Kamajų bendruomenė atsisakė valdžios siūlyto daugiafunkcio centro: laiko apsigalvoti bėra teoriškai

Sigitos Gasiūnienės archyvo nuotr.


Kamajų seniūnijai gyvenimas pateikė bendruomeniškumo išbandymą – ar turėti daugiafunkcį centrą, ar įdarbinti savo kultūros darbuotojas kitose seniūnijose.


Užduotis kamajiškiams – apsispręsti patiems

Rokiškio ir Radviliškio rajonai – vieninteliai šalyje, kurių seniūnijos dar buvo išsaugojusios kultūros darbuotojus. Vyriausybė šioms savivaldybėms atsiuntė nurodymą – naikinti šias seniūnijų pareigybes. Rokiškio rajone taip ir daroma: daugelis seniūnijų kultūros darbuotojų pereis dirbti į Rokiškio kultūros centrą, obeliečius priima Obelių socialinių paslaugų namai. Kamajų seniūnijai pasiūlyta galimybė steigti daugiafunkcį centrą. Bet pateikta ir užduotis: apsispręsti patiems – centras ar kultūros darbuotojų emigracija į kitas seniūnijas.
Kamajų seniūnija turi keturis kultūros darbuotojų etatus. Kamajuose dirba Sigita Gasiūnienė, Duokiškyje – Giedrė Dagienė, Kalviuose – (po puse etato) Stasė Gruoblienė ir Aušra Barauskienė, Aukštakalnyje – Esmiralda Smalstienė.


Telkia vietinis kultūros žmogus

Kalvių kultūros darbuotojos paliko pareigas. Anot S. Gruoblienės, jau laikas.
Nežinia ar toks jau Kalvių kaimo žmonių charakteris, bet jo žmonės labai draugiški, susitelkę.
– Gal čia nuo Vytauto Vilio laikų… Ir kolūkio pirmininku, ir seniūnu būdamas jis labai mokėjo telkti žmones ir darbams, ir šventėms. Sakytum, persiėmėme visu tuo, – temainfo.lt sakė Kalvių bendruomenės pirmininkė S. Gruoblienė.
Iniciatyvos čia didžiulės. Ūkininkų Aldonos ir Jono Venslovų pastangomis ir lėšomis įkurti bendruomenės namai. Per visą Lietuvą Kalviai nuskambėjo seniūnaičio Gintaro Kepalo užmoju pastatyti koplyčią.
– Žmogus turi po savęs kažką palikti, – temainfo.lt sakė jis.
Ir pastatė. Didžiuliu renginiu buvo koplyčios šventinimas.
Susitelkė visi, rėmėjų ieškojo – išvalė „prūdą“.
– Ežerų kraštas, o šalia Kalvių – jokio vandens telkinio. Dabar jau yra, – sakė S. Gruoblienė.
Noriai visi ėmėsi įgyvendinti iš Kalvių kilusio Jono Galvydžio svajonę – pastatyti Kalviuose paminklą 1710 metų maro aukoms atminti.
Tiesa, atjaunėja kaimas tik vasarą, kai suvažiuoja pas tėvus vaikai ir anūkai. Bet, anot bendruomenės pirmininkės, du namus nupirko jaunos šeimos.
Kalviuose yra dar keli tušti namai, bet niekas neabejoja – bus ir tie nupirkti.
Kalvių žmonės įsitikinę – juos telkė čia, Kalviuose, gyvenantis kultūros žmogus.


Atstovaus ne tik savo kaimui

Duokiškis žymus „Duokiškio baladėmis“ – Šv. Onos atlaidų įžangine šeštadienio dalimi. Kultūros darbuotojos Giedrės Dagienės iniciatyvomis, visi čia – ir renginių organizatoriai, ir muziejininkai, parodų rengėjai ir projektų rašytojai.
Kamajiškiai visam kraštui žinomi turgaus pagerbimo švente „Kuc Kuc Kamajuos!“
Rokiškio rajono savivaldybės Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėjos Irenos Matelienės teigimu, jau niekada nebebus taip, kad darbuotojas atstovaus tik savo kaimui.
– Pavyzdžiui, Salose nėra kultūros taško, bet tai yra teritorija, kuri taip pat nori sau dėmesio, – temainfo.lt sakė ji.


Dėl objektyvių priežasčių

Kodėl atsisakyta daugiafunkcio centro, kurį kaip išeitį būtų tvirtinusi rajono Savivaldybės taryba? Po vienu stogu tilptų ir kultūros darbuotojai, ir neformalus ugdymas.
– Tokio centro nenorėjo Kamajų bendruomenė, – temainfo.lt sakė bendruomenės pirmininkė Jolanta Vygėlienė.
– Kodėl?
– Dėl objektyvių priežasčių, – teigė ji ir nekonkretino.
Nepavyko prisiskambinti Kamajų Antano Strazdo gimnazijos tarybos pirmininkei Vaidai Tunaitienei. Bet yra žinių, jog irgi laikomasi objektyvių priežasčių principo.
Kamajų darželio vedėja Daiva Baltakytė temainfo.lt sakė gerbia gimnazijos tarybos sprendimą.
Laimėjo tie, kurie įsitikinę, kad tik dėl keturių žmonių apsispręsta. Gi bendruomenės opozicinė nuomonė – iš kaimo vaikų atimta meninio ugdymo galimybė čia pat, Kamajuose.


Laiko yra tik teoriškai

– Viena švietimo įstaiga – puiku. Dvi – pažiba. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos, choreografijos mokyklos, Jaunimo centras ir Dailės skyrius jau dirba ranka rankon su kultūra. Bendras darbas yra labai svarbu. Surastas bendrumas ir didelis pozityvumas – garsėjama savo renginiais, akcijomis, kūrybinėmis idėjomis. Aš tai vertinu kaip vieningo kultūros ir neformalaus ugdymo darbo rezultatą. Jėgų suvienijimas ir globalesnis žvilgsnis į įvairius renginius būtų naudingas. Kultūros darbuotojai gali sėsti prie bendro stalo ir dėlioti viso rajono renginius, – teigė skyriaus vedėja I. Matelienė.
Iki balandžio mėnesio rajono Savivaldybės tarybos posėdžio kamajiškiai dar gali apsispręsti dėl daugiafunkcio centro steigimo.
– Bet jau reikėtų aiškaus pareiškimo, o nebe diskusijų, – sakė I. Matelienė.


Rita Briedienė