Karikatūristai vos nesudaužė Rokiškio dvaro lėkštės

Balandžio 5 d. Rokiškio krašto muziejus pakvietė į XXXVII Lietuvos karikatūrų parodą „Sveikata – brangiausias turtas?..!..“

Niekas nė nebūtų žinojęs, kiek į atidarymą prisirinko žmonių, jei karikatūristas Jonas Varnas kas dešimtam jos lankytojui nebūtų dovanojęs savo karikatūrų knygos „Akį kerta“. Pirmąją įteikęs muziejaus Dailės skyriaus ir šio renginio vedėjai Daliai Kiukienei, jis perspėjo:

– Stovėkit visi kaip stovėję! – ir skaičiavo: – Viens, du , trys, keturi… dešimt. Kuo esi vardu? – ir čia pat rašė autografą.

– Gal galima nepriskaičiuotam nusipirkti Jūsų knygą? – klausėme.

– Ne. Ji – neįperkama, – nuramino dailininkas.

J.Varnas išdalino 10 knygų ir parodos „Sveikata – brangiausias turtas?..!..“ katalogų. Tiesa, skaičiuodamas rokiškėnus jis ėjo kelis ratus. Nebuvo žmonių labai daug, bet kas neatėjo, tas pralošė: vis dėlto, tai pirma karikatūristų paroda Rokiškyje.

– Tokia proga privalu daužyti lėkštę, – pirmo karto tradiciją priminė J.Varnas.

Ko jau ko, o lėkščių Rokiškio krašto muziejuje netrūksta; ir tokių, kurios mena grafų Pšezdieckių pietų stalą, ir šiuolaikinio porceliano, skirto edukaciniams užsiėmimams.

Parodos dailininkai Jonas Varnas, Rimantas Dovydėnas ir Nacionalinės karikatūristų asociacijos „Humor Sapiens“ pirmininkas Šarūnas Jakštas pageidavo pšezdieckiškos…

Prieš 20 metų J.Varnas moterims parodų katalogus dalindavo už bučinius. Ir dabar kažin ar būtų kuri atsisakiusi. Net pasigirdo klausimas:

– Ar jis čia rimtai?

– Nerimtų karikatūristų nebūna, – sakė dailininkai.

 

O – vis dėlto… – stokoja karikatūristai erdvės. Kažkada ėjęs satyros žurnalas „Šluota“ numirė, bandytas atgaivinti nebeatsigavo. Anot dailininkų, dabar karikatūrų knygelės išeina vos kelių šimtų tiražu; jas kolegos dailininkai ir išperka. O ir karikatūristų gretos ne tokios gausios: asociacija „Humor Sapiens“ jungia per 30 narių.

– Jaunų dailininkų Šarūnas kažkaip vis dar suranda. Turbūt – per internetą Interpolu, – pasakojo situaciją p. Jonas.

J.Varnas jau 20 metų piešia „Lietuvos rytui“, R.Dovydėnas – „Valstiečių laikraščiui“. Rimantas kilęs iš Rokiškio rajono Panemunio miestelio, yra baigęs Pandėlio mokyklą. Kraštiečiai jį apipylė gėlėmis.
– Jis šiandien vairuoja, jam bus gerai ir gėlės… – kolegai šypsojosi Jonas.

O kai J.Varnui buvo įteiktas suvenyrinis Rokiškio sūris, jis lyg ir nusivylė.

– Ką daugiau man gali įteikti… – sakė jis.

– Skanus, burnoj tirpsta, – J.Varnui nuotaiką kėlė parodos lankytojai.

– Žinau, tik ilgai burnoj laikyti reikia, – greičiau jis pats visus prajuokino.

Klausėme J.Varno, ko savo darbu jis įgijo daugiau – draugų ar priešų?

– Labai už karikatūras pykdavo profesorius Vytautas Landsbergis. Jo šalininkai net siausdavo. „Maskvai dirbi!“ – pykdavo jie. Tačiau priešų neįgijau, gal tik draugų daug praradau.

Ir vėl klausėme, ar savo kalbomis jis ko nors neįgijo?

– Dar esu ir piršlys! Man priklauso malti liežuviu!

Kai kalbėti buvo pakviestas parodos svečias Seimo narys Vytautas Saulis, J.Varnas vėl neiškentė:
– O tai mes jau – vietiniai.

Nutilus juokui kalbėjo V.Saulis:

– Nebūčiau atėjęs – ranka, va, subintuota. Bet kai pamačiau parodos temą, neiškenčiau…

Seimo narys sakė negalįs atsistebėti karikatūristų pastabumu ir taiklumu. Štai R.Dovydėno karikatūroje „Rūkymas žudo“ kalba du rūkantys vaikai. „Kas ten parašyta?“ – klausia vienas. „Nežinau, aš dar skaityti nemoku“, – atsako kitas.

Beje, minėtame kataloge Sveikatos apsaugos ministerijos Ryšių su visuomene skyrius irgi pastebi, kad karikatūristai, nors ir nėra profesionalūs sveikos gyvensenos mokytojai, paskaitų skaitytojai, tačiau būdami atidūs pastebėjo, kad 2013-ieji – sveikatingumo metai. Taip ir gimė praėjusių metų karikatūros paroda, dabar atkeliavusi į Rokiškį. 2012-aisiais Lietuvos karikatūristai Lietuvai padovanojo parodą „Vienodas užmokestis už vienodą darbą“, 2011-aisiais – „Apie krepšinį – linksmai”… Labai tikėtina, kad jų parodos Rokiškyje taps nuolatinės net ir po to, kai… dvaro lėkštė nebuvo sudaužyta.

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos

 

[gallery_box]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/7_karikaturu_paroda_sveikata_brangiausias_turtas.jpg“ descr=““ title=““]

[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/8_karikaturu_paroda_sveikata_brangiausias_turtas.jpg“ descr=““ title=““]

[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/9_karikaturu_paroda_sveikata_brangiausias_turtas.jpg“ descr=““ title=““]

[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/10_karikaturu_paroda_sveikata_brangiausias_turtas.jpg“ descr=““ title=““]

[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/11_karikaturu_paroda_sveikata_brangiausias_turtas.jpg“ descr=““ title=““]

[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/12_karikaturu_paroda_sveikata_brangiausias_turtas.jpg“ descr=““ title=““]

[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/13_karikaturu_paroda_sveikata_brangiausias_turtas.jpg“ descr=““ title=““]

[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/15_karikaturu_paroda_sveikata_brangiausias_turtas.jpg“ descr=““ title=““]

[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/16_karikaturu_paroda_sveikata_brangiausias_turtas.jpg“ descr=““ title=““]

[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/17_karikaturu_paroda_sveikata_brangiausias_turtas.jpg“ descr=““ title=““]

[/gallery_box]