Algirdas Notkus Kupiškio rajono neįgaliuosius pakvietė puodeliui arbatos

Sausio 4 d. Kupiškio rajono savivaldybės mero pareigas laikinai einantis rajono mero pavaduotojas Algirdas Notkus surengė tradicinį susitikimą su rajono organizacijų, vienijančių neįgaliuosius, atstovais. Kaip teigė jis pats, tai nėra rajono vadovo veiklos ataskaita ar planų apžvalga, o bandymas sužinoti, kas neįgaliųjų visuomenei svarbu.


Jau trečią kartą

Renginys, pavadintas „Puodeliui arbatos – su vicemeru“ po šiokios tokios pertraukos rengiamas jau trečią kartą. Sausio 4 d. Kupiškio rajono savivaldybės vadovo pareigas laikinai einančio mero pavaduotojo A. Notkaus pakviesti Kultūros centro Vitražų salėje rinkosi Kupiškio neįgaliųjų draugijos nariai, vadovaujami Bronės Kaleinikovienės, Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos atstovai ir jų pirmininkas Gediminas Virbickas, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kupiškio filialo nariai ir jų vadovė Kristina Malinauskienė, Kupiškio rajono diabeto klubas „Kupa” bei jo pirmininkė Laimutė Bernadickienė, Lietuvos specialiosios draugijos „Guboja“ Kupiškio skyriaus, vadovaujamo Ingos Dovydėnienės, atstovai.
– Tam, kad gyvenimas būtų įprasmintas, reikia sveikatos. Jos labiausiai visiems ir linkiu, –susirinkusiuosius pasveikinęs Naujųjų metų proga linkėjo jiems A. Notkus.


Ir išnyksta oficialumas

Renginys „Puodeliui arbatos – su vicemeru” nėra rajono vadovo veiklos ataskaita ar planų apžvalga. Šis susitikimas tampa galimybe ne itin gausiame žmonių rate apkalbėti dalykus, keliančius nepatogumų neįgaliesiems. Kaip sakė Aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kupiškio filialo vadovė K. Malinauskienė, gausiuose neįgaliųjų renginiuose Kultūros centro Didžiojoje salėje ne kiekvienas drįsta stotis iš vietos savo nuomonei išsakyti, tad dažnai žmogus lieka neišgirstas. „Vicemero pusryčiuose“ kitaip: jei oficialioje dalyje ir nedrąsu eiti prie mikrofono, tai geriant arbatą ar kavą oficialumas išnyksta, ir vicemeras sužino jam pačiam naujų, o savivaldai spręstinų dalykų.


Rajone – apie 3 000 neįgaliųjų

Kai renginio vedėja Lidija pakvietė neįgaliųjų atstovus papasakoti apie save, žmonės išsakė ir bėdas.
Anot G. Virbicko, neįgalieji stokoja informacijos: ne visi žino apie neįgaliųjų organizacijas, o šios nežino apie neįgaliuosius – duomenų apsauga stabdo žmonių galimybes bendrauti.
– Tai liūdina. Juk rajone – apie 3 000 neįgaliųjų, – kalbėjo G. Virbickas.
K. Malinauskienė prašė patarti, kaip bendrauti su Kupiškio ligoninės konsultacinės poliklinikos akių ligų gydytoju.
– Aš, manau, mums labiau reikia bendrauti su Kupiškio ligonine ir poliklinika. Dirbu su žmogeliukais, turinčiais regėjimo negalią, ir nežinau kaip rasti kelią pas akių gydytoją, – sakė ji.
– Esame reikalingi žmonėms. Nuo sausio 2 d. jau turime didžiulį sąrašą žmonių, kuriems reikia mūsų paslaugų, – teigė B. Kaleinikovienė, irgi išreiškusi pageidavimą – surengti susitikimą su naujais Kupiškio medicinos įstaigų vadovais – VšĮ Kupiškio ligoninė direktoriumi Antanu Zadorožnu ir Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriumi Robertu Baltrūnu.
– Norisi sutelktumo, nes labiausiai ir trūksta pabendravimo, – sakė I. Dovydėnienė.
– Nebūkime pikti paniurėliai. Šiais laikais tapome labai kritiški. Kartais bent iš to piktumo nusišypsokime. Negailėkime šypsenos ir gerų žodžių kaimynui, draugui, ar tiesiog sutiktam kely žmogui, – patarė diabetu sergančiuosius jungiančios draugijos vadovė L. Bernadickienė.


Nežinai, kur likimas nublokš

Už susitikimą dalyvauti renginyje padėkojo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą nuo Sėlos rytinės (Rokiškio–Kupiškio) apygardos rokiškėnas mokslų daktaras Vidmantas Kanopa.
– Man jūsų problemos puikiai žinomos, nes aktyviai dalyvauju tokio pobūdžio renginiuose. Žmogus nepasakysi, kur tave likimas nublokš, ir kartais mes paskęstame smulkmenose, nebepastebime esančiųjų šalia. Džiaugiuosi, kad siekiame bendrystės, vienas kitam tiesiame ranką, – kalbėjo dr. V. Kanopa, dukart vadovavęs Rokiškio rajono savivaldybei, buvęs žemės ūkio viceministras, Vyriausybės kancleris.


Jei 10 proc. neįgaliesiems – nuo visų fondų?

– Šventiniu laikotarpiu smagu gerti vicemero arbatėlę. Labai gerai, kad šis susitikimas yra bendrystės dalykas. Jei pažiūrėsime plačiau, tarptautiniu kontekstu, pamatysime: visame pasaulyje neįgaliųjų integracija yra labai ryškiai propaguojama visais lygmenimis: pradedant sportu, menu, kultūra ir net ekonominiais dalykais. Tai yra aiškus ženklas, kad šie žmonės turi turėti visiškai lygias galimybes. Yra skirtumų, kurių neįmanoma palyginti ir išlyginti, bet neįgalieji yra prioritetas. Pamenu, 1991 m. Vyriausybė įsipareigojo siekti, kad judėjimo negalią turintiesiems būtų galimybė ne laiptais kopti, o pakilti pandusais. Kiek valstybė pažengė per 30 metų? Ne kažin kiek. Yra ir labai gerų pavyzdžių: sukurtos institucijos, veikia Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bet viskas susiveda čia – kur žmogus, kur bendruomenė, kur šeima. Man kartais atrodo, kad yra labai daug iniciatyvų ir nėra vienos aiškios sistemos, kaip tam žmogui reikėtų padėti. Tiesa, stebina šiek tiek ir tai, kad neįgaliųjų organizacijos yra susiskaldę. Būtų didelė jėga paveikti politikus ir valdžios žmones, jei sugebėtumėte vienytis plačiau, – kalbėjo LSDP kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą nuo Sėlos vakarinė (Biržų–Kupiškio) apygardos prof. Algirdas Raslanas.
Anot svečio, neįgaliųjų kolektyvinės nuomonės dėka nuo kūno kultūros ir sporto fondo, kurį sudaro 13 mln. eurų, 10 proc. tenka neįgaliesiems.
– Kodėl nuo visų fondų nebūtų galima atseikėti neįgaliųjų poreikiams? Reikėtų Vyriausybės reikalauti, kad fondų lėšos būtų skiriamos, ir nereiktų tų lėšų maldauti, – kalbėjo prof. A. Raslanas.

 


Gal dar dažniau reiktų rinktis?

Kaip sakė LSDP Kupiškio rajono skyriaus pirmininkas Augenijus Cesevičius, jam – rajono Tarybos nariui, verslininkui – kasdien tenka susidurti su žmonių problemomis, spręsti dėl ligos ar neįgalumo atsiradusias bėdas.– Darbų padaryta nemažai: Kupiškio medicinos įstaigos turi naujus vadovus, su kuriais mes puoselėjame žymiai geresnes viltis, tikimės didesnio atliepimo į sergančiųjų lūkesčius, – kalbėjo A. Cesevičius, pridūręs: – Džiaugiuosi, kad susitikimo su vicemeru tradicija tampa maloniu bendravimu. Kaip sako profesorius, gal mums dar dažniau reiktų rinktis išklausyti problemų? Pasitarsim.
Išsakė žmonės pageidavimus ir dėl naujos autobusų stoties: čia turėtų būti daugiau ženklinimų, patogių silpnaregiams, ir dėl per stataus panduso į Subačiaus pašto pastatą; pageidavo neįgaliųjų susitikimųr su seniūnais bei seniūnaičiais…
– Paštas nepriklauso Savivaldybei, bet turime spręsti visas rajono bėdas: kreipsimės į paštą ir prašysime pandusą padaryti nuožulnesnį, – žadėjo vicemeras, o atliepdamas į paklausimą, ar kada nors bus remontuojamas ligoninės Vidaus ligų skyrius, jis sakė: – Ligoninė ir poliklinika daugelį metų buvo užmirštos įstaigos. Net jei mane statytų prie sienos, aš vis tiek tą patį sakysiu.


Siūloma naudotis proga

Šiandien, sausio 6 d. A. Notkus susitiko su ligoninės direktoriumi A. Zadorožnu, susitikime dalyvavo trys Seimo nariai. Buvo aptartas ligoninės antro aukšto remontas, Slaugos skyriaus išplėtimo, Socialinių paslaugų centro iškėlimo iš ligoninės galimybes…
Rajono vadovo teigimu, 2019-aisiais Vaikų ligų skyrius Kupiškio ligoninei kainavo 100 tūkst. eurų nuostolio. Vis dėlto A. Notkus žadėjo:
– Šio skyriaus neuždarysime.
Anot renginio vedėjos Lidijos, daugelis problemų kyla dėl to, kad per mažai bendraujama, ir patarė naudotis proga: A. Notkus – žmogus būtent toks, bendraujantis, mokantis išklausyti ir nepaliekantis neišspręstų problemų.


Pamiršta turį negalią

Žmonės pamiršta turį negalią. Kaip sakė B. Kaleinikovienė, kartais užtenka dainos, pakeliančios nuotaiką. Šįkart vicemeras susitikimo dalyviams padovanojo Subačiaus moterų vokalinio ansamblio „Luknė“ vadovės Irenos Jėčiuvienės ir šio kolektyvo narės Zinos Jėčiuvienės koncertą, net šokiui visus išjudinusį.

[gallery_box] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_1.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_3.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_4.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_5.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_6.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_7.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_8.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_9.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_10.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_11.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_12.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_14.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_15.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_17.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_18.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_vicemero_pusryciai_19.jpg“ descr=““ title=““] [/gallery_box]


temainfo.lt
Emilijos Briedytės nuotraukos

Užsk. nr. A20-01