Vakar Anykščių rajono savivaldybės administracijos posėdyje buvo aptartos socialinės pašalpos teikimo naujovės. Nuo sausio 1 d. šios paslaugos savivaldybėms perduodamos vykdyti kaip savarankiška funkcija: šalies savivalda įgauna ir daugiau teisių,  ir atsakomybių skiriant socialinę pašalpą nepasiturintiems gyventojams.

Apie tai kalbėjomės su Anykščių rajono meru Sigučiu Obelevičiumi.

– Tikimasi, kad pašalpos skyrimas bus veiksmingesnis, pavyks užkirsti  kelią piktnaudžiavimui parama. Kiek prireiks laiko surinkti duomenis apie visus, niekur nedirbančius, sakysim, vestuvių muzikantus?

– Kol kas iš tiesų tokių duomenų dar neturime, tačiau juos surinkti suinteresuota pati savivaldybė. Tikimės, kad lėšų pavyks sutaupyti, kai pašalpas skirsime tik tiems, kam jos tikrai reikalingos. Nepanaudotų pinigų savivaldybei nereikės grąžinti į biudžetą,  kaip buvo iki šiol, todėl galėsime juos panaudoti viešiesiems poreikiams.

Na, o bendruomenės nariai vieni kitus geriau pažįsta: nebus didelio vargo suskaičiuoti tuos, kurie naudojasi įstatymų spragomis.

– Kaip veiks pati sistema: kas vertins – priklauso ar nepriklauso pašalpa. Nemažas krūvis turbūt teks seniūnijoms?

Taip, krūvis padidės ir seniūnijoms, ir Socialinės paramos skyriaus darbuotojams.

Prašymus dėl socialinių pašalpų skyrimo gyventojai teiks ta pačia tvarka, kaip ir iki šiol. Skirtumas tik tas, kad jų pateiktiems prašymams svarstyti bus pasitelkiamos komisijos: jos bus sudarytos kiekvienoje seniūnijoje bei mieste; į jų sudėtį bus įtraukti seniūnai, seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai bei kiti jų nariai. Kaip jau minėjau, bendruomenės nariai, būdami arčiau vieni kitų, turi didesnes galimybes įvertinti, kam parama iš tiesų skiriama pagrįstai, o kas galbūt piktnaudžiauja valstybės teikiama pagalba.

Socialinės paramos skyriaus socialiniai darbuotojai dažniau lankys paramos gavėjus, vertins jų gyvenimo sąlygas, surašys buities ir gyvenimo sąlygų tikrinimo aktus. Surinktą informaciją jie pateiks komisijai svarstyti, o ši dėl kiekvieno svarstomo atvejo rekomendacijas teiks Socialinės paramos skyriui spręsti, ar socialinė pašalpa kiekvienu konkrečiu atveju ir toliau turėtų būti skiriama.

– Ar yra nustatytas terminas, per kurį reikės įvertinti realią pašalpų gavėjų situaciją?

Keliame sau tokį uždavinį – pas kiekvieną paramos gavėją socialiniai darbuotojai lankysis bent kartą per metus. Tikimės, kad informaciją apie asmenis, galimai slepiančius informaciją apie turimus sugyventinius ar besiverčiančius šešėline veikla ir panašiai, aktyviau teiks ir patys bendruomenės nariai. Pašalpų teikimo naujovės parodys, ar esame pilietiški, ar norime prisidėti prie valstybės gerovės kūrimo.

– Ar sutaupyti pinigai visoms seniūnijoms bus dalinami po lygiai, o gal bus vertinamos kiekvienos jų pastangos išaiškinti neteisėtai gaunančiuosius pašalpas?

Per anksti dalintis nenušautą briedį. Centrinės valdžios sprendimų ir sunkmečio savivaldybės tiek nustekentos, kad mums sutaupytos lėšos bus pirmiausia reikalingos kreditoriniams įsiskolinimams dengti ir biudžeto „skylėms“ kaišioti.

– Kokie dažniausi melagingi atvejai, neužkertantys kelio gauti socialinę pašalpą?

– Na, kad ir minėtas atvejis: Darbo biržoje stovi abu suaugusieji šeimos asmenys, naudojasi visomis socialinėmis lengvatomis – mažiau moka už šildymą, šaltą ir karštą vandenį, vaikai gauna nemokamą maitinimą, o išeiginėmis dienomis abu groja vestuvėse. Jų pajamos siekia nuo 7 iki 10 tūkst. litų per mėnesį.

– Ar įsivaizduojate, kaip pavyks įrodyti tokius dalykus?

Dėl tam tikrų atvejų kreipsimės į mokesčių inspekciją, kad atliktų asmenų turto ir pajamų deklaracijų mokestinius patikrinimus.

– Ar neketinate atimti socialinių lengvatų iš rūkančiųjų?

Rūkantys patys save apvagia. Tokių planų neturime 🙂

– Kiek šiuo metu reikia pinigų socialinėms pašalpoms? Kiek žmonių gauna socialines pašalpas?

Iki 2013 m. lapkričio mėnesio socialinę pašalpą gavusių asmenų skaičius, lyginant jį su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 23 proc. – nuo 4 056 iki 3 112 asmenų. Išlaidos pašalpoms atitinkamai sumažėjo 29 proc. – nuo 886,16 tūkst.  iki 627,57 tūkst. litų per mėnesį.

2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Anykščių rajono savivaldybėje buvo 3 176 socialinės pašalpos gavėjai. Per gruodžio mėnesį šiems asmenims socialinių pašalpų išmokėta už 644 782 Lt.

– Kokią šios sumos dalį ketinate sutaupyti?

Kol kas anksti skaičiuoti. Valstybinių lėšų taupymas – tik vienas laukiamų rezultatų. Nauja tvarka padės darbo netekusiems asmenims grįžti į darbo rinką, skatins piniginių išmokų gavėjus tapti visuomeniškai aktyviais, prisidėti atliekant visuomenei naudingus darbus.


Kalbėjosi Rita Briedienė