Kupiškio rajono meras apdovanojo „Už nuopelnus kultūrai“

Fleitininkė Agnė Repečkaitė

Pasaulio kultūros dienos proga Kupiškio rajono savivaldybė krašto kultūros puoselėtojus pagerbė apdovanojimu „Už nuopelnus kultūrai“. Rajono meras Dainius Bardauskas teikė nominacijos pažymėjimus, o menininko kalvio Audriaus Lauciaus sukurtas statulėles dovanojo jas įsteigę – už jas sumokėję – verslininkai. Tai Kupiškio kultūros centro renginys; jo režisierė – Neringa  Danienė.

 

„Durpeta“ apdovanojo bibliotekininkę

UAB „Durpeta“ komercijos direktorė Sigita Kantautienė statulėlę „Už reikšmingą kultūrinę veiklą ir kultūrines iniciatyvas“ įteikė Kupiškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojai Linai Matiukaitei.

L.Matiukaitė įvertinta už šiemet rengtą ir įgyvendintą projektą „Skulptoriaus Juozo Kėdainio kūryba šiandienos žvilgsniu“, skirtą šio menininko kūrybinio palikimo aktualizavimui ir sklaidai, skulptoriaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Kaip skelbė renginio vedėjai Violeta Mičiulienė ir Vidmantas Paliulis, Lina prisidėjo rengiant rajono literatų klubo „Lėvens balsai pirmąjį kūrybos almanachą „Prošvaistės“; ji – visuomenės pripažintų ir aukštai įvertintų kultūros renginių organizatorė.

 

Pagerbta ilgametė muziejininkė

Ūkininko, rajono Tarybos nario Egidijaus Černiaus įsteigta statulėlė „Už aktyvią, nuoseklią, tęstinę projektinę veiklą, kultūrines iniciatyvas, svarią vadybinę veiklą kultūros srityje bei etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą“ atiteko Kupiškio etnografijos muziejaus direktorei Violetai Aleknienei.

– Atsakingai saugo, eksponuoja ir rūpinasi kultūros paveldu, palaiko senųjų tradicijų, švenčių regioniškumą, gyvybingumą, propaguoja kalendorines šventes ir kitokius tradicinės kultūros reiškinius. Pažangi profesinė veikla, svarus indėlis išsaugant kultūros vertybes, puoselėjant tradicijas, didžiulis indėlis organizuojant Etnografinių regionų metams skirtus renginius“, – skelbė V.Mičiulienė. Ji sakė, jog būtent balandžio 15-osios rytmetį davė sau žodį, niekada nebeimprovizuoti scenarijaus. Neiškentė. Ir ji, ir V.Paliulis yra dirbę kultūros namuose ir juos palikę.

– Žmogus gali išeiti iš kultūros, bet kultūra iš žmogaus – ne, – serialo herojės žodžius apie kaimą perfrazavo Violeta, ir salė kažkodėl nusijuokė.

 

Skapiškėnas apdovanojo Skapiškio režisierę

Režisierė Vita Vadoklytė

Ūkininkas Algirdas Notkus savąją statulėlę „Už kultūrines iniciatyvas, etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, Kupiškio krašto kultūros garsinimą, reprezentavimą Respublikoje ir už jos ribų“ įteikė Kupiškio kultūros centro Skepiškio padalinio režisierei Vitai Vadoklytei.

– Aktyvi jos vadovaujamų teatrų kolektyvų veikla. Praėjusiais metais Skapiškio padalinio vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-kū“ penktą kartą tapo respublikinės vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros „Šimtakojis“ laureate. Skapiškio teatro „Stebulė“ aktoriai už spektaklį „Pavasario linksmybės“ pagal Kristijono Donelaičio poemą „Metai“ Lietuvos teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ buvo nominuoti kaip ryškiausias aktorių ansamblis, o šį pavasarį apdovanoti „Tegyvuoja teatras“ statulėle kaip „Ryškiausio vaikų ir jaunimo teatrų festivalio Lietuvoje“ organizatoriai. Tarp nuveiktų darbų – įgyvendinti projektai „Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis-kūrybinė stovykla „Pienių medus 2015″ ir „Teatrinė kelionė Aukštaitijos kultūros šviesuolių pėdomis“, – režisierę V.Vadoklytę charakterizavo V.Paliulis.

 

Apdovanota etnokultūros puoselėtoja

UAB „Aukštaitijos vandenys“ vyriausiasis inžinierius Vidas Zulonas statulėlę „Už pažangią profesinę veiklą, svarų indėlį išsaugant kultūros vertybes, puoselėjant tradicijas bei Kupiškio krašto kultūros garsinimą, reprezentavimą Respublikoje ir už jos ribų“ įteikė Kultūros centro etnokultūros skyriaus vedėjai etnografei Almai Pustovaitienei.

Ji – etnokultūros metams skirtų renginių organizatorė. Pernai metais A.Pustovaitienės nuveiktų darbų sąraše – surengti konkursai „Pasakoriai“ ir „Tramtatulis“, aktyvi veikla rajono Etninės kultūros plėtros taryboje, folkloro ir senųjų amatų šventės, Tarptautinio folkloro renginio „Kupos kiemi – paukštlakis“ organizavimas. Su folkloro kolektyvu „Kupkėmis“ dalyvauta Etnografinių regionų metų baigiamajame renginyje Vilniuje, kur atstovavo Aukštaitijos regionui.

 

Apdovanojimas – Vilniaus kupiškėnei

Dr. Aldona Vasiliauskienė

UAB „Agla“ direktorius, rajono Tarybos narys Augenijus Cesevičius savo įsteigtą statulėlę „Už Kupiškio krašto kultūros garsinimą, reprezentavimą, kultūrinę ir aktyvią kraštotyrinę veiklą“ įteikė istorijos mokslų daktarei Aldonai Vasiliauskienei.

– Mokslininkė bendradarbiauja su Kupiškio ir Skapiškio kultūros įstaigomis, dalyvauja rajone vykstančiuose renginiuose, veda edukacines pamokas, skaito pranešimus, inicijuoja projektus, susitikimus su dvasininkais ir kitais iškiliais žmonėmis. Savo sodyboje ji įkūrė ir puoselėja ukrainistikos muziejų. Pastarųjų metų darbų sąraše – konferencija „Pašvęstojo gyvenimo metai: istorija, dabartis, perspektyva“; dalyvauta konferencijoje „Tarnavau Dievui ir žmonėms“, skirtoje monsinjoro Klemenso Gutausko 100-osioms metinėms. A.Vasiliauskienė – monografijos „Monsinjoras Klemensas Gutauskas“ autorė. Laikraščiuose „Lietuvos aidas“, „Mokslo Lietuva“, „Mokslo Lietuva“, „XXI amžius“ ir kitoje spaudoje reguliariai publikuoja straipsnius apie Kupiškio rajono renginius, Kupiškio krašto asmenybes, – skelbė V.Paliulis.

 

Įvertinta ir daugiau kupiškėnų.

Seimo narys Vytautas Saulis įteikė Vyriausybės vadovo Algirdo Butkevičiaus padėkas. Jomis apdovanotos Kupiškio kultūros centro šokių kolektyvo „Račiupėlis“ vadovė Joana Jankauskienė ir Kupiškio kultūros centro Šepetos padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė Vaiva Mališauskienė.

Parlamentaras Aleksandras Zeltinis Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėkomis apdovanojo  muziejininkę Donatą Jutkienę, Kultūros centro meno vadovę Nidiją Sankauskienę, bibliotekininkes Danutę Baronienę ir Jūratę Motiejūnienę, saviveiklininkus Vaclovą Girdvainį, Alfredą Bušką, Petrą Steponavičių ir Edvardą Kareivą.

Parlamentaras Sergėjus Jovaiša padėką įteikė Subačiaus padalinio mėgėjų meno kolektyvo vadovei Irenai Jėčiuvienei.

A.Cesevičius didžiulę raudonų rožių puokštę padovanojo Kupiškio kultūros centro direktorei Jovitai Janušonienei.

Kaip ir buvo žadėta, renginio dalyviams koncertavo Kupiškio meno mokyklos fleitininkė Agnė Repečkaitė (mok. Irma Paurienė), pianistės Ugnė Čepkauskaitė ir Domantė Valaitė (mokytojos Edita Dobrickienė, Rita Stankevičienė), žymusis smuikininkas Gediminas Dalinkevičius ir gitaristas Simas Bušma bei Eglės Juozapavičienės vadovaujamas moterų vokalinis ansamblis „Eglė“.

Anot Kupiškio rajono mero D.Bardausko, Kupiškio rajono kultūra – tarytum paveikslas, kurį kultūros puoselėtojai dėlioja iš visokiausių spalvų akmenėlių; kuo jie vertingesni, tuo ir paveikslas labiau žavi savo grožiu ir verte.

 

Rita Briedienė

Pauliaus Briedžio nuotraukos

 

 

[gallery_box]

[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/04/1_kulturos_darb_apdovanojima.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/04/2_kulturos_darb_apdovanojima.jpg“ descr=““ title=“Seimo narys Sergėjus Jovaiša“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/04/3_kulturos_darb_apdovanojima.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/04/4_kulturos_darb_apdovanojima.jpg“ descr=““ title=“Seimo narys Aleksandras Zeltinis sveikina bibliotekininkę Danutę Baronienę“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/04/5_kulturos_darb_apdovanojima.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/04/6_kulturos_darb_apdovanojima.jpg“ descr=““ title=“Seimo narys Vytautas Saulis“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/04/9_kulturos_darb_apdovanojima.jpg“ descr=““ title=“Etnografė Alma Pustovaitienė“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/04/11_kulturos_darb_apdovanojima.jpg“ descr=““ title=““]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/04/12_kulturos_darb_apdovanojima.jpg“ descr=““ title=“Smuikininkas Gediminas Dalinkevičius“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/04/13_kulturos_darb_apdovanojima.jpg“ descr=““ title=“Gitaristas Simas Bušma“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/04/14_kulturos_darb_apdovanojima.jpg“ descr=““ title=““]
[/gallery_box]