Rokiškėnai atnaujino senųjų miesto kapinių koplyčią ir abi Kalvarijos koplytėles: sutvarkyti jų stogeliai, suremontuoti ištrupėję pamatai. Koplyčios langai dar tebėra išdaužyti, bet ko gero ir jie bus įstiklinti.

Manoma, jog Rokiškio Kalvarija buvo kuriama XIX a. antroje pusėje, kai sudegė medinė Rokiškio bažnyčia. Jų statybos iniciatorius – grafas Reinholdas Tyzenhauzas. Dar viena stacija yra Sodų gatvėje, trys – už miesto, Velniakalnyje.

Nors Kalvarija liko neužbaigta, o vėliau kai kurie jos pastatai net nugriauti, šis ansamblis išlieka unikalia kultūros paveldo dalimi.

Rokiškio senųjų kapinių statinių kompleksui – jis susideda iš Koplyčios, Kalvarijos pirmos ir Kalvarijos antros koplytėlių bei kapinių tvoros su vartais, – Kultūros paveldo departamentas yra suteikęs teisinę apsaugą. Visa tai įrašyta į Kultūros vertybių registrą.

Iniciatyvos tvarkyti koplytėles ėmėsi rokiškėnų visuomeninė organizacija „Tyzenhauzų paveldas“.

Dokumentas, liudijantis šio sambūrio veiklą, buvo pasirašytas šių metų gegužės 17 d., prieš pat vidurnaktį, baigiantis Rokiškio krašto muziejaus 80-mečio renginiams.

Iškilaus pavadinimo dokumentą pasirašė penki žmonės: ūkininkas verslininkas Raimondas Sirgėdas, Rokiškio rajono Vietos veiklos grupės pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, dailininkas Arūnas Augutis ir muziejininkai Valius Kazlauskas ir Giedrius Kujelis. Šie žmonės įsipareigojo puoselėti kultūrinį ir istorinį krašto paveldą, garsinti Rokiškio vardą, ugdyti pilietinė visuomenę.

Šių žmonių iniciatyva buvo sustabdytas ąžuolų kirtimas Ažuolų gatvėje – tai ir paskatino aktyvius visuomenininkus burtis į organizaciją, rengti įstatus, patvirtinti juos Registrų centre ir imtis veiklos.


temainfo.lt