Kunigas mgr. Saulius Kumelis atsisveikino su Šimonių ir Adomynės parapijiečiais

Kupiškio dekanato Šimonių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų tituliniai Žolinės atlaidai, kuriuos vedė Pasvalio dekanato Krinčino klebonas psichologijos magistras Saulius Keras, sutapo su dar vienu įvykiu – Šimonių ir Adomynės parapijų žmonės atsisveikino su kunigu mgr. Sauliumi Kumeliu, tarnavusiu šiose parapijose 11 metų.

Atvyko jis čia visai jaunas, turėjęs vos ketverių metų kunigystės patirtį, ir teigė negalįs pasakyti, kas ką labiau auklėjo, – parapijiečiai jį ar jis parapijiečius.

– Atsiprašau, jei ką įžeidžiau ar savo elgesiu, ar žodžiu. Tai – iš jaunatviško impulsyvumo, – sakė jis savo kalboje parapijiečiams.

Anot kunigo S. Kumelio, nebūna žmonių gerų ar blogų, jie būna skirtingi; ir linkėjo taip gausiai rinktis visiems į Mišias, kaip į Žolinės atlaidus, kasdien visiems gyventi kartu su Dievu. Dėkojo jis aktyviausiai parapijietei Danutei Mardosienei.

– Būdavo, kad tik dviese bažnyčioje ir melsdavomės. Ji – uolaus pamaldumo pavyzdys, – sakė kunigas S. Kumelis.

Parapijiečiai dėkojo dvasininkui už atstatytą kryžių, perdažytą Šimonių medinę bažnyčią, suremontuotą šarvojimo salę, beje, – ir už gerą humoro jausmą; linkėjo nepamiršti Šimonių, prašė atleisti už įžeidžias apkalbas. 
Šimonių seniūnijos seniūnas Gintautas Černius kunigui S. Kumeliui padovanojo knygą „Po Šimonių dangumi: Šimonių bažnyčios istorija“, sudarytą jo paties ir Renatos Misiūnienės, išleistą Šimonių Žolinės atlaidų 350 metinių proga.

Kunigas mgr. S. Kumelis perkeliamas į Miežiškių Švč. M. Marijos parapiją, taip pat tarnaus Velykių Šv. apaštalo Andriejaus bei Velžio Švč. Jėzaus širdies parapijų administratoriumi.

Šiandien, rugpjūčio 16 d., į Šimonis atvyksta Anykščių rajone 21 metus kunigavęs Virginijus Taučkėla, tarnavęs Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Viešintų Šv. arkangelo Mykolo ir Inkūnų Švč. Aušros vartų Dievo Motinos parapijose.


temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos