Pradžia » My Calendar

My Calendar

Events in lapkričio 2019–spalio 2020

 • Filmas „Monstrų atostogos"
  Parodos atidarymas
  Filmas „Leónė. Bėganti į šviesą"
  Pokalbis su Toma Vaškevičiūtė ir Gyčių Ivanausku
  Filmas „Troškimų kambarys" 
 • Partizanų pagerbimo renginys Svėdasuose
  Filmas „Monstrų atostogos"
  Filmas „Leónė. Bėganti į šviesą" 
  Šokiai vyresniems
 • Pepės pamokėlės
  Parodos atidarymas
 • Projekto pristatymas
  Filmas „Pats sau milijonierius"
 • Pyragų diena Kamajuose
  Metų knygos rinkimai
  Filmas „Testamentas"
  Pyragų diena Kavoliškyje
 • Konferencija „Juozui Tumui-Vaižgantui - 150"
  Kino dienos
  Susitikimas su Selemonu Paltanavičiumi
  Ovidijaus Vyšniausko koncertas
 • Edukacinis užsiėmimas Martynonyse
   Kiškio pyragų diena ir rankdarbių parodos atidarymas
  ,,Žemdirbių šventė"
  „Rokiškėnų literatų kūrybinės dirbtuvės“ Konstantinavoje
  Keliaujančios parodos atidarymas Pakriauniuose
  Literatūriniai skaitymai Pakriauniuose
  Fotografijos užsiėmimai
  Parodos atidarymas
  Literatūros ir muzikos vakaras
  Spektaklis „Iš kvailių kaimo gyvenimo“ Troškūnuose
  Vaikų ir jaunimo šokių festivalis Subačiuje
  Žemdirbių šventė Katlėriuose
  Derliaus šventė Šimonyse
 • Poezijos šventė Panemunyje
   „Kaimynų šventė" Duokiškyje
  Romansų atlikėjų šventė
  Edmundo Kučinsko koncertas
  Poezijos ir dainų rudenėlis Laibgaliuose
  Rokiškio krašto literatūrinių versmių ištakos Sėlynėje
 • Renginys, skirtas J. Tumo-Vaižganto gimimo metinėms
  Šokiai vyresniems
 • Šviesos ir žodžio šventė
  Pepės pamokėlės
 • Knygos pristatymas
  Popietė Kriaunose
  Renginys, skirtas Jurgiui Stankevičiui atminti
  Kapelos „Sadūnai“ koncertas
  Mariaus Jampolskio koncertas Pandėlyje
 • Šiaurės šalių literatūros skaitymai paaugliams Rudiliuose
  Filmas „Girių laikas"
  „Nepatogus kinas"
  Filmas „Kalnas"
 •  Edukacinės programos gimtadienis
  Rokiškio Pagrindinės mokyklos organizuojamas renginys
  Susitikimas-diskusija su Prof. Habil. Dr. Vlada Stankūniene
  Kino dienos
  Popietė skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei Pandėlyje
  Filmas „Labas, robote"
  Nepatogus kinas
  Šokio spektaklis „Dėdės ir dėdienės"
 • Poezijos popietė Didsodėje
  Interaktyvaus stalo ir X-BOX žaidimai
  Kūrybinės dirbtuvėlės
  Popietė „Į gimtinę sugrįžtu...“ Jūžintuose
  Knygos pristatymas
  Vakaras, skirtas Romualdui Granauskui
  Filmas „Magiškas V gyvenimas"
  „Verslo žiburiai"
  Atlikėjo Tonio koncertas
  Nepatogus kinas
  Spektaklis „Marcelės legenda" Panemunėlyje
  Respublikinė kapelų šventė Subačiuje
  Tradicinė kaimo rudens šventė Juodpėnuose
  Sūrio šventė Adomynėje
 • Paskaita „Metų rato šventės ir jų reikšmė vaikui"
  Vokalinių ansamblių festivalis
   Šventė „Rudens mozaika Aleksandravėlėje“
  Literatūrinė kompozicija Kazliškyje
  Popietė „Išlikęs širdyje ir atmintyje“ Sriubiškiuose
  Literatūrinis-muzikinis vakaras Panemunėlyje
  Senjorų šventė Noriūnuose
  Edukacinė teatro šventė Debeikiuose
  Kapelų šventė-varžytuvės Juodupėje
  Šventė Jūžintuose
  Paroda ir edukacinis užsiėmimas Aleksandravėlėje
  Filmas „ Naktinė greitoji"
   Nepatogus kinas
 • Spektaklis „Čia šnekam - čia paliekam“ Svėdasuose
   Parodos atidarymas
  Filmas „Lenkai vs Lenkai"
  Komedija „Psichai"
  Baletas
  Nepatogus kinas
  Šokiai vyresniems
 • Eukacija „Komiksai: nuo istorijos iki praktikos“
  Filmas „Monstrų atotstogos"
 • Literatūrinis rytmetis
   Edukacinis užsiėmimas Kriaunose
  Knygos sutiktuvės Jūžintuose
  Filmas „Monstrų atostogos"
 • „Kelionė po interneto platybes“ Kazliškyje
  Edukacinis užsiėmimas Kriaunose
  Juodupės krašto kūrėjų popietė
  Popietė, skirta Juozo Tumo-Vaižganto metams paminėti, Mačionyse
   Poezijos vakaras Kamajuose
  Filmas „Raudoni lapai"
  Koncertas „Naktės"
 • Edukacinis užsiėmimas „Angelų iš vilnos gaminimas“
  Sofijos Tyzenhauzaitės vardo rašytojų sąskrydis
  Popietė, skirta suaugusiųjų švietimo savaitei, Pandėlyje
  Kino dienos
  Knygos pristatymas
  Kazimiero Jakučio ir grupės koncertas
 • Literatūrinė kelionė Obeliuose
  Popietė „Internetinė erdvė senjorams Pakriauniuose
  Fotografijos užsiėmimai
  Susitikimai „Mama, tėti, eikime į biblioteką kartu!“
  Popietė „Virtuali kelionė po Lietuvos muziejus“ Siubiškiuose
  Knygos pristatymas
 • Skautų edukacinė diena
  Popietė „Mokymasis visą gyvenimą“ Laibgaliuose
  Poezijos popietė Lašuose
  Poezijos popietė Martynonyse
  Popietė „Menu tėviškėlę brangią“ Rageliuose
  Pramoginių šokių konkursas
  Suvainiškio bendruomenės šventė
  Atvirų durų diena Lukštuose
  Folkloro šventė
 • Literatūros vingiai Lukštuose
  Andriaus Rimiškio koncertas Pandėlyje
  Kapelų šventė Šepetoje
  Ryčio Cicino ir Astos Pilypaitės koncertas
  Šokiai vyresniems
 • Pepės pamokėlės
 • Edukacinė pamokėlė
  Klasikinės muzikos festivalis
  Grupės „Vairas" koncertas
 • Klasikinės muzikos festivalis
  Renginys „Senieji vėjo malūnai"
  Poezijos popietė Bajoruose
  Juozo Erlicko koncertas
 • Kino dienos
  Literatūrinis Rokiškio krašto kelias Kriaunose
  Klasikinės muzikos festivalis
 • Popietė „Mūsų kaimas kraštiečių prisiminimuose ir kūryboje“ Čivyliuose
  Popietė „Žiemos švenčių belaukiant“ Palėvenėlėje
  Priešadventinė popietė Kurkliuose
  Kalėdinė kiškių arbatinė
  Kultūros sostinės uždarymo šventė ir Kalėdinės eglės įžiebimas
  Adventinė popietė Leliūnuose
  Koncertas „4 istorijos pagal A. Bocelli ir S. Brightman“
  Klasikinės muzikos festivalis
 • Šventė „Visi kartu – bendruomeniškumo taku“ Konstantinavoje
  Klasikinės muzikos festivalis
  Rokiškio klasikinės muzikos festivalis
   Kūrybinė diena Lukštuose
  Teatralizuotas romansų vakaras Kavarske
 • Filmas „Pasmerkti. Pajūrio džiazas"