Pagerbtas dr. Vytauto Civinsko atminimas

[gallery_box]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/vilniaus_kupiskenai_2014_2.jpg“ descr=““ title=“Vilniaus kupiškėnų klubo nariai: Algirdas Šukys (iš kairės) ir dr. Alfonsas Čeika „]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/vilniaus_kupiskenai_2014_1.jpg“ descr=““ title=“Renginio dalyviai po šv. Mišių Skapiškio bažnyčios šventoriuje“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/vilniaus_kupiskenai_2014_4.jpg“ descr=““ title=“Civinkso giminaičiai Malgožata ir Bogdanas Civinskai su dr. A.Čeika (dešinėje), jis svečiams dovanoja straipsnio kopiją apie V.Civinską. „]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/vilniaus_kupiskenai_2014_5.jpg“ descr=““ title=“Skapiškio klebonas Salvijus Pranskūnas ir Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius. „]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/vilniaus_kupiskenai_2014_6.jpg“ descr=““ title=“V.Civinsko giminės: Malgožata (trečia iš kairės) ir Bogdanas Civinskai“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/vilniaus_kupiskenai_2014_7.jpg“ descr=““ title=“Vilniaus kupiškėnų klubo nariai Žibartas Simonaitis ir Liucija Venclovaitė“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/vilniaus_kupiskenai_2014_8.jpg“ descr=““ title=“Mintimis dalinasi Skapiškio pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Zaborsklienė“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/vilniaus_kupiskenai_2014_11.jpg“ descr=““ title=“Apie V.Civinską pasakoja Roma Bugališkienė“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/vilniaus_kupiskenai_2014_9.jpg“ descr=““ title=“Apie V. Civinską pasakoja lietuvių kalbos mokytoja Auksė Jankevičienė“]
[gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/04/vilniaus_kupiskenai_2014_10.jpg“ descr=““ title=“Skapiškio pagrindinės mokyklos mokiniai deda gėles ir žvakutes prie paminklo V.Civinskui“]
[/gallery_box]

Vilniaus kupiškėnų klubo narių siūlymu ir dr. Alfonso Čeikos rūpesčiu, pagerbtas 20 a pradžios visuomenės veikėjas, veterinarijos gydytojas Vytautas Civinskas, aktyviai prisidėjęs prie lietuvių tautinio atgimimo sąjūdžio veiklos, pirmųjų vakarų Skapiškyje organizatorius: balandžio 26 d. paminėtos jo gimimo 130-osios metinės. Šio žmogaus atminimui ant Švedukalnio buvo atidengtas paminklinis akmuo, jį iškalė kupiškėnas dailininkas Vytautas Jasinskas.

Renginyje dalyvavo ir kalbėjo Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius, dr. Alfonsas Čeika, iš Lenkijos atvykęs Vytauto Civinsko brolio sūnus Bogdanas Civinskas; Vytauto Civinsko dienoraščio ištraukas skaitė skapiškietė Roma Bugailiškienė, apie žymų kraštietį kalbėjo Skapiškio pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Zaborsklienė, lietuvių kalbos mokytoja Auksė Jankevičienė bei Vilniaus kupiškėnų klubo atstovai Žibartas Simonatis ir Algirdas Šukys. Paminklinį akmenį pašventino klebonas Salvijus Pranskūnas.

 

„TEmos“ inform.

Vytauto Valio nuotraukos