Kaip temainfo.lt sakė Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio teritorinio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Almantas Blažys, inspekcija baigė tyrimą dėl spalio 2-ąją Kupiškio rajono laukuose, netoli Gindvilių kaimo, įvykusios nelaimės. Tyrimo eigoje sunkus atsitikimas perkvalifikuotas į mirtiną – medžiaga perduota prokuratūrai.


Nelaimė įvyko kvailiojant

Vadovaudamasi Panevėžio apskrities VPK pranešimu, temainfo.lt jau rašė apie įvykį netoli Gindvilių kaimo: spalio 2 d. iš važiuojančio traktoriaus krautuvo iškrito žmogus ir buvo pervažiuotas.
Nelaimė įvyko kvailiojant: akmenis rinkę keturi vyrai sulipo į traktoriaus krautuvą, posūkyje traktorius pasviro, trys spėjo iš krautuvo iššokti, vienas iškrito ir buvo pervažiuotas, sunkiai sužalotas.
Vyrą bendradarbiai pargabeno į jo namus, iš čia jį pasiėmė Greitosios medicinos pagalbos medikai. Vyro artimųjų teigimu, spalio 8 d. jam buvo atlikta operacija: iki tol buvo stiprinamas sužaloto žmogaus organizmas, vyras ruoštas operacijai. Lapkričio pradžioje vyras mirė.
Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, šis mirtimi pasibaigęs nelaimingas atsitikimas įvyko ūkininko Jono Pakalnio ūkyje.


Neblaivumas ir kontrolės stoka

Anot Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio teritorinio skyriaus vyriausiojo darbo inspektoriaus Almanto Blažio, nelaimės priežastis – neblaivumas ir kontrolės stoka.
– Kiekvienas ūkininkas privalo nusistatyti blaivumo kontrolės tvarką. Šiuo atveju ji nustatyta, bet mechanizmas, matyt, nepakankamai veikė. Kodeksas vienareikšmiškai sako, kad neblaivų darbuotoją privalu nušalinti nuo darbo, – temainfo.lt sakė A. Blažys.– Visų po laukus nesukontroliuosi. Ar yra bent kiek ir paties darbuotojo kaltės?– Pirmiausia atsako darbdavys: jis neturi leisti įvykti tokiai situacijai darbo metu. Bet ir pats darbuotojas būna supažindintas su Darbo tvarkos taisyklėmis. Juk ir taip tarsi abėcėlė yra žinoma taisyklė – alkoholio nevalia vartoti darbo metu. Suaugę žmonės elgėsi neatsakingai – yra ir tame kaltės.– O kokia traktorininko atsakomybė?– Traktorininko neblaivumas nebuvo užfiksuotas nei policijos, nei darbdavio. Žmonės buvo vežami frontaliniu krautuvu, bet formaliai nėra paruošta jokių instrukcijų, kaip tokiu atveju elgtis. Tik iš gyvenimiškos patirties gali sakyti, kad traktorininkas turėjo nevežti. Žinoma, jis įgijęs traktorininko pažymėjimą, yra apmokytas ir turi jausti, jog taip nevalia daryti – vežti žmones kauše. Bet traktorininkas nebuvo instruktuotas, kaip saugiai elgtis, – sakė vyriausiasis darbo inspektorius A. Blažys.


Kaltas lyg ir be kaltės

Skapiškio seniūnijos ūkininkas J. Pakalnis spalio 2 d. įvykį jo ūkyje vadina labai nemaloniu, tokiu, kurio galėjo ir nebūti.
– Esu kaltas lyg ir be kaltės, – temainfo.lt sakė jis.
Anądien apie 10–11 val. ūkininkas pats lankėsi tame lauke. Nematė nieko įtartino.
– Vyrai išgėrė vėliau. Buvo penktadienis, o to žmogaus, papuolusio po ratais, dar ir gimtadienis buvo. Paėmus žmonių paaiškinimus sužinota, kad jis ir atnešė alkoholinio. Aš viso šito nemačiau, apie tai sužinojau tik sekmadienio vakare, po dviejų dienų… – pasakojo ūkininkas.


Parengtos visos instrukcijos

Anot J. Pakalnio, Darbo inspekcijos išvadose nurodoma, kad ūkis nėra tinkamai paruošęs akmenų rinkimo darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcijos, pagal kurią būtų galima darbuotojus instruktuoti. Instrukcijos nėra ir darbui su frontaliniu krautuvu.
– Šias instrukcijas parengėme. Privalome sugriežtinti ir priemones, draudžiančias vartoti alkoholį darbo vietoje. Darbuotojų blaivumą tikriname kiekvieną dieną. Alkotesterius turėjome visada, – sakė ūkininkas.
Darbas ūkyje sezoninis. Vyro, pakliuvusio po traktoriaus ratais, darbo sutartis turėjo baigtis gruodžio mėnesį, o traktorininkas dirbo paskutinę dieną.
– Padėjau žmogų palaidoti. Kiek reikėjo, tiek padėjau. Bet visos tos situacijos jau niekaip nepakeisi, – sakė J. Pakalnis.


Rita Briedienė