Kupiškio, Anykščių ir Rokiškio bibliotekos suskaičiavo, kiek pernai joms padovanota knygų

Reginos Vilčinskienės nuotr.


Vasario 14-oji – ne tik Šv. Valentino, bet ir Tarptautinė knygų dovanojimo diena.
Kažin ar daugiau knygų dovanojama, ar sudeginama? Žmonės dovanoja ir žurnalus. Ypač – mažoms bibliotekoms.


V. Pochliobkinas – anų dienų „pachlobkoms“?

Arvydas sakė jam nedrąsu sakyti savo tikrą vardą pasakojant apie sprendimą – sudeginti dalį knygų palikimo.
– Mano šeima pakliuvo į knygų spąstus: liko didžiulės ir mano, ir mano žmonos senelių knygų kolekcijos. Tarp jų – tarybinio estetinio auklėjimo teorinių patarimų serija, rusų rašytojo Maksimo Gorkio ir kitų raštai, Tarybinė enciklopedija… Net sodininkystės kai kurios knygos tik vietą užimtų: net vaismedžių veislių tokių nebėra. Radau 1970-iesiems ypač retų daržovių katalogą: moliūgai, paprikos… Net kažkada močiutės skaityta suskaityta rusų kulinaro Viljamo Pochliobkino patarimai dabar atrodo tik anų dienų „pachlobkoms“ tinkanti, kažkokia nebesuprantama, – sakė Arvydas.
Anot pašnekovo, knygos yra pati nenaudingiausia investicija: laikas tarsi keičia knygų turinį, tampantį nebeįdomiu jaunos kartos žmonėms, apgadina išvaizdą, varginančiai užima vietą. Jis nenori tokių knygų niekam dovanoti.


Bibliotekai atsirinks patys

Kupiškio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Rita Senvaitienė yra sakiusi:
– Neškite visokias knygas į biblioteką. Mes patys atsirinksime, kokios skaitytojams dar gali būti įdomios.
O štai šios bibliotekos išteklių valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Jūratė Motiejūnienė temainfo.lt sakė, jog 2020 m. Kupiškio viešajai bibliotekai ir jos 16 kaimo padalinių buvo padovanotos 1 766 knygos.
– Nuoširdžiai dėkojame visiems bibliotekos skaitytojams ir bičiuliams už dovanotas vertingas ir reikalingas knygas mūsų bibliotekai. Už pastovią paramą knygomis išskirtinai norime padėkoti Kupiškio rajono savivaldybės merui Dainiui Bardauskui, kunigui Justui Jasėnui, bibliotekos skaitytojai, knygų autorei Reginai Baltrūnienei bei knygų klubui „Knygius“, – sakė J. Motiejūnienė.
Anot Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus Romo Kutkos, biblioteka ypač dėkinga Labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus“, 2020-aisiais padovanojusiai 486 knygas.

Algirdo Venckaus nuotr.


Žurnalai gali būti ir ne patys šviežiausi

Įdomu, kad bibliotekoms žmonės dovanoja ir žurnalų. Ypač noriai juos priima mažos bibliotekos. Teko matyti Kupiškio viešosios bibliotekos Alizavos skyriuje dovanotų senų žurnalų „Žmonės“, „Stilius“, „Verslo klasė“…

Lietuvoje leidžiama apie 130 pavadinimų žurnalų. Nė menkos jų dalies neįstengtų prenumeruoti mažos bibliotekos, o skaitytojai norėtų jų, nors ir ne pačių šviežiausių, rasti bibliotekose.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka yra įrengusi įspūdingą periodinių leidinių, siūlomų skaitytojams, kolekcijos sieną.
Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė dėkinga periodikos prenumeratos rėmėjams. – Dėkojame UAB „ Medrokis“, jau penkerius metus Aukštakalnių bibliotekai dovanojančiai dienraščio „Lietuvos rytas“ prenumeratą. Dėkojame Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų informacijos ir leidybos centrui už žurnalo „Kariūnas“ prenumeratą, – sakė direktorė.

Alicijos Matiukienės nuotr.


Kasmet – su naujų knygų krepšeliu

Kaip temainfo.lt sakė J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė, 2020 m. knygų bibliotekai dovanojo skaitytojai, knygų autoriai, kraštiečiai, atlikėjai, organizacijos.
– 2020 m. „Knygų Kalėdų“ akcija mums padovanojo 698 knygų, dar gavome 185 leidinius iš autorių, sakė direktorė.
Paklausta, kam norėtų padėkoti už dovanotas knygas, direktorė A. Matiukienė vardino: rokiškėnams Vidmantui Kanopai, Vytautui Sketeriui, Audronei Balčiūnienei, Rasai Keliuotytei, Emilijai Klemkaitei, Rasai Mikalajūnienei, Viktorijai Laužadytei, Ritai Šarkanienei, Domilei Kirstukaitei, Galinai Valskienei, Rasai Pimpienei.
– Kasmet su naujų knygų krepšeliu mūsų biblioteką aplanko kraštietė vertėja, Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatė Diana Bučiūtė, – sakė direktorė.


Vilius Adomėnas – ypatingas dovanotojas

Ypatingu knygų dovanotoju durektorė pavadino knygų dovanojimo iniciatyvos organizatorių Vilių Adomėną. Jis, gyvendamas užsienyje, sutelkia Pandėlio krašto jaunimą „ Knygų Kalėdų“ akcijai. 2020 metais tai buvo jau trečia jo akcija.– Per šią puikią iniciatyvą Pandėlio teritorijos bibliotekoms padovanota apie 100 naujų knygų. Stebina dalyvių organizuotumas ir sutelktumas. Vilius Adomėnas fb žinute kreipiasi į kraštiečius, išsiunčia Pandėlio bibliotekos darbuotojų sudarytą pageidaujamų knygų sąrašą, pagal kurį knygų aukotojai netrukus nuperka reikalingas knygas. Jie sutaria, kas kurią dovanos, todėl knygos nesikartoja, o sąrašas yra išpildomas visas. Iniciatyvos organizatorius nepamiršta ir kitų Pandėlio seniūnijoje esančių bibliotekų. Joms taip pat tenka kraštiečių naujų knygų, – sakė direktorė.
Direktorė A. Matiukienė dėkinga šios aukotojų grupės nariams Andrejui Samuilovui, Aistei Adomėnei, Vilmai Lukštaraupytei, Virginijai Adomėnienei, Modestui Lukštaraupiui, Jurgai Konstanblackaitei-Kaupelei, Justui Šeškui, Eimantui Greviškiui, Ramūnui Statkoniui, Evelinai Blažei, Ievai Juciūnaitei, Viliui Adomėnui, Vytautui Baltušiui, Gitai Savickienei, Mantui Savickui, Karolinai Butkei, Girmantei Stakėnaitei, Mildai Karaliūnei, Justinui Karaliūnui, Martynui Šimkui, Augustinui Blažiui, Vykintui Miežiui, Artūrui Karazijai, Giedrei Jakubauskienei, Gretai Paulauskei, Indrei Inčiūrienei, Dovilei Slanei, Viktorijai Konstanblackaitei, Ritai Mikeliūnienei, Gintarei Baltušienei, Kornelijai Melvydaitei, Agnei Žiukelytei.
Beje, Rokiškio Juozo Keliuočio biblioteka ir pati dovanoja knygų: bibliotekos išleistomis knygomis apdovanojami kraštiečiai, konferencijų dalyviai , konkursų nugalėtojai.Rita Briedienė