Dailininko Remigijaus Gatavecko studentiška pamoka kupiškėnams

Rugsėjo 4 d. dailininkas Remigijus Gataveckas Kupiškyje vedė akademinio piešimo pamoką. Šį susitikimą su menininku organizavo Kupiškio viešoji biblioteka, ir tai buvo paskutinis Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-čiui skirtas bibliotekininkų renginys. Dėl neįprastos šių metų situacijos kovo mėnesį turėjusi vykti pamoka atkelta į rugsėjo pradžią, tačiau tai nesutrukdė gražia gaida užbaigti laisvės dienos minėjimo renginių ciklo.

Patalpa, kurianti bohemišką nuotaiką

Akademinio piešimo pamoka vyko Gedimino gatvės 53B pastato, kur įsikūręs ir siuvyklos „Lelija“ filialas, trečiame aukšte. Šiuo metu jame įkurta Kupiškio viešosios bibliotekos knygų saugykla, tačiau ši erdvė neapsiriboja vien šia funkcija – čia rengiamos paskaitos bei diskusijos, eksponuojamos parodos. Patalpa sena, nerenovuota, trupanti, bet gražiai prižiūrima, išvalyta – aplinka kuria bohemišką nuotaiką. Čia vykstantiems renginiams tai suteikia smagų pojūtį, ko gero, labai artimą menininko sielai.

Darbai eksponuojami MO muziejuje

Dailininkas Remigijus Gataveckas ir jo brolis Algirdas augo girtuokliaujančių tėvų šeimoje, nuolat išgyveno skurdą, alkį. Vėliau jie buvo apgyvendinti Alytaus globos namuose. Tačiau sunki vaikystė nesutrukdė broliams siekti gyvenimo tikslų: po mokyklos jaunuoliai įstojo Vilniaus dailės akademijos freskos ir mozaikos studijas. Dabar jauni menininkai laikomi bene geriausiais mūsų šalies akademinio stiliaus dailininkais. Portretų visu ūgiu seriją „Poveikis“, kur menininkai hiperrealistiškai vaizduoja aštuonis Alytaus globos namų auklėtinius, eksponuojamas MO muziejuje.

Tarsi pirma paskaita studentams

R. Gataveckas pats tapo dėstytoju, Vilniaus dailės akademijoje studentus moko piešimo pagrindų. Kupiškyje jo akademinio piešimo pamoka buvo tokia pat, kokia visada būna pirma paskaita studentams. Susirinkusiuosius menininkas supažindino su pagrindiniais piešimo principais – kompozicija, linija, proporcija, struktūra ir perspektyva, šešėlinės dėmės analizacija, pustonių vaizdavimu, tekstūra bei faktūra. Vėliau pamokos dalyviai teorines žinias pritaikė praktikoje, molbertuose mėgindami atvaizduoti gipsinę žmogaus skulptūrą.

Su R. Gatavecku bibliotekininkai yra rengę diskusijų popietę, veikė brolių Remigijaus ir Algirdo Gataveckų paroda.
Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus, paklaustas, kaip pavyksta menininką prikalbinti atvykti į Kupiškį, sakė, jog su R. Gatavecku bendrauja dažnai. Pasirodo, menininko žmona Evelina Ruzgaitė – kupiškietė, todėl šeima dažnai lankosi šiame mieste, o dailininkas mielai bendrauja su miesto visuomene.Paulius Briedis
Autoriaus nuotraukos