Liepas pjovė vyrai, turintys tam patirties, ir išvertė Kupiškio bažnyčios tvorą

Kaip temainfo.lt sakė Kupiškio dekanato dekanas, mgr. kunigas Mindaugas Kučinskas, medžius Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje pjovė vyrai, turintys tam patirties.


Lėkė į gatvę ir automobilius stabdė

Kaip jau rašė temainfo.lt, kovo 16 d. Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje buvo pjaunami medžiai. Vienas virsdamas trenkėsi į tvorą ir išvertė ją. Medis užtvėrė Gedimino gatvę, sukeldamas grėsmę eismui. Laimė, tuo metu gatve niekas nevažiavo, šaligatviu niekas nėjo.
Lėkė į gatvę ir automobilius stabdė medžius pjovę žmonės, o vairuotojai lipo iš automobilių ar tiesiog per langą filmavo įvykį. Kupiškėnai dalinasi siužetais.


Buvo per daug pavojinga laukti

– Medžiai buvo apžiūrėti ekspertų, ir leidimas abejotinus medžius pjauti buvo išduotas Kupiškio rajono savivaldybės mano paties prašymu, – temainfo.lt atsakė dekanas mgr. kunigas M. Kučinskas.
– Kodėl medžiai buvo pjaunami po kovo 15 d., kai medžių kirtimas draudžiamas? – teiravomės dekano.
– Kaip daugelis dalykų pandemijos metu vėluoja, vėlavo ir leidimas pjauti medžius. Taip, galėjome žiūrėti raidiškai ir pjauti tik rudenį, bet buvo per daug pavojinga laukti. Tikslas – išvengti ateityje pavojaus žmonių gyvybei, pažeistam medžiui krentant į gatvės pusę audringomis oro sąlygomis, – sakė jis.


Leista nupjauti penkias mažalapes liepas
Į tą patį klausimą, kodėl pažeistas medžių pjovimo laikas, Kupiškio rajono savivaldybės infrastruktūros skyriaus vyresnysis specialistas Laurynas Knizikevičius atsakė, jog vadovautasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m sausio 31 d. įsakymu: nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. draudžiama kirsti ir genėti medžius, išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar saugiam eismui.
Leidimą kirsti šventoriaus medžius išdavė L. Knizikevičius, remdamasis Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos išvada. Leidimas galioja vienerius metus nuo jo išdavimo dienos. Buvo leista nupjauti penkias mažalapes liepas.
Nenupjautos liko dvi.


Žada domėtis nuodugniau
Anot vyresniojo specialisto L. Knizikevičiaus, Savivaldybė neįpareigoja leidimo gavėjo samdyti profesionalius medžių kirtėjus/pjovėjus.
Anot dekano mgr. kunigo M. Kučinsko, ne visiems pasiseka, visko nutinka ir profesionalams.
– Įvykyje dalyvavau ir pats, tad užtikrinu, kad eismas buvo sustabdytas medžiui griūnant į gatvės pusę, – temainfo.lt sakė dekanas.
Kas pjovė medžius, kol kas lieka neaišku. Iš filmuotos medžiagos matyti: vyrai dirbo be šalmų.


Rita Briedienė
Autorės nuotraukos