas „Už nuopelnus Kamajų Respublikai“ buvo įteiktas kalbininkei dr. Ginai Kavoliūnaitei Holvoet, padėkota už pastangas garsinant Salas.

Dr. G. Kavoliūnaitės Holvoet iniciatyva nuo 2004 m. asociacija „Academia salensis“ ir Vilniaus Universitetas Salose kasmet rengia tarptautinę kalbos stovyklą ir Salų akademinės muzikos festivalį.

Ordiną pelniusi mokslininkė sakė fantazijos nebeturinti, kaip iš viso pasaulio atvykstantiems kalbininkams paaiškinti, kodėl niekam nerūpi, kad Salų dvaras griūna, nyksta.

– Gal šis Kamajų bendruomenės ordinas ir yra viltis, kad rasis dėmesys Salų dvarui? – svarstė dr. G.Kavoliūnaitė Holvoet, širdyje jau visada puoselėsianti meilę gimtajam Salų miesteliui.

Aukštakalnių kalvio Audriaus Baltrukėno rožė buvo įteikta mokslininkės vyrui, kalbininkui, „Academia salensis“ valdybos nariui Akseliui Holvoetui.

Kitų metų šventės ordininkui Aukštakalnių kalvis žadėjo nukaldinti „Strazdelio“ statulėlę.

 

Šildė Kamajų „Arbotinės“ žolelių arbata

„Kuc kuc Kamajuos!“„Arbotinė“

Kas bendruomenės pirmininkei J.Vygėlienei, kas šeimininkėms Birutei Šešelgienei, Ramunei Lobovienei, Irenai Babidorič, Ritai Venslovienei, Lijanai Čibinskienei dėkojo už šventei atidarytą Kamajų „Arbotinę“, jaukiai Vaidos Babidorič-Muralienei išpuoštą. Taip labai ji buvo reikalinga sušilti, jog, rodės, ir šventė ne šventė be „Arbotinės“ būtų. Šeimininkės siūlė aviečių, imbiero, čiobrelių, melisos – visokių žolelių arbatos. O ant stalų kvepėjo pyragai: ragauk, pabūk, sušilk, pabendrauk. Juolab kad iš čia girdėjosi ir Vilniaus miškų urėdijos folklorinio ansamblio „Nalšia“ valsai ir polkos, jo vadovės Audronės Vakarinienės smagūs papokštavimai.

 

Ir kiemeliai kvietė stabtelti

Jūžintų seniūnija graži ir labai gerbtina susitelkimu dalyvauti kaimynų šventėje. Te atleis kažkas nepastebėtas, tačiau Jūratės Puslienės ruginė duona, lyg į kokius krikšto rūbus įvilkta, tokia neapsakomai reikalinga – neragaut ir nepirkt jos negali.

Garavo kamajiškių Zosės ir Alvyros košė. Visus kvietė Kaniukų ir Vilutiškių bendrijų kiemelis „Daratos turgus“, kur vyko edukacija „Sodų rišimas“. Kriaunų seniūnijos šeimininkės vaišino blynais, Aukštakalnių kaimo „kromelis“ kvepėjo džiovintomis žolelėmis, vaistažolėmis ir jų arbata, kalvis A.Baltrukėnas skelbė konkursus, Salų „Karčiamoje“ puikavosi būrėja, plepsėjo skani Dviragio žuvienė.

 

Jauno dailininko ir jo parodos globėjai

Birutė Kairienė iš Kuosių kaimo pasakojo apie jauną Kamajų dailininką Gediminą Kostik ir jo parodą. Po sunkios ligos, sunaikinusios jo 75 proc. darbingumo, Birutė pažadino jį norui kurti. Galėtų ji pasakoti ir pasakoti apie jaunatviškai ryškiaspalvius, subtilaus regėjimo paveikslus.

Neatėjo pats dailininkas.

– Grįžo vėliausiai iš vakarykščių šokių Kamajuos. Miega dabar pavargęs, – sakė dailininko patėvis Romas Pigaga, dėl to kartu su Janina Kostik tapę sūnaus parodos globėjais.

Kamajų miestelis dėkingas B.Kairienei už jaunam žmogui suteiktą viltį, už atrastą netikėtą galimybę jam užsidirbti. Juk ji ir pati dailininkė, rodos, prekyba savais paveikslais labiau turėtų rūpėti.

Ir už atjodintą kumelę Loretą ūkininkei B.Kairienei kamajiškai dėkingi: ar dažnai patiri džiaugsmą užsėsti ant arklio nugaros?

 

Šventės mecenatė nesiekė viešumo

Šventės mecenatė Jolanta Uspaskich

– Žiūrėkit! Jolanta Blažytė! –  net šūktelėjo moteris, ir, jei ne ji, gal nė nebūtume pastebėję Jolantos Uspakich, rokiškėno Lino Juozėno kristalus apžiūrinėjančios. Ji dažnokai svečiuosna į Kamajus atvyksta, mat jos močiutė Ona Vaičiulienė – iš Roblių.

Viešnia nelipo ant scenos kalbėti; specialistė kultūrai S.Gasiūnienė ir Prezidentas V.Vilys kalvio A.Baltrukėno rožę jai įteikė čia pat, aikštėje. Ir be viešo kalbėjimo visi žino, kokią didelę sumą ji skyrė savo senolių krašto šventei.

 

Su geriausiais linkėjimais!

Renginio vedėjas G.Kepalas kvietė į smiginio – dar vieną programos „Sportuojanti bendruomenė“ renginį – ir čia pat perspėjo:

– Nepainiokit, tai – ne smigimo, o smiginio, rankos taiklumo varžybos!

Lyg ir tikslingai, lyg ir savaime „Kuc kuc Kamajuos!“ ugdo ir blaivybės vis stiprėjančias tradicijas. Ar buvo šventėje girtų? Keli, susimetę grupelėn, traukė iš „paskvernės“ buteliuką, tačiau jau senokai iš šventės išbluko girto žmogaus vaizdas. Nebenori niekas matyti svirdinėjančių, šlitinėjančių. Daug smagiau susiburti apie Kamajų Respublikos monetų kalėją ar paukštininką iš Jūžintų Česlovą Petrokaitį, ar dėl „baronkų“, kurių penkios 2 Eur kainavo, pasiderėti…

– Tai kultūringo pasibuvimo šventė, kamajiškių tapusi labai laukiama. Kai miestelį užplūsta tiek svečių, tai ir Kamajų, ir jo aplinkinių kaimų gyventojams norisi pasižmonėti. Nebesuskaičiuosi, kiek aktorių ir dainininkų „Kuc kuc Kamajuos!“ šventei koncertavo. Šiemet „Kitava“ žmones džiugino. Smagu kamajiškiams buvo matyti ir A.Strazdo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų koncertą, ir Panemunėlio ansamblį „Gaja“. Jau daug metų talkinu organizuojant šią šventę. Visada išgyvenu keistą jausmą: nutilus paskutiniams koncerto akordams aikštė ištuštėja per penkias minutes. „Iki kitos šventės“, – akimirksniu įsivyravusioje tyloje palinkiu sau ir Kamajams, – sakė S.Gasiūnienė.

 

Rita Briedienė

Rimvydo Slapšinsko ir www.kamajubendruomene.lt nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_2.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_3.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_5.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_6.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_7.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_8.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_9.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_10.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_11.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_12.jpg“ descr=““ title=“Kamajų seniūnijos seniūnė Laimutė Vilimavičienė“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_13.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_14.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_15.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_16.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_17.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_18.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_19.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_20.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_21.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_22.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_23.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_24.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/kamajuos_2015_kuc_kuc_25.jpg“ descr=““ title=““]

[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_1.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_2.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_3.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_4.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_5.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_6.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_7.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_8.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_9.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_10.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_11.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_12.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_13.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_14.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_15.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_17.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_18.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_19.jpg“ descr=““ title=“Česlovas Petrokaitis“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_20.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_21.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_22.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_23.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_24.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_25.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_26.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_27.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_28.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_29.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_30.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_31.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_32.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_33.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_34.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_35.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_36.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_37.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_38.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_39.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_40.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_42.jpg“ descr=““ title=“Kamajų Respublikos Prezidentas, Rokiškio rajono tarybos narys Vytautas Vilys“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_43.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_44.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_45.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_46.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_47.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_48.jpg“ descr=““ title=“Linas Vilys (dešinėje)“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_49.jpg“ descr=““ title=“Seimo narys Vytautas Saulis“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_50.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_51.jpg“ descr=““ title=“Rokiškio rajono tarybos narys Algis Kazulėnas“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_52.jpg“ descr=““ title=“Kamajų Respublikos Prezidentas Vytautas Vilys (dešinėje)“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_53.jpg“ descr=““ title=“Direktorė Diana Varnaitė ir architektas Aurimas Širvys“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_54.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_55.jpg“ descr=““ title=“Dr. Gina Kavoliūnaitė Holvoet“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_56.jpg“ descr=““ title=“Dr. Gina Kavoliūnaitė Holvoet su vyru Akseliu Holvoetu“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_57.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_59.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_60.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_61.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_62.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_63.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_64.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_65.jpg“ descr=““ title=“Verslininkas Irmantas Tarvydis“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_66.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_67.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_68.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_69.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kuc_kuc_kamajuos_70.jpg“ descr=““ title=““]
[/gallery_box]

 

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame šventės „Kuckuc Kamajuos“ rėmėjams; Labdaros ir paramos fondui „Viltis-Vikonda“, Rokiškio rajono savivaldybei, Kūno kultūros ir sporto departamentui prie LR vyriausybės, UAB „Gimtajam Rokiškiui“,Gediminui Kuprevičiui, Alei ir Vladui Rekašiams, Beatai ir Linui Viliams , Agnei ir Justui Viliams, Daliai ir Vytautui Viliams,seniūnijos ūkininkams: Aldonai ir Jonui Venslovams, Rasai ir Kęstučiui Venslovams, Rimai ir Rimantui Vigėliams, Danutei ir Gediminui Vigėliams, Rimai ir Stanislovui Šeškams, Vilmantei ir Valdemarui Zovėms, Nijolei ir Valentinui Mažeikiams, Zojai ir Stasiui Jasiūnams, Stasei ir Virginijui Andrikaičiams, Romai ir Voldemarui Klišiams, Danguolei ir Alfredui Matuliauskams, Vitai ir Gediminui Švežikams, Jolitai ir Raimondui Bernotams, Jūratei ir Juozui Žylams, Arvydui Kazlauskui, Gintarui Ledžiui, Reginai ir Česlovui Likšams, Gintautui Alksniniui ir Kamajų žemės ūkio bendrovei, kaimo turizmo sodybų savininkams Broniui Juzelskiui ir Robertui Braziui, verslininkams Jonui Smalinskui, Jurgitai ir Aidui Kiliams, Jolitai ir Gintarui Kiliams, profesoriui Petrui Anceliui, kalviui Audriui Baltrukėnui, Daivai ir Dariui Skirkevičiams, Danutei Diržienei, Violetai Kuprytei, Aurelijai Rimšienei, UAB“Steka , Juozo Simučio IĮ „Bajorų žuvis“, SnežanaiTumienei ir UAB „Trojana“, UAB „Lašų duona“,   UAB „Darola“, UAB „Rokana“, UAB „Svaita“, UAB „Rogreta“, UAB „Daivida“, UAB „Kosmelita, AB „Rokiškio sūris“, UAB „Meteka“.

Dėkojame Rokiškio krašto muziejui, Kamajų, Aukštakalnių, Salų, Jūžintų, Kriaunų bendruomenėms, Vilutiškių bendrijai, Kaniukų krašto bendrijai, Kamajų parapijai, Kriaunų seniūnijai, Birutei Kairienei ir Utenos žirgynui, temainfo.lt komandai, fotografui Dariui Baltakiui, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos kolektyvui, šventės atlikėjams, sportinių varžybų dalyviams ir treneriams, seniūnijos kultūros namų darbuotojams, seniūnijos kolektyvui, tautodailininkams, prekybininkams, visiems kurie savo darbu ir  idėjomis prisidėjote prie šios šventės surengimo.

Už skanią košę dėkojame Zosei Braukylienei ir Alvyrai Čypienei, už gražų estetinį vaizdą Vaidai Babidorič-Muralienei ir Irenai Babidorič.

Taip pat dėkojame visiems Kamajų Respublikos piliečiams, visiems rajono gyventojams su gera nuotaika dalyvavusiems mūsų tradicinėje šventėje.

Džiaugiamės Jūsų visų parama, pagalba, dalyvavimu ir esame laimingi, jei pavyko suteikti Jums džiaugsmo akimirkų.

 

„Kuc kuc Kamajuos!“ šventės organizatoriai

Užsk. Nr. A15-19