Kupiškio Stasio Lozoraičio 505 kuopa rinkosi į 100-ąjį gimtadienį

Birželio 27 d. 100-ąjį gimtadienį šventė Lietuvos šaulių sąjungos Kupiškio Stasio Lozoraičio 505 šaulių kuopa.

Šauliai rinkosi Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiau aikštėje, juos sveikino kuopos vadas Darius Baronas. Nuo šaligatvių šauliams, Gedimino gatve žygiavusiems į bažnyčią, mojo kupiškėnai.

– Po šv. Mišių aplankėme karių kapines, o senosiose miesto kapinėse, prie šaulių statyto Laisvės paminklo, prisiekė jaunieji du šauliukai ir keturi nerikiuotės šauliai. Žvakučių uždegėme ant šviesios atminties Kupiškio šaulių kuopos įkūrėjo Vacloco Šulmos kapo, – temainfo.lt pasakojo Stasio Lozoraičio 505 šaulių kuopos vado pavaduotojas Mindaugas Venslavas.
S. Lozoraičio 505 šaulių kuopos 100-mečio proga kupiškėnams šauliams Dariui Senvaičiui ir Kęstučiui Mekšėnui suteiktas skyriaus vado laipsnis.

Po oficialių renginių visi rinkosi M. Venslavo namų kieme: valgė 100-ojo gimtadienio tortą, ant laužo virė tradicinę kareivišką košę, rungėsi taiklumo ginklu G36, smiginio, mazgų rišimo varžybose, viktorinoje.


temainfo.lt
Mindaugo Venslovo nuotraukos