NATO kariai Obeliuose – geras dienos įspūdis

Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos – stipriausio pasaulyje karinio aljanso – kariai, lankęsi Rokiškyje, užsuko ir į Obelius. Griežtai planuotas susitikimas su obeliečiais vis dėlto  šiek tiek užtruko: jis buvo ir oficialus, ir bičiuliškai šiltas.
Atidengus simbolinę lentą, skirtą Lietuvos įstojimo į NATO 15 metų jubiliejui, net nuvilnijo įspūdžio banga: „Oooo! Wow!“


Pulkininkas padėkojo lietuviškai

Spalio 3 d. projektas „NATO diena regione“ Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos – stipriausio pasaulyje karinio aljanso – karius atvedė į Rokiškio rajono Obelių miestą. NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje atstovus pasitiko gimnazistai, istorikai, visuomenininkai. Spragsėjo ir vietos žurnalistų, ir kareiviškomis uniformomis vilkinčiųjų fotoaparatai.
Iš pradžių rinktasi prie Obelių paminklo, skirto 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinėms aukoms atminti. Šis monumentas – ir istorija, ir įspūdis. Pastarasis, kiek čia besilankytum, išlieka. O istoriją kariams perteikė Rokiškio krašto muziejaus Laisvės kovų istorijos skyriaus vedėjas Valius Kazlauskas. Jis niekada nepamiršta priminti, kad 1942 m. monumentas buvo pastatytas obeliečių pastangomis, sovietmečiu nugriautas, o 2013 m. pradėtas atstatyti ir sėkmingai baigtas vėl visuomenės darbu ir pinigais.
NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje, Danijos kariuomenės pulkininkas Jakobas Sogardas Larsenas klausėsi, pritariamai linkteldavo galvą.
– Ačiū, – lietuviškai padėkojo jis, o vėliau V. Kazlausko klausė, kuo šis vardu, ir pats sau pakartojo: „Valius, Valius.”


Karius teko įkalbėti

Apie 40 NATO pajėgų integravimo vieneto, NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės karių, JAV civilių ir karių bendradarbiavimo komandos atstovų lankėsi Rokiškyje. Juos lydėjo Lietuvos kariuomenės Karaliaus Mindaugo husarų bataliono ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Vyčio apygardos 5-osios rinktinės Rokiškio 506-oji kuopa, vadovaujama kapitono Sergėjaus Afanasjevo, Lietuvos šaulių sąjungos nariai.
Prie monumento padėję gėlių krepšelį, laisvės kovų istorijai atidavę pagarbą, uždegę ir padėję žvakutes, nusifotografavę su visais susirinkusiaisiais, atskirai –su Obelių gimnazijos moksleiviais kariai rengėsi išvažiuoti – jie skubėjo į susitikimą su Rokiškio gimnazistais, paskui – su visuomene Nepriklausomybės aikštėje, kur jau buvo rikiuojama priešakinių pajėgų bataliono karių naudojama ginkluotė, ekipuotė ir karinė technika.
Vis dėlto pavyko NATO karius įkalbėti užsukti į Laisvės kovų istorijos muziejų Obeliuose. Ir tikrai: būtų visai kitoks dienos įspūdis, jei jie nebūtų čia užvažiavę.


NATO – laisvės kovų įvykių grandinėje

Muziejininko V. Kazlausko ir bendruomenės iniciatyva šiemet išvalytas Obelių ežeras ties pakrante, susisiekiančia su muziejaus kiemu. Išlyginta pati pakrantė, pastatytas pantoninis tiltas į ežerą.
Šiųmetės Obelinės šventės proga Obelių krašto garbės pilietis Donatas Smalinskas padovanojo NATO vėliavą: ji suplevėsavo ant stiebo, pritvirtinto ant tilto. Tai tapo NATO 70-mečio bei Lietuvos įstojimo į NATO 15 metų sukakties ženklu ir dar viena grandimi lietuvių, rokiškėnų, obeliečių laisvės kovų įvykių grandinėje: okupacija – birželio sukilimas – Antrasis pasaulinis – tremtis ֪– partizaninis karas – sovietizacija – nepriklausomybė ir jos įtvirtinimas – įsiliejimas į NATO. Šis kelias – muziejaus kieme pažymėtas unikaliu bunkeriu, lagerio barako fragmentu, Baltijos kelio kryžiumi, stiebas su NATO veliava.
Viską kūrė, rengė ir statė obeliečiai, juos rėmė ir technika jiems talkino rajono verslininkai.


Įrašė savo vardą

Simbolinė lenta stovėjo apdengta audeklu. Visi žinojo: ji skirta Lietuvos įstojimo į NATO 15 metų jubiliejui. Lentą atidengė NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje pulkininkas J. S. Larsenas ir KASP 5 rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela.
– Oooo! Wow! – įspūdžio banga nuvilnijo muziejaus kieme.
Sakytum, nušvito prieš visus nerūdijančio plieno plokštė. Jos centre – NATO simbolis – kompaso fragmentas, kairiajame jo šone – lazeriu išpjaustyti 2004 metai, dešiniajame – 2019, virš kompaso – raidės NATO.Šiai plokštei sukurti rokiškėnų bendrovės „Meteka“, „Ivabaltė“ talkino medžiagomis, suvirinimo ir lazeriu pjaustymo darbais, vietos žmonės kasė, betonavo, švitru blizgino kompasą. Visiems jiems buvo skirti karių ir civilių nuoširdžiausi aplodismentai.
– Užrašykite čia savo vardą, – V. Kazlauskas paprašė J. S. Larseno ir padavė jam paprasčiausią lazdelę.
Kariškis net galvą pakreipė žvilgtelėjęs į paduotą daiktą, lyg kokį išmanųjį, o jo esmę suprato, kai pasirašyti teko dar nesudžiūvusiame plokštės pamato betone. Visi apspietė jį, atsitūpusį rašyti.
– Jakob, – susispietusieji skaitė paraidžiui.


Užsuko kariai ir į muziejų

Užsuko kariai ir į muziejų. Ekskursija vedė šio muziejaus įkūrėjo šviesios atminties Andriaus Dručkaus anūkas Mantas Kelečius. Nuo vaikystės jis čia žino kiekvieną eksponatą. O danui karininkui, rodės, viskas įdomu: ir nuotraukos, ir istoriją atspindintys paveikslai, ir bidonas, kuriame buvo slepiama partizanų informacija…
Karinės aprangos salėje pulkininkas J. S. Larsenas nuo savo uniformos rankovių nuplėšė dvi NATO simbolizuojančias etiketes ir atidavė muziejui. O sužinojęs, kad čia nėra ir NATO kariškio aprangos, jis prisipažino:
– Į vieną savo nebeįtelpu…
Pulkininkas pasirašė garbės knygoje, paliko atminimo dovanų, pasidalino šiltais įspūdžiais, patirtais Obeliuose.
– Dar labai reiktų, kad jis partizanų bunkerį pamatytų… – kažkas tarstelėjo.
Lyg supratęs lietuviškai pulkininkas J. S. Larsenas pasakė:
– Aš būtinai čia dar sugrįšiu.

  [gallery_box] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/10/nato_obeliai_2019_1.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/10/nato_obeliai_2019_3.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/10/nato_obeliai_2019_4.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/10/nato_obeliai_2019_5.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/10/nato_obeliai_2019_6.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/10/nato_obeliai_2019_9.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/10/nato_obeliai_2019_10.jpg“ descr=““ title=““] [/gallery_box]  


Rita Briedienė
Autorės nuotraukos