Obelių laisvės kovų istorijos muziejuje – partizanų archyvas


Praėjo lygiai metai
Rugpjūčio 31 d. Rokiškio krašto muziejaus filialo Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose iniciatyva buvo surengtas Andriaus Dručkaus mirties metinių minėjimas.
„Kartais keista, kaip nenuilstamai bėga laikas: praėjo lygiai metai, kai amžinojo poilsio palydėjome buvusį mokytoją, laisvės kovotoją, partizaną, ryšininką, metraštininką, muziejininką, Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose įkūrėją Andrių Dručkų-Kerštą“, – skelbė renginio organizatoriai.
Po Mišių Šv. Onos bažnyčioje rinktasi Obelių kapinėse prie muziejininko kapo, padėta gėlių, sukalbėta malda.


Muziejus kitu kampu
Tądien Obelių muziejuje atidaryta fotomenininko Klaudijaus Driskiaus paroda „Išsaugota tiesa“, skambėjo pulkininko leitenanto Valerijaus Šerelio koncertas, peržiūrėta filmuota medžiaga „Andrių Dručkų prisimenant“.– Ką reiškia ekskursija „Muziejus kitu kampu“? – teiravomės Rokiškio krašto muziejaus laisvės kovų istorijos skyriaus vedėjo Valiaus Kazlausko.
– Ekskursiją vedė A. Dručkaus artimieji. Jo dukters, sūnaus ar anūko lūpomis pateikti faktai ar pasakojimai apie eksponatus muziejaus lankytoją nuteikia visai kitaip, nei apie tai papasakotų muziejininkas. Atmintyje saugoma daugybė dalykų, išgirstų šeimos nariams vakarojant ar švenčiant, tvarkant archyvus, aptariant politinius įvykius… Tai asmeniniai potyriai, sukūrę artimo ir brangaus žmogaus paveikslą. Statiška muziejaus aplinka tarsi ištirpo, tapo gyva – tiesiog ekskursija kitu kampu, – temainfo.lt pasakojo muziejininkas V. Kazlauskas.


Dar viena visuomeninė iniciatyva
Liepos 12 d. muziejininko artimieji susibūrė į asociaciją „Andriaus Dručkaus iniciatyva“. Jos nariai papasakojo apie savo veiklą, pasidalino patirtimi, kuria žada dalintis su obeliečiais, išsakė savo planus, papasakojo apie baigtą rengti A. Dručkaus memorialinio kambario ekspoziciją. – Asociaciją „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ muziejui panaudos teisiniu pagrindu perduotas eksponatų rinkinys – asmeninei A. Dručkaus kolekcijai priklausantis archyvas. Jame – partizano Balio Vaičėno-Lordo, Liubarto, Pavasario užrašai, partizanų dokumentai, jų leisti laikraščių egzemplioriai, atsišaukimų lapeliai… – pasakojo muziejininkas V. Kazlauskas.Nudžiugino ir portretas – fotomenininko K. Driskiaus daryta A. Dručkaus nuotrauka, įspausta ant drobės. Anot V. Kazlausko, asociaciją „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ – dar vienas visuomeninės, pilietinės iniciatyvos pavyzdys, įsisiūbavęs į veiklą. Muziejininkai ją papildys nuosekliu darbu.


Rita Briedienė
Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose nuotraukos