Kupiškėnai jau meldžiasi viešose pamaldose

– Labai gera jus matyti čia susirinkusius, – šiandien po Mišių sakė Kupiškio dekanato dekanas, Kristaus žengimo į dangų parapijos klebonas mgr. Mindaugas Kučinskas.


Nuo Pelenų dienos

Šiandien, vasario 21 d., Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje vyko pirmos viešos sekmadienio pamaldos, sutapusios ir su pirmu Gavėnios sekmadieniu.
Kaip temainfo.lt sakė Kupiškio dekanato dekanas, Kristaus žengimo į dangų parapijos klebonas mgr. Mindaugas Kučinskas, laikantis Lietuvos vyskupų konferencijos nutarimo, viešas pamaldas pradėta rengti Pelenų trečiadienį, vasario 17 d.


Kryžiaus keliai neplanuojami

Tikintiesiems svarbu susirinkti būtent dabar – prasideda keturiasdešimties dienų Jėzaus išmėginimas dykumoje. Jis grįš į Galilėją skelbti Gerosios naujienos – Dievo karalystė čia pat. O jau tada – Didysis penktadienis, Kristaus kančios apmąstymo diena – Kryžiaus kelias, kančia, mirtis ir prisikėlimas.
Velykos šiemet – balandžio 4 d.
Anot klebono mgr. M. Kučinsko, visuotinai Kryžiaus keliai nebus organizuojami, bet žmonės gali eiti pavieniui ir apmąstyti Kryžiaus kelią.
 


Eucharistijos šventimas – kasdien

Laikomasi visų saugumo reikalavimų. Bažnyčios prieangyje yra dezinfekuojančio vandens, žmonės susėda paisydami atstumo. Tik išeidami po Mišių užsimiršta: prie išėjimo būriuojasi.
Reikės išmokti išeiti iš bažnyčios saugiai, nes bendruomeninis Eucharistijos šventimas planuojamas kasdien. Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais pamaldos prasidės 10 val.; ketvirtadieniais – 18 val., šeštadieniais ir sekmadieniais – 11 val. Vakarinių Mišių nebus.


temainfo.lt
temainfo.lt nuotr.