Kupiškio jaunimo centras netrukus žinos viską!

Vyriausybė yra patvirtinusi 2011-2019 metų jaunimo politikos plėtros programą, kurios vienas akcentų – struktūrizuota jaunimo informavimo ir konsultavimo sistema. Ja siekiama sukurti galimybę jaunimui lengvai ir greitai gauti jiems vertingą informaciją.

Nors šiomis dienomis žiniasklaidos priemonių labai daug ir naujienų galima semtis labai įvairiais būdais, dažnas jaunas žmogus skundžiasi informacijos stoka. Didelėje naujienų virtinėje lengva pasimesti, o ypač jaunam, kuris dažnai nė pats nežino, ko nori.

Ieškoma būdų sukurti susistemintą ir struktūrizuotą informacijos „talpyklą“, kurioje jaunuolis galėtų lengviau ir greičiau rasti žinių jį dominančiais klausimais. Be to, siekiama suteikti kuo palankesnes sąlygas jaunimui prieiti prie informacijos.

Šiais reikalais rūpinasi Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT).

Atlikus tyrimus skirtingose šalies savivaldybėse buvo išrinktos šios pagrindinės temos, svarbios jaunimui:

profesinis orientavimas,
darbo paieška,
studijų, mokymosi galimybės,
laisvalaikio galimybės,
studijų mobilumas, savanorystė,
įsitraukimo į visuomeninę veiklą ir dalyvavimo joje galimybės,
verslumas,
socialinė pagalba,
fizinė sveikata,
emocinė parama,
psichologinė pagalba,
psichinė sveikata.

Norėdama efektyviau jaunimą informuoti šiomis temomis LiJOT ketina įvairiuose Lietuvos miestuose įrengdami „Eurodesk“ atstovybes (informacinius taškus). Tai punktai, kuriuose bus nuolatos atnaujinama informacija, susijusi su ankščiau išvardintomis temomis. Kiekviena atstovybė turės įgaliotą asmenį, į kurį bus galima kreiptis iškilus kokiems neaiškumams ar atsiradus reikalui pasikonsultuoti.

„Eurodesk“ – tarptautinė nevyriausybinė asociacija, kuri, šiuo metu jau veikia 33 Europos šalyse. Tai jaunimo konsultavimo ir informavimo agentūra, teikianti išskirtinę informaciją jaunimui ir dirbantiems su jaunimu.

Šie taškai jau veikia 13-oje Lietuvos miestų. Tarp jų – Panevėžyje, Utenoje, Biržuose.

Lapkričio 25 d. į Kupiškį atvykusi Eurodesk Lietuva programos referentė susitiko su Kupiškio jaunimo centro direktore Gaila Matulyte. Pokalbio metu buvo nuspręsta vieną tokių centrų įrengti būtent čia, Kupiškio jaunimo centre. Smulkesnės detalės dar derinamos.

LiJOT internetinis puslapis: http://www.lijot.lt/lt/

LiJOT administruojamas jaunimo informavimo ir konsultavimo portalas http://www.zinauviska.lt/lt/