Šiandien, spalio 5 d., Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija surengė projektinę dieną „Povilui Matulioniui – 160“.

Spalio 5 d. P. Matulionio progimnazijoje – projektinė diena „Povilas Matulionis ir gamta”, skirta miškininkui, profesoriui, politiniam bei visuomenės veikėjui P. Matulionio 160-osioms gimimo metinėms. Šiandien pamokos progimnazijoje nevyko, mokiniai kūrybines užduotis atlieka namuose!

Kaip praneša P.Marulionio progimnazija, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir 1–4 klasių mokiniai atliko kūrybinę užduotį „Povilas Matulionis ir gamta“, o spalio 6 d. darbelius jie atneš klasės vadovui. Darbai bus įkelti į progimnazijos tinklalapį, originalai eksponuojami klasėse ar savo aukšto koridoriuose.

Vyresnių klasių mokiniai iš 12–20 žodžių kūrė kryžiažodį „Povilas Matulionis ir gamta“. Mokiniai naudoja žodžius, susijusius su P. Matulionio gyvenimo faktais, veikla, ypatinga meile gamtai. Artimiausios klasės valandėlės metu jie spręs vieni kitų sudarytus kryžiažodžius.

P. Matulionis gimė 1860 m. rugsėjo 5 d. Kupiškyje. Jo vardas progimnazijai suteiktas 1996 m.


Parengė temainfo.lt