Padėka Laisvės gynėjams

Šiemet minime 30-ąsias 1991 m. sausio 13-osios įvykių metines, kai žmonės, negailėdami savo gyvybės, stojo į kovą už Lietuvos laisvę. Tų metų sausio mėnesį įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų sąjungos vadovybės bandymui jėga į savo rankas paimti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto bei Parlamento pastatus, kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus.

Ir tik Jūsų, atsiliepusiųjų į Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininko kvietimą ateiti prie Parlamento rūmų, ginti, paremti ir saugoti strategiškai svarbiausius šalies objektus, dėka šiandien mes gyvename laisvoje Lietuvoje.

Įkvėpti Justino Marcinkevičiaus žodžių: „Kiek rovė – neišrovė. Kiek skynė – nenuskynė. Todėl, kad tu – šventovė. Todėl, kad tu – Tėvynė“, Jūs į akistatą su tankais dainomis ir širdimi stojote už tautą ir jos istoriją, kultūrą ir paveldą, papročius ir tikėjimą – dalykus, kurių nei represijos, nei vagonai, vežantys į Sibirą, neištrynė iš žmonių sąmonės.

Ačiū Jums už laisvę!


Dainius Bardauskas
Kupiškio rajono savivaldybės meras

Užsk. nr. A21-01