Mediko diena: pažadas – labiau mylėti save

Balandžio 28-osios pavakare Kupiškio rajono medikai rinkosi Kultūros centro Vitražų salėje; tyliai, be afišų jie paminėjo Medicinos darbuotojų dieną. Ją paminėti Lietuvos medikų bendruomenė rinkosi jau dešimtą kartą.

Sveikino rajono gydytojus ir slaugytojus vicemeras Algirdas Navickas, jis įteikė ir mero padėkas už ilgametį ir nuoširdų darbą. Vieni kitiems medikai teikė nuostabias gėlių puokštes.

Meras Jonas Jarutis padėkomis įvertino VšĮ Kupiškio ligoninė bendrosios praktikos slaugytoją Gražiną Čižauskienę, kineziterapeutę Audronę Grockytę, santechniką Gintautą Juodiškį, klinikos laborantę Reginą Pukienę, Vidaus ligų skyriaus ūkio reikalų tvarkytoją Neringą Rudzinskienę; rajono savivaldybės Pirminės asmens sveikatos priežiūros (PASP) centro Moterų konsultacijos akušerę Aidą Gatautytę, Greitosios medicinos pagalbos skyriaus bendrosios praktikos slaugytoją Daivą Kučauskaitę, Šepetos medicinos punkto bendrosios praktikos slaugytoją Laimą Morkūnienę, vidaus ligų gydytoją Feliksą Mušinskį ir šeimos gydytoją Liną Uckuvienę.

– Pirmoje vietoje – pacientas. Medikas ir jo darbas lieka šešėlyje. Gydytojas labiau pastebimas tik tada, kai jam kažkas nepasisekė, o apie jo nuopelnus nutylima.

Gerbiamieji Kupiškio rajono medikai, visi dirbantieji medicinos srityje, savo gyvenimą paskyrusieji sveikesnės visuomenės kūrimui, nuoširdžiausiai sveikinu jus su profesine švente! Ji – tarsi trumpas stabtelėjimas: medicinos įstaigų laikas kartais įgauna ypatingą pagreitį – valandos ir akimirkos trukmė čia turi visai kitokią reikšmę; kiekvieną minutę esate pasirengę padėti ligoniui. Nieko nėra tauresnio, kaip tausoti žmogaus sveikatą ir gelbėti jo gyvybę. Linkiu kantrybės, profesionalumo, geranoriškumo, sumanumo ir sėkmės grumiantis už paciento sveikatą, – kalbėjo rajono tarybos narė, Kupiškio ligoninės direktorės pavaduotoja slaugai ir renginio vedėja Rasa Šaltenienė, paraginusi tylos minute pagerbti ir visus šviesios atminties medicinos darbuotojus.

Už dėmesį pareigai, už tai, kad savo širdimi ir protu padeda ligoniui pasveikti, gydytojams ir slaugytojams dėkojo Kupiškio ligoninės direktorės pareigas einanti Roma Ramanauskienė.

– Dėkoju ir visiems kitiems medicinos kolektyvo darbuotojams. Be jūsų nebūtų atvežtas kraujas, deguonis, pataisytos durų spynos, perduota informacija atitinkamoms institucijoms, paskaičiuoti mūsų uždirbti pinigai… Visiems dėkoju už nuoširdų ir atsakingą darbą, – kalbėjo direktorė.

PASP centro direktorė Dovilė Kulbokienė perskaitė Medicinos darbuotojų dienos progą Kupiškio medikams atsiųstą Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko sveikinimą.

„Lai jūsų pasirinktas hipokratiškasis kelias visada būna kupinas stiprybės, sąžiningumo ir išminties. Lai Jūsų kilniaširdiškumas ir doras mediko darbas teikia žmonėms viltį – sveikiems išlikti atspariems, o ligoniams – pasveikti. Nepaliaujamai džiaukitės gyvenimu, medicinos mokslu ir praktika! Sėkmės tarnaujant žmonių ir Tėvynės labui!“ – savo sveikinime kupiškėnams rašo Krašto apsaugos ministras.

 

„Jūsų veikla tegu būna Jūsų pašaukimas. Ugdykite įžvalgumą, vertinkite neįprastą mąstymo būdą, stebėkite smulkmenas, branginkite abejones, nebijokite rizikuoti, dirbkite su meile ir nuolat siekite didžiausio meistriškumo!“ – buvo perskaitytas ir Panevėžio teritorinės ligonių kasos direktoriaus Jono Narbuto sveikinimas.

– Norėčiau, kad salėje būtų daugiau žmonių, tačiau niekada nebus taip, kad visi galėtume švęsti –  postuose visada turi likti medikų. Miela matyti buvusius darbuotojus, kurių patarimai ir padrąsinimai mums reikalingi iki šiol. Mūsų profesija išties keista – mes niekada nebūname po vieną: medikas, pacientas ir liga – visada kartu. Jei ši komanda darni, problema įveikiama; pasakom: „Ačiū Dievui!“ Jei problemos įveikti nepavyksta, tapo įprasta kaltinti gydytoją…  – kalbėjo direktorė D.Kulbokienė.

Ji užsiminė ir apie tai, kad pastaruoju metu Kupiškio medikų gretos retėja: poliklinikoje dirba jaunas odontologas, planuoja ateiti jauna šeimos gydytoja. Negali jaunų žmonių priversti važiuoti ten, kur jų trūksta: norint įpareigoti mediciną baigusiuosius atidirbti už valstybės jiems suteiktą paramą, reikia keisti visą sistemą: tokį pat įsipareigojimą turi prisiimti ir kitų specialybių studentai.

Anot direktorės, jauni žmonės net neturi informacijos, koks jų laukia darbas provincijoje: jie tikisi, kad kiekviena ligoninė kompiuterizuota.

– Lietuva nedidelė. Žmonės nuvažiuoja 200-100 kilometrų, o kartais ir 50 tereikia, ir kompiuteris yra. Svarbiausia geras noras, rankos, galva ir protas. Į gyvenimą reikia žiūrėti realiai. Jei mūsų medikai dirbtų tiek, kiek jiems priklauso dirbti, tai pacientų eilės nusitęstų dvejus metus į priekį. Jie dirba tiek, kiek laidžia jėgos, o ne tiek, kiek reikalauja biurokratija. Linkiu ištvermės! Mes patys galime tapti pacientais. Tad linkiu ir supratingumo. Nepykim bent jau vieni ant kitų ir nekraukim darbų vieni kitiems – tai, ką galime padaryti patys, ir padarykime. Kiekvieną dieną būkite tokie gražūs kaip šiandien, – linkėjo direktorė savo darbuotojams.

Lietuvos gydytojų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkė Vida Pranckūnienė kolegoms linkėjo didesnio dėmesio sau.

Renginio vedančioji R.Šaltenienė perskaitė ir Seimo nario Aleksandro Zeltinios sveikinimą. O paskui ji pakvietė visus atsistoti priesaikai.

– Pažadėkite man, kad nuo šiandien labiau mylėsite save, – kolegas įpareigojo R.Šaltenienė.

– Pažadu! – prisiekė medikai.

– Daugiau bendrausite su pozityviais žmonėmis, ypač su savo artimiausiais ir brangiausiais; nustosite jaudintis dėl smulkmenų – mažiau jaudinsitės, daugiau džiaugsitės; daugiau būsite gryname ore, stebėsite gėles, medžius ir dangų; rasite laiko savo pomėgiams – nuo mezgimo iki motociklo vairavimo; daugiau judėsite, sportuosite, šoksite ar tiesiog vaikščiosite; valgysite sveikesnį maistą, gersite daugiau vandens; skaitysite, klausysitės muzikos, lankysite teatrą; būsite savimi ir neįsileisite blogų minčių; atversite širdį plūstančioms džiaugsmo akimirkoms; būsite laimingi.

– Pažadu! – visai nuoširdžiai kartojo medikai.

Pažadą teko vykdyti jau tuoj pat: Povilo Matulionio progimnazijos dramos būrelis, vadovaujamas režisierės Aušros Aleksandravičienės, parodė spektaklį „Čia – mano kiemas“ pagal Juozo Erlicko eiles „Suprantu, kad nieko nesuprantu“; salės pakraštyje laukė vaišių stalas.

„TEmos“ inform.

Ritos Aukščionytės nuotraukos