Kupiškio rajono TVIC neturi specialisto darbui su verslu. Ką tai reiškia Centrui?

Šių metų Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC) Veiklos plane minima, jog Centras neturi specialisto darbui su verslu. Ką tai reiškia rajono TVIC, temainfo.lt teiravosi kupiškėnų nuomonės.


Lidija VASILIAUSKIENĖ
Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorė

– Kupiškio rajono TVIC pagal įstaigos įstatus atlieka ne tik turizmo, bet ir verslo informavimo bei konsultavimo funkciją. Jau keleri metai šios paslaugos verslui buvo vykdomos labai minimaliai, nes centre nėra verslo konsultanto.
Pernai pradėjome aktyviau rinkti, kaupti su verslu susijusią informaciją ir konsultuoti besikreipiančiuosius verslo klausimais. Vidaus tvarkose esame nusimatę: ne rečiau kaip du kartus per mėnesį savo internetiniame puslapyje, socialinėje paskyroje viešinti aktualią informaciją, susijusią su verslu.
2020-ųjų pabaigoje išleidome naują leidinį „Verslo gidas“. Jame pateikiame bazinę informaciją apie verslą, jo rūšis, verslo steigimo procedūras, galimybes steigti verslą ir gauti finansavimo paramą Kupiškio rajono savivaldybėje. Plačiau apžvelgiame stambesnes rajono verslo įmones. Leidinyje yra pateikta ir visų rajono įmonių rodyklė, kur galima rasti įmonių kontaktus. Esant reikalui, patys konsultuojamės su socialiniais partneriais, specialistais, kad tinkamai suteiktume reikiamą pagalbą ar informaciją. Centrui sudėtingiausia yra suteikti pagalbą rengiant verslo steigimo dokumentus, registruojant įmonę ir pan., nes tai yra labai atsakingas darbas – reikalingos specialios kompetencijos ir žinios, todėl reikia Centrui išsilavinusio ir kvalifikuoto verslo konsultanto.
– Ar verslininkai labai pasigenda šios paslaugos?
– Besikreipiančiųjų verslo klausimais nėra labai daug, bet, galbūt, taip yra ir todėl, kad verslo paslaugų pasiūla yra nedidelė, nėra specialisto, kuris suteiktų profesionalią pagalbą. Aišku, veiklą labai įtakojo pandemija, karantino sąlygos. Centras gana glaudžiai bendradarbiauja su turizmo verslo, maitinimo, pramogų sektoriaus atstovais. Mes viešiname jų paslaugas, tarpininkaujame jas užsakant, nukreipiame turistus, norinčius pailsėti ar papramogauti. Platiname įvairių verslo įmonių dovanų kuponus.
– Ar seniai ieškote verslo konsultanto? Kas apsunkina paieškas?
– Kadangi esame atskaitingi rajono Savivaldybės tarybai, todėl visus klausimus dėl papildomų specialistų, pareigybių, atlyginimo turime derinti su dalininku. Kaip ir visur – surasti gerą specialistą, kuris dirbtų už nedidelį atlyginimą, nėra lengva. Šiais metais bandysime išsiaiškinti verslo informavimo ir konsultavimo paslaugų poreikį, jų apimtis.
– Ar rajono TVIC yra žinoma, kiek Kupiškio rajonas skaičiuoja verslo įmonių. Ar šiemet įsisteigė bent viena nauja?
– Centras nuolat seka šią informaciją, ją tikslina pagal oficialius duomenis, esančius įvairiose duomenų bazėse. Mūsų turimais duomenis, šiuo metu rajone veikia per 800 verslo įmonių. 2020 m. buvo įregistruotos 29, o išregistruota 21 įmonė. Šiais metais jau spėjo įsisteigti 7, tačiau savo veiklą baigė 8 įmonės.


Edita ŽALNIERIŪNIENĖ
Buvusi Kupiškio rajono TVIC verslo konsultantė

– Mano nuomonė šiuo klausimu labai įvairiapusiška. Jau penkti metai nebedirbu Kupiškio rajono TVIC, gal šiek tiek ir nutolau, bet man atrodo, kad anksčiau būdavo kitaip. Asmuo, atsakingas už verslą, rajonui tikrai labai reikalingas. Mūsų pirminė paskirtis tokia ir buvo – Verslo informacijos centras, o tik vėliau prijungė turizmą. Konsultuodavome įmones, organizuodavome joms įvairius renginius, mokymus, išvykas, skirtas dalintis patirtimi, kontaktavome su kitais rajonais, supažindindavome juos su mūsų verslininkais.
Žinoma, daug dalykų šiais laikais galima pasidaryti internetu. Pavyzdžiui, galima rasti įstatų rašymo šabloną. Tačiau ir juos ne visiems išeina tinkamai parengti. Net kai išėjau iš Centro, mano telefonas netildavo. Dar tris metus dirbau pagal verslo liudijimą ir padėjau žmonėms tvarkytis įvairius verslo reikalus. Iš įpratimo visi skambindavo man ir prašydavo pagalbos. Dabar jau nuo viso to nutolau – norint konsultuoti, turi visada šia sritimi domėtis.
Aš netikiu, kad neatsirastų rajone kompetentingo žmogaus, galinčio puoselėti bendravimą su verslu. Kodėl jo nerandama? Gal neieškoma?


Paulius PRANCKŪNAS
Buvęs Kupiškio rajono TVIC vadovas

– Ši problema buvo ir man dirbant. Man tapus TVIC direktoriumi, prie Verslo informacijos centro jau buvo prijungta turizmo sritis. Verslą konsultavo Edita Žalnieriūnienė. Jai išėjus bandėme ieškoti specialisto, bet visada buvo abejonė, ar nevertėtų likti tik turizmo informacijos centru. Dirbdamas TVIC vadovu, kiek leido kompetencija, ir aš konsultuodavau verslo klausimais arba nukreipdavau žmones į reikiamus specialistus. Tačiau besikreipiančiųjų nebuvo daug.
Problema ta, kad Centro darbuotojų atlyginimas nėra didelis – jis nėra motyvuojantis dar ir dėl to, kad nenumatytas jo kėlimas. Manau, atlyginimas turi būti perskaičiuojamas kartą per metus ar bent kartą per dvejus metus. Tai, tikriausia, – visų biudžetinių įstaigų problema.
Pats sprendimas rasti verslo sritį kuruojantį specialistą yra geras, tačiau, mano manymu, bus sudėtinga. Turi juk kažkuo prisivilioti specialistą.


Valentinas BEINORIS
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys

– Mano supratimu, rajonų turizmo ir informacijos centrai turėtų būti visiškai atskiri.
Kaip dirbantis UAB „Durpeta“, esu gavęs Centro pasiūlymų dalyvauti mokymuose, pristatymuose. Man pačiam su tuo susidurti neteko, bet žinau: Centras rengdavo verslo planus, padėdavo paruošti dokumentus įmonėms.
Buvo mūsų siūlymas – įkurti verslo inkubatorių: būtų paruoštos darbui patalpos – kompiuteriai, kopijavimo aparatai, ryšio priemonės ir kita reikalinga įranga. Tokias patalpas už nedidelę kainą išsinuomoję pradedantieji verslininkai galėtų šiuo inkubatoriumi naudotis. Bet tai jau senos idėjos.


Augenijus CESEVIČIUS
Kupiškio rajono savivaldybės vicemeras

– Situaciją žinome, tas klausimas yra mūsų darbotvarkėje. Viskas priklauso nuo to, kokį rastume specialistą. Paslaugos mūsų verslui yra reikalingos: teisinė verslo konsultacija, įmonių kūrimosi dokumentacija, įstatų paruošimas ir panaši pagalba. Jau nekalbant apie darbą, galintį pritraukti į rajoną verslą ar verslo idėjų. Diskutuosime su koalicijos parneriais, meru. Aš tikrai manau, kad specialistas, vykdantis šias užduotis, turėtų atsirasti.
Kupiškio rajono TVIC – viešoji įstaiga. Dalinai ji finansuojama iš Savivaldybės biudžeto, dalinai užsidirba iš savo veiklų. Viską sustabdė pandemija, bet naujai pradėjusi dirbti direktorė turi idėjų ir, manau, rajono vadovų palaikymas padės žengti žingsnius, kad Centro veikla būtų daug labiau matoma.


temainfo.lt