Palėvenės bažnyčios šventoriuje – paminklinė lenta savanoriams

Savanorių vaikai ir vaikaičiai

Aktyvi visuomenininkė, kraštotyrininkė, Kupiškio rajono Noriūnų gyventoja Aldona Ramanauskienė kilusi iš Rokiškio. Istoriko vilniečio Tomo Baranausko – be kita ko, išgarsėjusio teorija apie karaliaus Mindaugo karūnavimą Palatavos dvare, stovėjusiame ties Sėlos riba tekančio Latavos upelio, netoli Anykščių, – senelis poliglotas, istorikas Jonas Baranauskas – kupiškėnas savanoris, 1919–1920 metais kartu su kitais kovojęs su bolševikais, bermontininkais, želigovskininkais…
Rugsėjo 28 d. iš visos Lietuvos susirinko žmonių į Palėvenę: po Mišių Šv. Domininko bažnyčioje buvo atidengta paminklinė lenta Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo metams. Praėjo 100 metų nuo anų įvykių. Nepriklausomybės kovų Kupiškio valsčiaus Palėvenės parapijos Vyties kryžiaus kavalierių, savanorių karių vaikai ir vaikaičiai išsibarstė po visą Lietuvą. Svečių atvyko iš Panevėžio, Pasvalio, Anykščių, net Palangos…


Mintis – parengti projektą

A. Ramanauskienei ir Antašavos, Salamiesčio bei Palėvenės parapijų klebonui, teologijos mokslų daktarui, žinomam „Misijos Sibiras“ dalyviui, atkūrusiam Bistrampolio dvarą Rimantui Gudeliui kilo mintis parengti projektą – sukurti paminklinę lentą Palėvenės savanoriams.
– Apie 20 metų domiuosi šio krašto istorija, vedu ekskursijas atvykstantiesiems iš įvairių Lietuvos kampelių. Visada mėgstu pabrėžti, kad Palėvenės parapiją garsina ne tik įspūdinga barokinio stiliaus balta kaip gulbė Šv. Domininko bažnyčia su Domininkonų vienuolyno ansambliu. Svarbiausia – parapijos žmonės, garsinantys savo kraštą, – pasakojo A. Ramanauskienė.
Kaip sakė Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Dainius Bardauskas, atminimo lentą atidengęs kartu su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininke Dalia Dyriene, gerai, kad savanoriams pagerbti vieta – šventoriuje, šalia tako: ir išeinant, ir įeinat gali stabtelti ir skaityti valstybę išsaugojusiųjų pavardes.
Subatėno meistro Rimanto Gaidžio sukurtą paminklinę lentą pašventino klebonas R. Gudelis.


Jei ne jie, kitokia kalba kalbėtume…

Trys Vyčio kryžiaus kavalieriai – Aleksandras Bausys, Ipolitas Silickas ir Aleksas Vėta – palaidoti Palėvenės kapinėse.
Savanorio medaliu apdovanota 11 Palėvenės vyrų: J. Baranauskas, Vilius Elisonas, Adomas Kojalavičius, Jonas Černiauskas (1926 m. pavardę sutrumpinęs į Černiaus), Povilas Laurinavičius, I. Silickas, Petras Stanikas, Juozas Arlauskas, A. Bausys, Povilas Lisas ir Juozas Petronis.
1920 m. iš bendrų Bogdano Komaro valdų buvo nutarta išskirti 277 ha reformos reikalams, o 1922 m. suformuotas Aukštadvario (Aukštaičių) kaimas. Čia už nuopelnus Tėvynei žemės gavo savanoriai Jonas Andriuškevičius, Povilas Bukys, Jonas Čerkauskas, Juozas Gervė, Juozas Jakštonis, Metardas Januškevičius, Kazys Janulis, Tadas Jakubka, Aleksas Juknevičius, Domas Juodiškis, Jonas Juodiškis, Povilas Kecorius, Motiejus Kirda, Povilas Kručas, Mykolas Krupelis, Povilas Meškauskas, Jonas Rudokas, Aloyzas Siaurys, Jonas Skėrys, Kazys Slėnys. Visų 32 pavardės – granitinėje paminklinėje plokštėje.
– Jei ne jie, ne tokia šiandien kalba kalbėtume, – sakė A. Ramanauskienė, išvardinusi savanorių pavardes, apie kiekvieną jų ką nors papasakojusi.


Trys salvės

Įgyvendinta idėja, saugosianti savanorių atminimą. Ta proga jos autorius visuomenininkę A. Ramanauskienę ir kleboną R. Gudelį, visus susirinkusiuosius sveikino Noriūnų seniūnijos seniūnė Ingrida Varnytė, Jono Černiaus pagrindinės mokyklos laikinai direktoriaus pareigas einanti Rita Grinevičienė, Pasvalio katalikių moterų draugijos pirmininkė Vlada Čirvinskienė, istorikas T. Baranauskas.
Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 504 pėstininkų kuopos kariai iššovė tris salves už Lietuvą, jos žmones ir savanorius.
Kariai visus vaišino kareiviška košė, arbata.

  [gallery_box] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/palevene_lenkta_savanoriams_1.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/palevene_lenkta_savanoriams_2.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/palevene_lenkta_savanoriams_3.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/palevene_lenkta_savanoriams_4.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/palevene_lenkta_savanoriams_6.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/palevene_lenkta_savanoriams_7.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/palevene_lenkta_savanoriams_9.jpg“ descr=““ title=““] [/gallery_box]  


Rita Briedienė
Autorės nuotraukos