Kalėdiniai sveikinimai kuria gerą šventinę nuotaiką


Socialiniai tinkai mirguliuoja spalvomis – įstaigos, įmonės, organizacijos, vadovai, pareigūnai dalinasi Kalėdiniais sveikinimais. Jų įvairovė plati, bet visi kuria gerą šventinę nuotaiką.
Smagaus visiems rokiškėnų, kupiškėnų ir anykštėnų kalėdinių sveikinimų skaitymo.
Gražių šv. Kalėdų!

 

Rokiškėnų sveikinimai

 
Rokiškio rajono savivaldybės sveikinimas
▼▼▼
 
VšĮ „Rokiškio rajono ligoninė“ sveikinimas
▼▼▼
 
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktorės Vilmos Steputaitienės sveikinimas
▼▼▼
 
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės Alicijos Matiukienės sveikinimas
▼▼▼
 
Rokiškio krašto muziejaus direktorės Nijolės Šniokienės sveikinimas
▼▼▼
 
Rokiškio kultūros centro direktorės Vaivos Kirstukienės sveikinimas
▼▼▼
 
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų Mokinių seimo sveikinimas
▼▼▼
 
Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro sveikinimas
▼▼▼
 
Rokiškio verslo klubo filmuotas sveikinimas
▼▼▼
 
Juodupės bendruomenės sveikinimas
▼▼▼
 
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio mokinių seimo sveikinimas
▼▼▼
 
Obelių bendruomenės centro sveikinimas
▼▼▼
 
Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Rokiškio vietinės grupės pirmininkės Jolantos Navickienės sveikinimas
▼▼▼
 
Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose sveikinimas
▼▼▼
 
Kavoliškio bendruomenės Tarybos sveikinimas
▼▼▼
 
Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos sveikinimas
▼▼▼
 

Kupiškėnų sveikinimai

 
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto ir direktoriaus pavaduotojos Ingridos Bernatavičienės sveikinimas
▼▼▼
 
Kupiškio kultūros centro direktorės Jolitos Janušonienės sveikinimas
▼▼▼
 
Kupiškio etnografijos muziejaus direktorės Jūros Jurėnienės sveikinimas
▼▼▼
 
Kupiškio jaunimo centro direktorės Editos Vaitiekūnienės sveikinimas
▼▼▼
 
Kupiškio rajono Turizmo ir verslo informacijos centro direktorės Lidijos Vasiliauskienės sveikinimas
▼▼▼
 
Kupiškio meno mokyklos sveikinimas
▼▼▼
 
Kupiškio krepšinio klubo prezidento Virginijaus Umbros sveikinimas
▼▼▼
 
Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnybos sveikinimas
▼▼▼
 
Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro sveikinimas
▼▼▼
 
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono komisariato bendruomenės sveikinimas
▼▼▼
 
Kupiškio socialinių paslaugų centro direktorės Linos Buitvydaitės sveikinimas
▼▼▼
 
Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus Gintaro Paškausko sveikinimas
▼▼▼
 
Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto rektorės Marytės Semaškienės sveikinimas
▼▼▼
 

Anykštėnų sveikinimai

 
Anykščių rajono savivaldybės sveikinimas
▼▼▼
 
Anykščių kultūros centro sveikinimas
▼▼▼
 
Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos sveikinimas
▼▼▼
 
Anykščių menų inkubatoriaus sveikinimas
▼▼▼
 
Pasaulio anykštėnų bendrijos filmuotas sveikinimas
▼▼▼
 
Anykščių koplyčios sveikinimas
▼▼▼
 
Anykščių Istorijų dvarelio sveikinimas
▼▼▼
 
Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro sveikinimas
▼▼▼
 
Anykščių kūno kultūros ir sporto centro sveikinimas
▼▼▼
 
Anykščių meno mokyklos filmuotas sveikinimas
▼▼▼
 
Angelų muziejaus – Sakralinio meno centro sveikinimas
▼▼▼
 
Anykščių muziejininkų sveikinimas
▼▼▼
 
Anykščių regioninio parko sveikinimas
▼▼▼
 
Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus sveikinimas
▼▼▼
 
Futbolo klubo „Anykščiai“ sveikinimas
▼▼▼
 
Istorinio šokio studijos „Baltoji Panava“ sveikinimas
▼▼▼
 
Anykščių rajono vietos veiklos grupės sveikinimas
▼▼▼
 
„Bitelės ūkio“ sveikinimas
▼▼▼
 
Anykščių Kalėdų rezidencijos sveikinimas
▼▼▼
 
Debeikių mokyklos filmuotas sveikinimas
▼▼▼