Laisvės gynėjų diena: Rokiškio verslo klubas du rokiškėnus įvertino už jų patriotizmą

Rokiškio verslo klubas du rokiškėnus įvertino už jų patriotizmą.

Šiandien minint 1991-ųjų sausio 13-osios įvykių 30-metį Rokiškio verslo klubas pasveikino Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Rokiškio rajono tarybos pirmininką Leoną Jankauską ir rokiškėnų, vykusių saugoti Lietuvos parlamento, Vilniaus televizijos bokšto, Radijo ir televizijos komiteto pastato, koordinatorių Vytautą Masiulį. Apdovanojimus įteikė klubo vadovai – prezidentas Irmantas Tarvydis ir viceprezidentas Zenonas Akramavičius.

– Jei ne laisvės gynėjai, ir mūsų verslų šiandien nebūtų. Už pilietines iniciatyvas, atsakomybę ir ryžtą apginti Lietuvos laisvę esame dėkingi visiems rajono žmonėms, nepabūgusiems vykti į nežinią, atstovėjusiems tą baisią naktį. Vytautas Masiulis ir Leonas Jankauskas telkė šiuos žmones, skatino, kvietė, globojo, – temainfo.lt sakė I. Tarvydis.

Rokiškio verslo klubas V. Masiuliui įteikė ir Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen padėką. Ja dėkojama už aktyvią pilietinę veiklą, už darbą puoselėjant istorinę atmintį ir indėlį saugant Laisvės gynėjų dieną.
„Linkiu sėkmės įgyvendinat visus užsibrėžtus tikslus“, – rokiškėnui V. Masiuliui linki Seimo pirmininkė.

L. Jankauskui ir V. Masiuliui Verslo klubas įteikė leidinį „Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas, 1430-1930“. Teigiama, jog tai gražiausia nepriklausomos Lietuvos knyga, nukelianti į tarpukario Lietuvą, ir gražiausia dovana patriotams.
Apdovanojimui susitikta prie Rokiškio pašto – iš jo kiemo ir išjudėjo Laisvės gynėjų autobusai.


temainfo.lt
Rokiškio verslo klubo nuotraukos