Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis žurnalistus vėl pakvietė į spaudos konferenciją; jos žada tapti tradicija.


Kupiškiu domisi baldininkai

Gegužės 13 d. meras pasirašė prašymą Nacionaliniam žemės fondui dėl žemės nuomos konkurso paskelbimo. Savivaldybė ketina išnuomoti du sklypus Kupiškyje: per  1,5 ha adresu  Krantinės g. 7 ir per 2 ha – Antano Purėno g. 9. Šiam dokumentui balandžio 22-osios neeiliniame posėdyje leidimą davė  rajono taryba, vienbalsiai patvirtinusi sprendimo projektus – aukciono būdu išnuomoti minėtus žemės sklypus.

Anot mero J.Jaručio, vieną šių sklypų ketina nuomoti panevėžiečių baldų gamintojų bendrovė „Dominari“.  Ji pretenduoja į 5 tūkst. kv. m. gamybinį plotą, planuoja 8-10 mln. investicijas ir apie 130 darbo vietų. Tokiems užmojams ir abu sklypus sudėjus plotas per mažas.


Gyventojų atsiklausimo nebereikia

Temainfo.lt pasiteiravo, ar  buvo reikalingas žmonių sutikimas savivaldai apsisprendžiant leisti statyti baldų gamyklą kurioje nors minėtų vietų – juk tai miegamieji rajonai?
Gautas mero patarėjos Miglės Savukaitės atsakymas paaiškina:
„2008 m. vasario 14 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu nr. TS-19 „Dėl Kupiškio miesto bendrojo plano iki 2026 metų patvirtinimo“ (planą ir brėžinius, kuriose nurodytos konkrečios zonos ir kokiai veiklai jos skirtos, galite rasti čia:  http://www.kupiskis.lt/lt/veikla/planavimo-dokumentai.html), buvo patvirtintas Kupiškio miesto bendrasis planas. Jame buvo numatyta, kad Krantinės g. 7 ir A. Purėno g. 9 teritorijoje esantys sklypai priklauso pramonės ir sandėliavimo funkcinei zonai (tam skirta 7,1 ha plotas rytinėje miesto dalyje). Iki tol, kol buvo priimtas šis bendrasis planas, pagal numatytus teisės aktus, buvo vykdomos viešinimo procedūros, bet kurie norintys gyventojai galėjo pareikšti savo nuomonę ir pastabas.
Taip pat ir rengiant naujų žemės sklypų suformavimo tarp A.Purėno, Krasnavos ir Slavinčiškio gatvių Kupiškio mieste detaliuosius planus (jie patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu TS-226 „Dėl naujų žemės sklypų suformavimo tarp A.Purėno, Krasnavos ir Slavinčiškio gatvių Kupiškio mieste detaliojo plano patvirtinimo), iki tol buvo atliktos visos viešinimo procedūros.
Rengiant techninį projektą (kai baldų gamintojai apsispręs, kurį sklypą nuomosis ir pradės pasirengimo darbus), bus atliekamos derinimo procedūros su įvairių sričių specialistais (kaip to reikalauja galiojantys teisės aktai).
Taigi, atskiro gyventojų atsiklausimo nebereikia, nes šios zonos ir taip yra pramoninės.“


Žuvivaisos idėja tebėra gyva

Gegužės 19 d. meras planuoja susitikti su latvių UAB „Mottra“ atstovais ir aptarti jos lietuviškosios įmonės UAB „Vyttra“ tolesnius planus Visgiūnuose: žuvivaisos planai dar tebėra gyvi.


Kupiškis – tikslinių teritorijų sąraše

Gegužės 13 d. ant Sartų ežero kranto, „Žiogelio“ sodyboje, įvyko Panevėžio regiono plėtros komisijos posėdis. Iš jo meras parvežė žinią: Kupiškis ir Biržai patenka į tikslinių teritorijų sąrašą; savo įsakymu jį dar turėtų patvirtinti vidaus reikalų ministras, tačiau lyg ir nebėra abejonių, jog šie du rajonai 2014-2020 m. dalinsis 38 mln. litų. Prioritetas skiriamas viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti.
Tikslinių teritorijų atitikmuo – probleminiai rajonai. Šiam sąrašui, kuris buvo sudarytas 2007 m.,  priklausė 14 rajonų. Tuomet kupiškėnai didžiavosi, nepripažinti probleminiais, o dabar regionų plėtros politika šiam rajonui taikoma be didelių jo paties pastangų. Atskirtis tarp rajonų, gaunančių ir negaunančių nekonkursinius milijonus, vystėsi natūraliai – Rokiškis ir Pasvalys, būdami probleminiais,  gerokai išgražėjo.
Anykščių rajono savivaldybė – viena iš nedaugelio –  sugebėjo užtikrinti savo vystymąsi ir plėtrą negaudama valstybės specifinės paramos: investicijų pritraukta tiek, kiek paramos gavo kai kurie probleminiai rajonai, be to, gerokai viršijant šalies vidurkį: vienam anykštėnui investicijų tenka per 4 tūkst. litų, o šalies vidurkis siekia 800 Lt. Statistikos departamento duomenimis, vienam kupiškėnui jų tenka apie 1 900 Lt.


Dar šis tas apie baseiną

Spaudos konferencijoje buvo aptarta Kupiškio sporto ir sveikatingumo komplekso baseino charakteristika. Jis planuojamas keturių takelių: nors jų ilgis sieks 25 m, tačiau mažesnis nei standartinis plotis neleis čia organizuoti respublikinių plaukimo varžybų. Statybos vyks etapais: vėliau planuojama statyti universalią – 36×20 – sporto salę, valčių bazę.


Kam atiteks direktoriaus kėdė?

Spaudos konferencijoje temainfo.lt mero klausė, ar turi pagrindo skaldantys gandai, neva Kupiškio kultūros centro direktoriaus vieta priklauso socialdemokratams?
– Bus skelbiamas konkursas, jame gali dalyvaut kiekvienas iš čia sėdinčiųjų, – sakė meras.
Artimiausiame rajono tarybos posėdyje bus patvirtinti kandidatų direktoriaus kėdei užimti kvalifikaciniai reikalavimai.

Rita Briedienė
Autorės nuotr.