Pasirašyta sutartis su Kazimiero Simonavičiaus universitetu

Šiandien, vasario 12 d., Anykščių rajono savivaldybė, atstovaujama mero Sigučio Obelevičiaus ir Kazimiero Simonavičiaus universitetas, atstovaujamas rektoriaus prof. Arūno Augustinaičio pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Kazimiero Simonavičiaus universitetas nuo 2003 metų iki 2011 veikė kaip Vilniaus verslo teisės akademija, o nuo 2012 m. sausio 1 d., pakeitęs pavadinimą ir vadovybę, Kazimiero Simonavičiaus universitetas įžengė į naują savo veiklos tarpsnį: kuria naujesnes ir aktualesnes studijų programas, plėtoja naujus nacionalinius ir tarptautinius partnerystės ryšius. Šiuo metu universitete studijuoja daugiau kaip 500 studentų, jiems dėsto 75 dėstytojai.

Sutartimi Kazimiero Simonavičiaus universitetas ir Anykščių savivaldybė susitarė plėtoti bendradarbiavimą tobulinant

kūrybinių ir kultūrinių industrijų, turizmo industrijų, verslo vadybos, verslo sociologijos, informacinių technologijų, teisės bei kitų socialinių, humanitarinių krypčių specialistų rengimą, kurti bendrus mokslo ir verslo projektus, skirtus Anykščių regioninio konkurencingumo plėtrai, bendrai skatinti sumaniojo turizmo sklaidą, vykdyti ekspertinę tiriamąją veiklą, inicijuoti ir įgyvendinti projektus.

– Esam privatus universitetas, siekiantis, kad žinios pagamintų pridėtinę vertę, kuri gali būti išreikšta plėtra, kompetencija, žmonių savijauta, ir tai – ne vien ambicija. Jei mūsų studentai sugebės startuoti kūrybinių industrijų srityje su Menų inkubatoriumi, pritrauks investicijas – tai ir bus mūsų pridėtinė vertė, – kalbėjo rektorius.

Vizito metu svečias apsilankė Anykščių menų inkubatoriuje, Regioninio parko direkcijoje, apie ateities perspektyvas bendravo su Anykščių meru Sigučiu Obelevičiumi, vicemeru Donatu Krikštaponiu bei Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Gražina Nargeliene.


Anykščių rajono savivaldybės inform.