Visą praėjusią savaitę Juodpėnuose vyko dailės pleneras — to dar čia nėra buvę. Į vieną kolektyvą buvo susibūrę per dešimtį vietos gyventojų ir svečiuosna atvykusiųjų, suaugusių ir vaikų, patyrusių tautodailininkų ir pirmąkart prie molberto stojusių, aliejinius dažus išbandžiusių. Jų triūso rezultatus penktadienio popietę buvo galima pamatyti pievelėje prie Juodpėnų bendruomenės centro.

Kupiškėnai tautodailininkai Algirdas Venckus ir Jonas Klinga, panevėžiečiai dailininkai Lidija ir Jonas Dailidėnai, biržietis Kęstutis Preidžius juokavo turėję gerai pasistengti, kad neatsiliktų nuo jaunimo. O kaimo jaunimas, Gabija, Roberta, Monika, Indrė, tik dailės pedagogui A.Venckui paraginus, išdrįso stotis prieš visus ir pasakoti, kaip labai iš pradžių bijojusios sugadinti drobes. Maži natiurmortai, peizažai, portretai, tikroviški ir abstraktūs paveikslai — visi išraiškingi, spalvingi, drąsių potėpių, — ir nelabai atskiriami nuo patyrusių kūrėjų darbų.

Juodpėnų kaimo bendruomenės pirmininkė Aušra Mykolaitienė, projektų vadovė Irena Aleksandravičienė, ir pati nutapiusi peizažą, papasakojo, kad prie tokio kūrybos projekto eita su baime, bet rezultatai su kaupu atpirko visas pastangas. Plenero dalyviai irgi džiaugėsi juodpėniečių sumanymu, mat čia surado kas ramų poilsį gamtoje, kas naujų draugų, o ką pradžiugino skanūs šeimininkių patiekalai.

Šis veiklos projektas septintus metus gyvuojančioje kaimo bendruomenėje jau ketvirtasis, visi jie skirti aplinkai bei kaimo gyvenimui pagerinti ir pagražinti.

Visų bendruomenės darbų rėmėjas ūkininkas Zigmantas Aleksandravičius, pasidžiaugęs menų savaitės vaisiais, ragino visus aktyviau įsijungti į šviesaus kaimo kūrimo darbus ir dar neatsižadėti minties savo vaikų ir anūkų labui atgaivinti Juodpėnuose mokyklą, bent pradinę, nedidukę.

Rudenėjančio dangaus šviesos ir saulės apsiausti, tarp tikros ir paveikslų žalumos, susirinkusieji pievelėje dar pasibuvo trumpame koncerte, kur gitaromis grojo gabus jaunimas: plenere dalyvavusi antašavietė Akvilė ir pas senelius vasarojantis vilnietis Mantas.


Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotr.