Kupiškėnai jau gali planuoti katerius, jachtas ir nedidelės baržas…

2013 m. Kupiškio rajono gyventojai kreipėsi į Kupiškio rajono savivaldybės tarybą dėl leidimo plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Kupiškio mariose, Lėvens tvenkinyje. Rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą leisti vandens telkinyje plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Sprendimas buvo publikuotas vietinėje spaudoje, tačiau nebuvo užakcentuota, kad su tarybos sprendimu reikia kreiptis į Aplinkos ministrą dėl „Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens plaukiojimo priemonėmis“ priedo „Vandens telkiniai kuriuose plaukiojimo tam tikromis plaukiojimo priemonėmis leidžiamas“ pakeitimo. Norintieji plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis skaitė ar girdėjo tik žodį „leidžiama“.

Atėjus navigacijos sezonui Kupiškio rajono agentūroje gaunama daug užklausimų telefonu, žodžiu ir elektroniniu paštu dėl plaukiojimo savaeigėmis priemonėmis Kupiškio mariose.

Aplinkosaugininkai informuoja, kad Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr.D1-187 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-338 redakcija) patvirtintų  „Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis” (toliau — Sąlygos)  8 punktu Kupiškio tvenkinyje draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas 301 AG (221 kW) – 680 AG (500 kW ) ir vandens motociklais. Vadinasi kateriai, jachtos ir, kaip sako žinovai,  nedidelės baržos tinkamos plaukioti Kupiškio mariose.


Vadovaujantis Sąlygų 10 punktu, Kupiškio tvenkinyje  savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kai bendras variklių galingumas neviršija 20 AG (15 kW),  leidžiama plaukioti visą navigacijos sezoną.
Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas nuo 21 AG (16 kW) iki 150 AG (110 kW), Kupiškio tvenkinyje leidžiama plaukioti nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos, o esant variklių galingumui nuo 151 AG (111 kW) iki 300 AG (220 kW) – vandens telkinio dalimi (akvatorija), patvirtinta teritorijų planavimo dokumentuose.

Parengta pagal www.prd.am.lt

Pauliaus Briedžio nuotr.