Pašventintas Kunigiškio kaimo pavadinimas – graži proga bendruomenės šventei

Vakar, rugpjūčio 24 d., Kupiškio dekanato dekanas kunigas mgr. Mindaugas Kučinskas, pašventinęs Alizavos seniūnijos Kunigiškių kaimą žymintį užrašą, ragino vieni kitus apkabinti malda „Tėve mūsų”, kaimo globos paprašyti visuotina malda „Sveika, Marija”, o už mirusius jo žmones sukalbėti „Amžinąjį atilsį”…

Kaimo bendruomenės pirmininkė Rasa Gudonienė pasakojimu prisiminė šviesios atminties Arūną Vitkauską, kurio idėja ir buvo imtis iniciatyvos paženklinti kaimą. Su šio žmogaus išėjimu iniciatyva nenutrūko: už paramos lėšas, surinktas iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, sumanymas buvo įgyvendintas.

Kaimo pavadinimo raides iškalė kupiškėnas menininkas kalvis Audrius Laucius, į šventės kiemą atėjęs su žmona, atsistūmę ir savo pirmagimio vežimėlį. Kalbų kalvystės meistras nesakė, tik iš tolo renginio vedėjams pamojo ranka.

Anot Alizavos seniūnijos seniūnės Ramintos Ribokaitės, seniūnija skaičiuoja 65 vietovių pavadinimus: daug kaimų ištuštėję, jų ribų joks pavadinimas nebeženklinta, gal ir visai išsitrynęs iš žmonių atminties, o Kunigiškio žmonėms vis dar labai svarbu, kad ir kiti žinotų, jog ši pamario atkarpa turi savo vardą.

Sveikino susirinkusiuosius ir rajono mero pareigas einantis Algirdas Notkus, palinkėjęs, kad į Lietuvą niekada nebesugrįžtų kolūkių laikai.
Koncertams ir vaišėms visi rinkosi į bendruomenės pirmininkės R. Gudonienės šeimos sodybos kiemą. Iš čia stebėjo Kupiškio aviatorių klubo dviejų ekipažų pasirodymą virš Kupiškio marių. Po gražių viražų klubo vadovas, lakūnas instruktorius Laurynas Griauzdė atvyko su visais pavakaroti: jį nuolat supo žmonės, turėję klausimų.

Šventės dalyviams koncertavo Kupiškio kultūros centro bei Kupiškio meno mokyklos kolektyvai.

  [gallery_box] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_1.jpg“ descr=““ title=“Bendruomenės pirmininkė Rasa Gudonienė“] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_2.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_3.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_4.jpg“ descr=““ title=“Kupiškio rajono merą pavaduojantis Algirdas Notkus“] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_5.jpg“ descr=““ title=“Alizavos seniūnijos seniūnė Raminta Ribokaitė“] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_6.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_7.jpg“ descr=““ title=“Kupiškio dekanato dekanas kunigas mgr. Mindaugas Kučinskas“] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_9.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_10.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_11.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_12.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_13.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_14.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_15.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_16.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_17.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_18.jpg“ descr=““ title=“Menininkas kalvis Audrius Laucius (antras iš kairės)“] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_19.jpg“ descr=““ title=“Dainininkė Valda Ridikaitė“] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/08/kunigiskis_2019_20.jpg“ descr=““ title=“Lakūnas instruktorius Laurynas Griauzdė“] [/gallery_box]


temainfo.lt
Emilijos Briedytės nuotraukos