Investicijos vienam gyventojui – neatsakytas klausimas

Balandžio 15 d. Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis pakvietė į spaudos konferenciją. Žiniasklaidai atstovavo laikraščiai „Ūkininko patarėjas“, „Kupiškėnų mintys“, portalas temainfo.lt  ir televizija „Kupiškėnų studija“.

Meras apžvelgė Seimo narės Agnės Bilotaitės birželio 14 d. Seime inicijuotą diskusiją „Darbo vietų kūrimas ir savivaldybių motyvacija“. Joje kartu su dar dešimties rajonų merais, Savivaldybių asociacijos, Verslo darbdavių konfederacijos bei Verslo asociacijos atstovais dalyvavo ir J.Jarutis.

Nuo praėjusių metų pabaigos TS-LKD iniciatyva diskusijos apie skirtingas ir panašias regionų atskirties problemas vyksta visoje Lietuvoje; Šešėlinės vyriausybės desantas jau siautė Rokiškyje, dalinai – Kupiškyje ir Biržuose. Įdomios įžvalgos, skaičiai, kurių nežino, o turėtų žinoti pačios savivaldybės, motyvuoti vertinimai, kartkartėmis  išmušantys iš vėžių –  tai kodėl nepadarėte patys, kai buvote valdžioje, kodėl kai ką sumažinote, atėmėte ar panaikinote, jei dabar taip stipriai to paties pasigendate, – tai vis naujoji dešiniųjų programa.

– Bendras diskusijos motyvas – visuose lygiuose yra klaidos baimė. Skelbdami konkursą mes bijom suklysti dėl Viešųjų pirkimų tarnybos, bijom, kad neapskųstų teismui, kas dažnai pasitaiko, kai tyčia užsukamas teismų procesas, kai norima sužlugdyti konkurentą, –  pasakojo meras.

Kaip skelbiama spaudoje, minėtoje diskusijoje Lietuvos pramonininkų asociacijos prezidentas Robertas Dargis kalbėjo ir apie verslo baimę, kuri stabdo savivaldybių ekonomikos vystymąsi.

A.Bilotaitės diskusijoje dar buvo kalbėta apie tai, jog VšĮ „Investuok Lietuvoje“ menkai bendrauja su savivaldybėmis.

Neseniai teko klausytis Anykščių rajono savivaldybės  Investicijų ir projektų skyriaus vedėjos Linos Blažytės pranešimo, kuriame ji kalbėjo apie tai, jog tik rajonų vadovams atrodo, kad „Investuok Lietuvoje“ ar „Versli Lietuva“ nebendrauja su savivalda – administracijų specialistai tai paneigtų: jie dažnai naudojasi  šių įstaigų patirtimi ir konsultacijomis. „Investuok Lietuvoje“ nemažai talkino  Anykščių ir Biržų verslininkams, kai šie būrėsi į klasterius.  Be to, VšĮ „Versli Lietuva“  savo atstovybę yra įsteigusi Rokiškyje, ji pavadinta regionine.

– Dar toks įdomus skaičius: Lietuvoje yra apie 200 bedarbių ir tiek pat laisvų darbo vietų. Retorinis klausimas: kodėl taip yra? Neturėjome atsakymo ir mes,  –  pasakojo meras.

Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis


– Ar tokia pat situacija yra ir Kupiškyje?  –  temainfo.lt klausė rajono vadovo.

Klausimas, žinoma, nereikšmingas, tai galima sužinoti ir Lietuvos darbo biržos tinklalapyje.

– Nemanau, kad Kupiškyje yra 1500 laisvų darbo vietų, – atsakymą sukonkretino meras.

Šiemet Lietuva turi įgyvendinti prieš 10 metų išsikeltą uždavinį –  ne mažiau kaip 95 proc.  šalies gyventojų aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu ir teikti jiems reikalavimus atitinkančias nuotekų valymo paslaugas.  Lietuva šią užduotį yra įveikusi apie 60 proc.

– O Kupiškis? – klausė temainfo.lt.

– Apie tai bus galima pakalbėti gegužės 9-ąją, Europos dieną; apžvelgsim, ką mums ta Europa davė per 10 metų, – sakė meras.

Kita spaudos konferencijos dalis buvo skirta Kupiškio rajono savivaldybės vykdomiems projektams apžvelgti.

Tik juostelę liko perkirpti rekonstruotos Kupiškio nuotekų valyklos. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymas, infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone“  darbai truko apie porą metų: renovuoti nuotekų valymo įrenginiai, pastatytas naujas technologinis pastatas, paklotas 3,6 km vamzdynas, pastatyti du bioreaktoriai, avarinio dumblo talpa, stoginė dumblui sandėliuoti. Projekto vertė  8 650 tūkst. litų; savivaldybei šis projektas kainavo apie 1 300 tūkst. litų.

Subačiuje parengtas išnuomoti arba parduoti sklypas, čia privatus verslas ketina statyti grūdų elevatorių, planuojama 15 darbo vietų; Vizgiūnuose,  vis dar tikimasi, bus plėtojama žuvivaisa; šalia Kupiškio ketina įsikurti baldžiai: pasirašytas ketinimų protokolas, planuojama  100-200 darbo vietų. Yra galimybė naujas įmones penkerius metus atleisti nuo nekilnojamo turto ir žemės mokesčio, taip – turbūt – ir bus padaryta.

Baigta Subačiaus mokyklos renovacija: ekonominis efektas didžiulis; renovuojami Skapiškio kultūros namai; vyksta senelių globos namų statyba; tęsiasi Paketurių Šv. Kazimiero vaikų globos namų rekonstrukcija; pateikta paraiška Jaunimo centro pastato rekonstrukcijai. Iki triatlono šventės nepavyks suremontuoti kelio Kupiškio marių link.

– Kiek vienam kupiškėnui tenka investicijų? – klausė temainfo.lt.

– Ar Kupiškio rajonas yra tarp 20 savivaldybių pretendenčių tapti tiksline teritorija? – teiravosi temainfo.lt.

– Pretenduojam, bet dar nėra aprašų,  – į šį klausimą meras atsakė.

– Kokios naujovės laukia Kultūros centro?  Kylant Pasaulio kultūros vėliavai teko girdėti pokalbių nuotrupas, neva bus mažinami šios įstaigos  etatai… – klausėme.

– Girdim iš visuomenės, kad ne visai efektyviai kultūros centras dirba, todėl paprašiau Vitos Vadoklytės, laikinai einančios Kultūros centro direktorės pareigas, pasiūlymų, kaip tą veiklą būtų galima optimizuoti. Kol kas nieko konkretaus negaliu pasakyti. Reikia dėliot skaičius, – sakė meras.

– Kiek šiuo metu Kultūros centre dirba žmonių? – klausėme.

Meras išėjo iš posėdžių salės ir atsinešė šūsnį lapų – 45.

– Kaip vertinate susidariusią Kultūros centro situaciją? Direktoriaus liga ir jam išsaugotas pilnas darbo krūvis, todėl – ir atlyginimas – nekuria šioje įstaigoje geros emocinės atmosferos. Kaip tai reikėtų vertinti?

– O kaip pasielgti  šioje situacijoje? – klausimu į klausimą atsakė meras.

Kultūros centro direktoriui Rapolui Lukoševičiui priskaičiuotas 3 135 Lt atlyginimas.

– Iki mokesčių. Mokesčiai atskaičiuoti,  –  painiai patikslino meras ir pridūrė: –  Paklauskit savęs, kaip jūs pasielgtumėte šioje situacijoje?

Kupiškyje yra ne viena darbo vieta, kurią užima pirmos grupės invalidas. Kalbėti apie tai nėra lengva, tačiau kitų žmonių atžvilgiu situacija nėra teisinga: sergančiųjų darbo krūvis pats, nė nekraunamas,  lipa ant kitų pečių. Čia turbūt ir yra atsakymas į klausimą apie investicijas vienam gyventojui.


Rita Briedienė
Autorės nuotraukos