Nauja Anykščių vėliava bus vienintelė

Kovo 25 d. Anykščių rajono savivaldybės taryba patvirtino naują Anykščių rajono savivaldybės herbinės vėliavos variantą: statmenomis banguotomis linijomis audeklas padalintas į baltą (daugiau negu 2/3), žalią ir mėlyną juostas; priekyje, ant baltos dalies – Anykščių herbas, mėlyna kraštinė juosta puošta sidabriniais kutais. 1992 m. šią vėliavą sukūrė Edmundas Antanas Rimša. Iki šiol ji nebuvo naudota ir nuo šiol bus vienintelė. Anykštėnai turėjo dvi – reprezentacinę herbinę ir herbinę vėliavas.