Kodėl nebalsavo už sąjūdietį? Ar taip yra jau visoje Lietuvoje, ar tik Rokiškyje?

temainfo.lt archyvo nuotr.


Kaip jau rašė temainfo.lt, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos valdančioji dauguma susilaikė ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Rokiškio skyriaus pirmininkui Leonui Jankauskui nesuteikė Krašto garbės piliečio vardo. Tai šokiravo visuomenę. Sąjūdietė atsisako Mero padėkos. Rokiškio rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos pirmininkė Vita Mykolaitienė patvirtino: Komisija vėl rinksis į posėdį.


Kilo įtarimų anksčiau

Įtarimų, kad šįkart nebus patvirtinta Rokiškio krašto garbės piliečio kandidatūra, kilo jau Tarybos komitetų posėdžiuose. Anot Tarybos nario Stasio Meliūno, daugumos atstovai neslėpė: Tarybos posėdyje balsuojant už L. Jankausko kandidatūrą jie susilaikys.
Tarybos posėdyje S. Meliūnas kalbėjo:
– Turime vadovautis išskirtinai laisvu mandatu, laisvu pasirinkimu, nesusaistytu politikavimu.
Jo nuomone, tai konsoliduotų Tarybą: L. Jankauskas – asmenybė, tapusi Rokiškio persitvarkymo sąjūdžio simboliu, su jo pavarde susijęs nepriklausomybės įtvirtinimas Rokiškio rajone; net po jos paskelbimo L. Jankausko veikla nenutrūko.
S. Meliūnas priminė: komitetuose vieningai susilaikyta.
–Tai rodo, kad negali būti atsitiktinumo? Kad vienybė neįmanoma? Politikuojam? – viešai svarstė jis.


Pasiūlė aukščiausią rajone įvertinimą

Paraišką Vasario 16-osios proga L. Jankauską apdovanoti Mero padėkos raštu Apdovanojimų komisijai teikė Rokiškio krašto muziejus. Šios komisijos narys Irmantas Tarvydis Padėkos raštą pasiūlė keisti didžiausiu rajone įvertinimu – L. Jankauskui suteikti Rokiškio krašto garbės piliečio vardą.
– Šis vardas teikiamas mūsų rajonui nusipelniusiems žmonėms. Tai padėka už jų indėlį garsinant krašto vardą, kuriant jį išskirtinį, kitokį, gražesnį, patrauklesnį, mylimą savų ir kitų. Per visą nepriklausomybės laikotarpį 26 asmenims yra suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas. Išskirtinai už dalyvavimą sąjūdžio veikloje šiuo vardu nėra įvertintas nė vienas rokiškėnas. O juk mūsų krašto sąjūdiečiai ir buvo ta jėga, kuri įsiliejo į Persitvarkymo sąjūdį ir pakeitė Lietuvos gyvenimą. Šiandien nebūtų nei merų, nei jų padėkos raštų, jei ne Sąjūdis. Tebūtų komunistų partijos bilietas ir kolūkių pirmininkai, – temainfo.lt sakė I. Tarvydis.


Drąsia širdimi – už šį žmogų

Buvo tokių, kurie net įsitarpavę tarp sąjūdiečių neišmetė lauk komunisto bilieto, sakė: „Dar ne laikas“. Niekas nežinojo, kuo pasibaigs sąjūdiečių veikla. Persekiojimu? Bausmėmis? Pergale?
Tarybos narys Algis Čepulis, Leono Jankausko nepažinojęs Sąjūdžio aplinkybėse, paskambino penkiems sąjūdiečiams ir klausė jų nuomonės, kas šis žmogus buvo Lietuvos persitvarkymo laikotarpiu bei jam pasibaigus.
– Jis ėjo pirmose gretose, reikalavo sąžinės, atsakomybės. Pirmo sekretoriaus reikalavo ataskaitų, kas išdalinta, kaip išdalinta. Drąsia širdimi balsuosiu už šį žmogų, – sakė A. Čepulis.
– Jis niekada nepakeitė savo požiūrio, nelaviravo tarp postų, neša Sąjūdžio vėliavą iki šiol. Pažįstu jį nuo Sąjūdžio laikų: tai telkianti, vienijanti, o ne skaldanti asmenybė: iniciatyvinės grupės komanda išsilaikė 30 metų, ir tai – Leono nuopelnas, – sakė tarybos narė Diana Meškauskienė.


Pirmą kartą gavo gėlę

Tarybos nario I. Tarvydžio siūlymą L. Jankauskui suteikti Krašto garbės piliečio vardą Apdovanojimų komisija priėmė vienbalsiai. Kalboje apie tai, jis užsiminė ir apie Rokiškio verslo klubo bei rajono Ūkininkų sąjungos renginį prie TOP centro: 2016 m. visiems rokiškėnams, Sausio 13-osios dalyviams, buvo padaryti ženkliukai, kiekvienam įteikta po žiedą.
– Žmonės verkė. Sakė: „Pirmą kartą gavome gėlę.“ Tada matėme: Leonas – jų veidas. Pagerbime dalyvavo ir Vytautas Šlikas. Kažkada jie buvo priešininkai, bet jis perlipo per savo ambicijas ir spaudė Leonui ranką. Ir Akramavičius spaudė, nors gal irgi kažkada buvo priešininkas. Jie gerbė šį žmogų, – pasakojo I. Tarvydis.
Ir šiemet Sausio 13-osios proga Rokiškio verslo klubas padėkos raštais ir įspūdingu leidiniu „Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumu, 1430-1930“ pagerbė L. Jankauską ir Vytautą Masiulį, sąjūdietį, 1991 m. vykusiųjų budėti prie Parlamento koordinatorių.
– Sąjūdis buvo reikšmingas Lietuvai, ir jo negalime užmiršti, – posėdyje kalbėjo I. Tarvydis.


Palygino su rusu Aleksejumi Navalnu

Tarybos narys Egidijus Vilimas kalbėjo:
– Leonas Jankauskas visais laikais buvo ir yra tas žmogus, kuris elgėsi drąsiai ir sakė tiesą. Jis iki pat šių dienų teigia, kad ne visi žmonės džiaugsmingai priėmė nepriklausomybę. Buvo pasipriešinimas. Vardino jis ir pavardes. Ir už tai jis ilgus metus susilaukė patyčių, šmeižto… Būti Sąjūdžio tarybos pirmininku irgi reikėjo sutikti, nebijoti tais laikais. Buvo daug vertų žmonių, tačiau pasirinktas Leonas (…) Ir tie, kurie žiūri tik iš šių dienų perspektyvų, daug ką pamiršta. Tai aš balsuosiu ir už drąsą, ir už teisybę. Tikiu, kad ta pagieža jau praėjo. Nebegalima Jankauskui keršyti už prarastą patogų gyvenimą. Buvo žmonių, kurie labai šmeižė jį. Buvo ir bylos keliamos. Jis daug kam užkliuvo dėl to, kad buvo Seimo kontrolieriaus Uokos padėjėjas. Gal kur ir radikaliai žiūrėjo, bet kovojo už teisybę, už Lietuvos valstybę. Ir dabar balsuosiu už Lietuvos valstybę.
Anot E. Vilimo, Rokiškiui reikia Garbės piliečio, atstovaujančio tiesai. Jis ragino pamiršti susilaikymus: šitas balsavimas įeis į istoriją, tai bus Sąjūdžio vertinimas.
Tarybos narys Gintaras Girštautas anų dienų L. Jankausko drąsą prisiimti atsakomybę prilygino ruso Aleksejaus Navalno bebaimiškumui.


Kiekvieno asmeninis apsisprendimas…

Kalbas pradėjo daugumos atstovai.
– Aš norėčiau paprieštarauti gerbiamam Stasiui. Sakė, kad čia politika. Tikrai taip nebuvo. Mes tik su Vytautu pasisakėme, kad truputį, galbūt, prieš. Gal, manau, politikos mes čia nemaišykim. Mūsų yra kiekvieno asmeninis apsisprendimas ir balsavimas, – garantavo Tarybos valdančiosios daugumos atstovė Dalia Lūžienė-Malijonienė.
Visi kažkodėl akcentavo, kad tai jų apsisprendimas – lyg kažkam dėl to būtų kilę abejonių. Be abejo, atsitiktinumas, kad visa valdančioji dauguma – neapsitarusi, nepasitarusi – susilaikė. Vienas net buvo prieš sąjūdiečiui L. Jankauskui suteikti Krašto garbės piliečio vardą.


Susilaikė… už nuopelnus ir atsidavimą

Tarybos narė Lina Meilutė-Datkūnienė prisipažino, kad jai pakankamai sudėtinga kalbėti apie sąjūdžio laikmetį, apie indėlį tų žmonių, kurie dalyvavo, kurie prisidėjo ir kurie siekė nepriklausomybės Lietuvos vienokiu ar kitokiu istorinio įvykio metu. Kodėl sudėtinga?
– Aš čia būdama rajono Taryboje atstovauju savo rinkėjams ir tiems žmonėms, kurie mane išrinko. Tai nėra visiškai mano asmeninė nuomonė, – teigė ji, galgi išties neturinti rinkėjų, kuriems nesudėtinga kalbėti apie nepriklausomybės siekį.
Betgi ir ji pati – tikrai nenuneigdama, su visa pagarba L. Jankauskui už nuopelnus, už tą darbą, už atsidavimą – asmeniškai šį kartą susilaikė.


Bent Mero padėkos raštas sąjūdiečiui būtų likęs

– Taip jau nutiko, kad esu nepriklausomos Lietuvos vaikas ir neturėjau garbės dalyvauti nei Sąjūdžio veikloje, nei Sausio įvykiuose (…) Ir aš, kaip nebuvęs ten, nematęs, nestovėjęs šalia, ir galėdamas remtis tiktai kitų pasakojimais, turiu atsirinkti. Manau, kad būdamas per jaunas, kad būčiau liudininkas, aš neturiu moralinės teisės nei už nei prieš balsuoti, nes trūksta man tos informacijos, tokios vieningesnės nuomonės. Ir paprieštarausiu Egidijui: turiu teisę susilaikyti. Ir čia ne dėl kokios politinės ideologijos, nes jau kairumo man tikrai niekas negali pripaišyti, – pasisakė Tarybos narys Karolis Baraišys, dar praeitame posėdyje valdančiosios daugumos įvertintas už istorijos išmanymą.
Ta pati dauguma tuomet nepalaiėkė I. Tarvydžio kandidatūros į muziejaus tarybą. Gal ir dabar, jei ne jis L. Jankauską būtų pasiūlęs Garbės piliečio vardui, valdančioji dauguma bent Mero padėkos raštą sąjūdiečiui L. Jankauskui būtų palikusi. Dabar ir to nebus…
Beje, Sąjūdžio metu L. Jankauskas buvo tik keleriais metais vyresnis už K. Baraišį, bet nekalbėjo jis tada, kad Stalino laiku negyveno, o neabejotiną asmeninę nuomonę turinčią valdančiąją daugumą anksčiau bolševikais vadindavo…


Vytautas Vilys nė velnio nepolitikuoja

Ir Tarybos narys Vytautas Vilys sakė, kad nė velnio nepolitikuoja: tai jo paties nuomonė. Jo manymu, šneka Garbės piliečio vardo teikimo klausimu yra gera, tik ji turėjo būti pradėta anksčiau. Jis net balsavo už šio vardo suteikimą L. Jankauskui, bet paskui paaiškėjo, kad įvykusi klaida: ką daryt!? ką daryt!? Viešai teko pareikši apie susilaikymą.
Kaip sakė meras Ramūnas Godeliauskas, Apdovanojimų komisijos nuostatose yra numatytas ir laikas kandidatūroms apsvarstyti, ir tai, kad paraiškos Rokiškio krašto garbės piliečio vardui gauti negali teikti Apdovanojimų komisija, priminė, kad kiekvienas laisvas pasirinkti balsuojant, kad balsuojantys nėra prieš Sąjūdį.
– 
Mano paties šeima ir seneliai labai nukentėjo. Ir buvo partizanai, ir visa šeima dėl to labai kentėjo. Ir niekas, jeigu aš balsuočiau vienaip ar kitaip, negalėtų apkaltinti, kad aš esu vienokių pažiūrų ar kitokių, ir kad nemyliu Sąjūdžio ar Lietuvos. Jokiu būdu, – sakė Rokiškio rajono meras.
O tada jau kalbėjo istorikė Teresė Gailiūnienė. Kodėl jai leista kalbėti per klausimo svarstymą? Kodėl būtent jai? Po jos kalbos meras tarybos nariams net padėkojo už toleranciją.
– Negalvojau, kad ateis laikas, kai dauguma nebebalsuos už žmogų, kurio vardas susijęs su Sąjūdžiu. Dar agitatorių atsives. Vieno nesuprantu: ar taip yra jau visoje Lietuvoje, ar tik Rokiškyje? – svarstė I. Tarvydis, temainfo.lt paklaustas nuomonės apie istorikės kalbą.


Sąjūdis tebėra reikalingas!

Kaip jau rašė temainfo.lt, sąjūdietė, Rokiškio rajono VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė rajono merui Ramūnui Godeliauskui įteikė pareiškimą dėl pažeistų procedūrų: jei Apdovanojimų komisija negali Krašto garbės piliečio vardo siūlyti L. Jankauskui, vadinasi, neturėjo teisės ir R. Stankevičiūtės-Vilimienės kandidatūros siūlyti Mero padėkos raštui. Rokiškėnai vienas per kitą dalinasi šiuo įvykiu:
„Sąjūdis tebėra reikalingas!“ – rašo komentatorė po temainfo.lt paskelbtos informacijos „Rokiškio rajono Mero padėka kelia neaiškumų“.


Rita Briedienė