Kupiškėno Dariaus Markelio kova už savo laisvę tęsiasi aukštesnėje instancijoje

Kupiškėnui Dariui Markeliui – 43-eji. Jau treji metai jis gyvena slogioje realybėje. Reikia išlaukti, iškentėti, išgyventi. Neįveikus kovos su teisėtvarka – 11 metų nelaisvės.


D. Markelis teismo salėje pratrūko

Balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos apeliacinis teismas toliau nagrinėjo kupiškėno Dariaus Markelio ir M. B. bylą, kurioje jie kaltinami Kupiškio rajono Naivių kaimo gyventojo A. Ž. nužudymu. Buvo klausomasi ekspertų parodymų.
– Pratrūkau… Praėjusiame posėdyje teisėjos buvau informuotas: prieštarauk, klausinėk, domėkis viskuo. Išklausyti buvo du ekspertai. Paklausiau, kodėl visas dėmesys kreipiamas į tai, kad A. Ž., neva buvo sumuštas kietais bukais daiktais – rankomis ir kojomis? Kodėl absoliučiai nevertinama tai, kad tie buki daiktai galėjo būti siena, grindys – viskas, į ką jis griuvinėdamas trankėsi. Tyrėjas stovėjo pasimetęs, drebėti pradėjo. Net ranka parodžiau teismui – štai atsakymas! Pasakiau: aš nesu mokslų baigęs, jūs labai išsimokslinę. Tai dabar tarkitės abu – man užteks vieno eksperto atsakymo: kodėl bandoma įrodyti tai, ką labai norima įrodyti? Teismas liepė man sėstis. Man dar labai norėjosi paklausti – kas ekspertams liepė mirusiojo sužalojimus vertinti vienapusiškai? – temainfo.lt apie vakarykštį posėdį pasakojo D. Markelis.


Kupiškėnas jau turi vieną „taip”

Praėjusių metų lapkričio 23 d. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Valdo Ciesiūno, Danutės Švitinienės ir kolegijos pirmininko Evaldo Vanago, paskelbė D. Markelio ir M. B. išteisinamąjį nuosprendį. Išvada – įrodymai nepatvirtina, kad D. Markelis ir M. B. būtų padarę jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 129 str. 2 dalies 8 punkto – nužudymas dėl chuliganiškų paskatų. Nuspręsta išteisinti.
Tai buvo laukta žinia. Toks teismo sprendimas D. Markelio kovoje bandant įrodyti savo nekaltumą buvo pirmas „taip“.
– Nesugebėčiau apsakyti, kaip labai tikėjausi tokio sprendimo. Aš 13 mėnesių buvau laikomas Šiaulių izoliatoriuje, pusę metų man nebuvo leista susisiekti su advokatu, artimaisiais, kad jie man surastų normalų advokatą. Pažeistos elementariausios žmogaus teisės. Panevėžio izoliatoriuje turėtų būti keturi mano raštiški prašymai dėl galimybės susisiekti. Jie turėtų būti saugomi, neišmesti. Išleistas namo beveik dvejus metus gyvenau apribota laisve, be galimybės tęsti savo įmonės veiklą, dirbti, vaikščiojau su apykoje. Spaudos viešai buvau pripažintas kaltu. Taip, dieną prieš A. Ž. mirtį aš su pažįstamais buvau pas jį. Aš norėjau ten būti ir aš buvau ten, kur noriu būti. Tai ne nusikaltimas, – kalbėjo D. Markelis.
– Ką reiškia – normalus advokatas?
– Buvo man kažkoks priskirtas. Jo akivaizdoje protestavau: A. Ž. namo durys neplombuotos. Jau buvo žinoma, kad viduje A. Ž. motina viską išplovė, sutvarkė. Advokatas – nė krust. Man iš pat pradžių reikėjo normalaus advokato, – sakė D. Markelis.


Prokurorė siūlo 11 metų kalėjimo

Panevėžio apygardos prokuratūra teismo sprendimą apskundė aukštesnei instancijai – Apeliaciniam teismui. Vėl teismai, įtampa ir nežinia. Į pirmą teismo posėdį D. Markelis buvo pakviestas diena prieš jam įvykstant. Skambino savo advokatui, lėkė į Panevėžį, į posėdį jungėsi iš advokato kabineto: procesas prasidėjo tarsi iš naujo.
Iš Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorės Valdemaros Chodorcevičienės kaltinimą perėmė Generalinė prokuratūra.
– Ką išgyvenote Panevėžio apygardos teisme išgirdęs prokurorės siūlymą? – temainfo.lt teiravosi D. Markelio.
– Per trejus metus aš jau tiek visko išgyvenau… – sakė jis.


Su iškeltu kaltinimu nesutinka

temainfo.lt jau rašė: 2018 m. gegužės 20 d. gulintis ant grindų negyvas buvo rastas Naivių kaimo gyventojas A. Ž. Atvykusiems pareigūnams nekilo jokių įtarimų, kad žmogus galėtų būti nužudytas. Oficiali A. Ž. mirties priežastis – galvos sumušimas išsiliejus kraujui po kietuoju galvos smegenų dangalu. Teismo medicinos tarnyba nurodė sužalojimus: galvos sumušimas, muštinės žaizdos apatinėje lūpoje ir pasmakrėje, nosies odos nubrozdinimas, kraujosrūvos, šonkaulių lūžiai. Pradėtas tyrimas. Įvykis perkvalifikuotas į nužudymą. Iškelta baudžiamoji byla. Išsiaiškinta, kad pas Naivių gyventoją A. Ž. lankėsi D. Markelis ir M. B. Jie apkaltinti nužudymu.
Su iškeltu kaltinimu nei D. Markelis, nei M. B. nesutinka.
– Iš pat pradžių nebuvo siekiama profesionaliai ištirti aplinkybių. Manau, kad kurį laiką buvo įtikėta mūsų kaltumu: nukentėjusiais pripažintieji net suskubo rinkti įrodymus moralinei ir materialiai žalai išsiieškoti. O paskui, kai mes tiek laiko buvome pralaikyti izoliatoriuje, ir durnam aišku – būtina įrodyti, kad mes kalti. Juk tyrėjai ir prokuratūra neklysta, – kalbėjo D. Markelis.


Identiški ir kaltinimai, ir siūloma bausmė

Toliau viskas vyko siekiant įrodyti, kad D. Markelis ir M. B. nužudė A. Ž.
2018-ųjų gegužės 19 d. jie abu lankėsi Naiviuose, pas A. Ž. Kartu su jais buvo M. B.  draugė, vyrus atvežusi į Naivius. Ji negėrė, laukė.
– Iki šiol negaliu suprasti, kodėl ši moteris įvertinta ne kaip kaltinamoji, o kaip liudininkė? Nėra jokių motyvų taip pasielgti. Panevėžio teismas irgi išskiria jos liudijimą: „… kažkoks pareigūnas jai pasakė: pasakyk vieną sakinį, ir tavo Marius bus laisvas.“ Taip leido suprati, jog reikia pasakyti, kad A. Ž. sumušė D. Markelis ir M. B. bus paleistas, arba, atsižvelgiant į tai, kad moteris tuo metu buvo nėščia, „gali nedalyvauti apklausoje“. Betgi ir jos liudijimų prokuratūra nevertino kaip reikšmingų: ji pasakojo prokuratūrai, kaip A. Ž. grįžo iš lauko kruvinas, kaip griuvo aukštielninkas. Bet kažkodėl tai neįvertinta. Beje, tik apeliacijos teisme aš pastebėjau įrašo, daryto jos apklausos metu, datą: apklausta ji buvo tik po dviejų mėnesių. Per tiek laiko detalės užsimiršta… – pasakojo D. Markelis.


Absoliučiai identiški kaltinimai

Apkaltintųjų teigimu, A. Ž. griuvinėjo. Kaimynas irgi matė lauke gulint žmogų. A. Ž. griuvimas ant nugaros virtuvėje galėjo būti lemtingas. D. Markelis padėjo jam atsikelti, nuvedė jį į lovą.
Prokurorė D. Markelį kaltina tuo, kad jis, veikdamas bendrininkų grupėje, matydamas kito veiksmus ir jiems pritardamas, elgdamasis įžūliai, be jokios dingsties nukentėjusiajam A. Ž. bendrais veiksmais sudavė rankomis ir kojomis ne mažiau kaip keturis smūgius į veido sritį ir ne mažiau kaip vieną smūgį į krūtinės sritį bei du smūgius į dešinio dilbio nugarinį paviršių – taip nukentėjusiajam padarydamas krūtinės ląstos sumušimą… Visiškai identiškas kaltinimas pateikiamas ir M. B. Abiem siūloma lygiai tokia pat bausmė. Į tai atkreipė dėmesį ir Panevėžio apygardos teismas: nėra nurodyti konkretūs kiekvieno kaltinamųjų veiksmai ir jų apimtis; jokių patikimų įrodymų byloje nėra.


Kaip įrodyti nekaltumą?

A. Ž. galvos trauma pasireiškė pakaušio sumušimu. Prokurorės manymu, buvo stumta, suduodant smūgius rankomis ir kojomis. Anot advokatų, turėjo ant batų ar krumplių likti bent kokios žymės. Ekspertų išvados to nepatvirtina.
Aplinkybe tapo kepurė ant dujinės. Prokurorės teigimu, trenkta buvo taip, kad kepurė nuskrido ant viryklės: juk šiaip ant dujinės kepurės nedėsi.
D. Markelis prisimena dujų kvapą. A. Ž. griūdamas ranka kliudė viryklės čiaupą ir jį atsuko. Dėl to ant dilbio atsirado sumušimai, kuriuos prokuratūra traktuoja, kaip dangstymąsi nuo smūgių.
– Apie dilbio sužalojimus prašnekta tik po dviejų metų – teismui buvo teikta papildoma medžiaga.Tai akivaizdus neatidumas. Aš jau nekalbu apie tai, kad teikiant kaltinimus dėl žmogžudystės neužplombuojama įvykio vieta. A. Ž. motina grįžta kitą dieną, viską išplauna, pakloja lovas, išmeta daiktus. Ir paskui mane laiko Šiaulių izoliatoriuje, esu priverstas bylinėtis, samdytis advokatą… Labiausiai ir bandyta įrodyti, kad mes meluojame, – įsitikinęs D. Markelis.
Prokurorės teigimu, yra daug nesutapimų parodymuose. Tačiau Panevėžio apygardos teismo teigimu, nesutapimai neesminiai, nepatvirtinantys kaltinime nurodomos nusikalstamos veikos aplinkybių.


Remtasi prielaidomis ir spėjimais

Įvyko bene 14 Panevėžio apygardos teismo posėdžių.
Paties D. Markelio prašymu, melo detektoriumi atliktas jo psichofiziologinis tyrimas, patvirtinęs, kad jis nekaltas. Teismo išvada – D. Markelis sakė tiesą.
Prokurorė daro prielaidas, spėja, reiškia nuomonę. Teismo išvadoje nurodoma: apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis ir spėjimais.


Nukentėjusiųjų skundų nenagrinėjo

Priėmęs išteisinamąjį nuosprendį Panevėžio apygardos teismas nenagrinėjo nukentėjusiaisiais byloje dalyvavusių asmenų skundų, prašiusių ir turtinės, ir neturtinės žalos atlyginimo. Pastarąją trys asmenys buvo įvertinę kiekvienas po 15 tūkst. eurų. Žmonės įtikėjo nužudymo versija ir tikėjosi atlygio už išgyventus jausmus.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija dar teismui nepasibaigus A. Ž. artimiesiems iš Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo išmokėjo dalinę kompensaciją. Jei galutinai bus įrodytas D. Markelio ir M. B. nekaltumas, pinigus į fondą teks grąžinti.

Kitas Apeliacinio teismo posėdis – gegužės mėnesį.


Rita Briedienė