Kupiškėnai rizikuoja prarasti milijonus


Gegužės 30 d. Kupiškio rajono savivaldybės taryba spręs: Šv. Kazimiero vaikų globos namus palikti Paketuriuose ar perkelti juos į Virbališkius.

Sprendimo ieškoma pernelyg ilgai. Dar 2011 m. spalio 11 d. tuometinis Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas pasirašė įsakymą „Dėl finansavimo skyrimo projektams , finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Šiuo įsakymu Paketurių globos namų infrastruktūros modernizavimui skirta apie 2,5 mln. litų.

Lūkuriuoti nebuvo kada – 2015 m. planuojamas šalies globos namų licencijavimas. Šv. Kazimiero vaikų namai neatitinka higienos normų, būtina juos pertvarkyti, modernizuoti. Šių namų administracija parengė paraišką lėšoms gauti, ir ši buvo įtraukta į finansuojamųjų sąrašą.

Projekto vykdytojas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija. Sužinojusi apie paskirtus milijonus, ji ėmė planuoti iš naujo: Paketurių globos namus nuspręsta perkelti į Virbališkius, nes čia erdviau, yra didžiulė sporto salė, aikštynas. Tokius norus galėjo lemti ir nepavykęs 2010-ųjų kupiškėnų ir latvių iš Rėzeknės bendras projektas „Vaikų, gyvenančių vaikų globos namuose, gyvenamosios aplinkos gerinimas Rėzeknės (Latvija) ir Kupiškio (Lietuva) rajonuose”. Buvo padarytas projektas, tačiau jam vykdyti lėšų negauta.

Prasidėjo jau antrus metus trunkantys ginčai, kur apgyvendinti kupiškėnus vaikus, netekusius tėvų globos. Keitėsi ministrai ir viceministrai, jie iš naujo aiškinosi situaciją ir teikė siūlymus. Šių metų kovo pabaigoje Kupiškio rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Centrinę projektų valdymo agentūrą (CPVA) dėl projekto sutarties keitimo: prašė pakeisti projekto veiklos įgyvendinimo objektą – įstaigą iš Paketurių perkelti į Virbališkius.

„Ką siūlo agentūra?“ – klausėme Kupiškio savivaldybės administracijos direktoriaus Žilvino Aukštikalnio. Anot jo, atsakyme – painatis, o padėtį sunkina ir tai, kad nėra parengtas Paketurių globos namų infrastruktūros modernizavimo projektas. „Argi neparengus projekto galima teikti paraišką?“ – klausėme jo. Direktorius prašė nepainioti dalykų, mat Paketurių globos namų pastatas nepriklauso savivaldybei.

Apie pastato priklausomybę užsimena ir agentūra: Panevėžio vyskupijos Caritas ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija yra sudarę jo panaudos sutartį, galiojančią 15 metų. Sutartis atitinka projekto finansavimo sąlygų nuostatas.

Be to, paraiškos vertinimo metu pastatas buvo įvertintas kaip tinkamas jame įrengti vaikų globos namus, parengtas sklypo detalusis planas, pateikti projektiniai pasiūlymai, parengti ir su agentūra suderinti projektavimo ir rangos darbų projektai. CPVA savivaldybės dėmesį atkreipia ir į tai, jog lėšų yra skirta kur kas mažesniam plotui modernizuoti (1097 kv. m), negu siūlomojo Virbališkiuose (2463 kv. m). „Neaišku, ar turės savivaldybė lėšų išlaikyti tokio dydžio patalpas užtikrinant veiklų tęstinumą“, – teigiama rašte.

Paketurių globos namuose planuota įkurti keturias šeimynas po 8 vaikus, neišblaškant brolių ir seserų. Kiekvienai šeimynai būtų įrengti 4 kambariai gyventi po du vaikus, virtuvėlė, vonios, dušo bei tualeto patalpos atskirai mergaitėms ir berniukams. O kupiškėnų ir latvių rengtas projektas neatitinka veiklos, kuri vaikų globos namuose turėtų būti organizuojama šeimynomis, principų ir neįveiktų 2015 m. licencijavimo.

Kaip teigiama rašte, Kupiškio savivaldybė „naujojoje alternatyvoje“ neapibrėžia nei kokia apimtimi rekonstruotų pastatą, nei kokias patalpas jose ketina įrengti, nei veiklos plano, nei lėšų įsisavinimo grafiko; nepateikiama ir informacija, kokį teigiamą socialinį-ekonominį poveikį tikslinei grupei ir globos namų darbuotojams turės jos siūlomas projektas.

Vis dėlto poveikis ir šiaip aiškus: vaikai būtų išvežti 15 km už Kupiškio, negalėtų lankyti popamokinių būrelių, reikėtų transporto vežioti juos į mokyklą…

CPVA nepritaria Kupiškio rajono savivaldybės administracijos norui keisti sutartį. Šį klausimą išsamiai nagrinėjo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Išvados tos pačios. Tačiau sprendimą priims Kupiškio rajono savivaldybė, prieš tai, žinoma, teisingai įvertinusi 2007-2013 metų veiksmų programos laikotarpį: taip ilgai tampydami gumą kupiškėnai apskritai kažin ar bespės įgyvendinti projektą.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotr.