Tarp valdžios ir žmogaus gali atsirasti visai nuoširdus bendravimas. Gali neatsirasti. Negerai, bet tai dar ne pats blogiausias variantas. Priešiškumas skatina diskusijas – kartais randamas sprendimas. Svarbiausia, kad nesusidarytų vakuumas: valdžia – sau, žmogus – sau.
Šiandien apžvelgiame valdiškas, privačias ir visuomeniškas iniciatyvas, kuriančias ir statančias miestus, rajonus.


VISUOMENĖ

Anykščiai

Kupiškis

Rokiškis


Trumpai

Kupiškis

Anykščiai

Rokiškis

SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Rokiškis

Kupiškis

Rokiškis

Rokiškis

Anykščiai

Anykščiai

Kupiškis

Kupiškis

Rokiškis

Anykščiai

Kupiškis

Anykščiai