Patrankos salvė – Prezidentės ir Anykščių bibliotekos garbei

Prezidentinis eskortas sustojo netoli bažnyčios: Prezidentę, pakviestą dalyvauti Liudvikos ir Stanislovos Didžiulių viešosios bibliotekos atidaryme, pasitiko šios bibliotekos direktorius Romas Kutka ir rajono meras Sigutis Obelevičius.

Per Vyskupo skverą Prezidentė ėjo apie 10 min.: bibliotekos arkoje, kuri užstojo vėją, Prezidentę sustabdė nykštukai ir būrys vaikų, valstybės vadovei jie rodė programėlę ir dalinosi jos dovanotus saldainius.

Prie įėjimo į biblioteką moksleiviai viešnią pašlakstė švęstu vandeniu ir patarė jai per slenkstį žengti kairiąja koja. Prezidentė stabtelėjo ir tarstelėjusi „Kairė-dešinė“ įžengė į naujumu tebetviskančias patalpas. Paskui ją į vidų sugriuvo būrys miestelėnų…

– Kokia graži mūsų Prezidentė, – susižavėjimo neįstengė nuslėpti nebejauna moteris.

Prezidentė lyg ir nenugirdo… Bet ne, netrukus ji atitarė:

– Graži, sakot? Todėl, kad lietuvė esu. Visos lietuvės gražios, – šypsojosi D.Grybauskaitė, o netrukus pridūrė: – ypač, kai į užsienį išvažiuoja.

Pilnutėlė bibliotekos renginių salė Prezidentę pasitiko stovėdama. Ir šalies vadovę, ir susirinkusiuosius sveikino „Indigo“ choras ir jo vadovas Vytautas Matuzas.
Bibliotekos direktorius R.Kutka visiems padėkojo už dėmesį šiai įstaigai.

– Mes, bibliotekininkai, niekada nebuvome vieni: buvo vienminčių bendruomenė, pasitikėjome vieni kitais, siekėme bendrų tikslų, džiaugiamės Prezidentės vizitu, dėkojame visiems, esantiems kartu. Nuoširdus jums ačiū! – trumpai tekalbėjo direktorius.

O paskui kilo mažytis nesusipratimas: dar vieną dainą dainuos „Indigo“ choras ar mikrofonas bus perduotas Prezidentei?

– Aš taip gražiai nepadainuosiu, – šypsojosi D.Grybauskaitė.

– Man malonu, kad tokia gražia proga galiu pasveikinti jus ir pasidžiaugti kartu su jumis: turite puikią biblioteką. Tai ne tik biblioteka, tai be galo gražus pastatas, kuris dera prie vietos architektūros.

Ką tik atidarėme didžiulę gražią baltą kaip gulbę Vilniaus universiteto biblioteką, o jūsų bus kitokia, anykštietiška. Bet ji labai svarbi ir tikrai didžiulė. Aš daug paskaičiau apie ją, apie tai, kiek daug joje žmonių skaito.

Labai džiaugiuosi, kad per Lietuvą eina bibliotekų banga. Mes atstatome žmonėms namus, kuriuose jie gali susitikti, atstatome žmonėms galimybę šviestis, bendrauti, matyti tokius jaunus žmonės, kokie šiandien dalyvauja čia, dainuoja tokias gražias dainas. Vadinasi tikrai turime gražią ateitį, o ši biblioteka pasitarnaus ir jiems. Kai turėsite galimybę skaityti, naudotis internetu, pažinti visą pasaulį, niekur važiuot nebereikės. Nes gražių ir jaunų žmonių mums ir patiems labai reikia.
Svarbiausia yra Lietuva. Čia gimėme, čia užaugome, čia mokėmės, pažinome, čia ir gyvensime. Grįždami ar išvažiuodami – ką bedarytume, žinome – tai yra mūsų šalis, mūsų Tėvynė, – kalbėjo šalies vadovė.

Prezidentė D.Grybauskaitė pasidžiaugė čia matydama susirinkusius kelių kartų žmones: vadinasi, jie domisi, skaito, moka vertinti tai, ką turi, myli savo šalį.
– Jokių oficialių kalbų neskaitysiu. Atvažiavau su jumis tiesiog pasidžiaugti. Pasidžiaugti, kad galime turėti ateitį, kad ją patys kuriame, kad ir valdžia, ir bendruomenė, ir nevyriausybinės organizacijos, ir jaunimas – visi kartu esame čia, – sakė D.Grybauskaitė.

Anykščių viešoji biblioteka, kaip ir kitos, yra įsijungusi į akciją „Knygų Kalėdos“, todėl ir jai buvo atvežta kalėdinė knygų dėžė.

Prezidentė tikisi, kad ši akcija bus vykdoma visus metus, todėl bibliotekos pilnės ir turtės leidiniais bei kompiuteriais, kad lietuviai vis labiau pažins pasaulį, o pasaulis – Lietuvą.

Apie mus pasaulis pradeda žinoti.

Sveikinimo žodį tarė Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius.

– Pradėsiu nuo XIX amžiaus vidurio, kuomet vyskupas ir poetas Antanas Baranauskas parašė „Anykščių šilelį“ ir niekam nežinomas carinės Rusijos imperijos pakraščio miestelis tapo kultūros miestu. Nuo tada šį kultūros židinį kurstė Antanas Vienuolis Žukauskas, Juozas Tumas-Vaižgantas, Jonas Biliūnas. Tebekursto jį dabar čia kuriantys rašytojai, kultūros žmonės, bibliotekininkai. Ir labai simboliška, kad per pastarąjį laikotarpį toks didelis dėmesys yra skirtas bibliotekai. Knyga anykštėnų krašto gyventojui yra didelė vertybė. Knygos namai šiandien atveria duris. Tikiu, jog šis nuostabus architektų ir statybininkų kūrinys nebus tiktai knygų buveinė, o degs ir šildys kaip labai ryškus kultūros židinys.

Labai simboliška ir tai, kad šiandiena su mumis yra Prezidentė. Tai ženklas, kad kultūra mūsų aukščiausiai valdžiai yra labai svarbu, – kalbėjo rajono vadovas.

Anykščių meras Prezidentei padovanojo savo knygą „Gamtos dovanos“, pavadinęs ją brošiūrėle.

Prezidentę ir visus susirinkusiuosius sveikino ir UAB „Dailista“ direktorius Jonas Marcišauskas.

– Džiaugiuosi galimybe būti čia kartu su jumis, dėkoju organizatoriams, kad mus, statybininkus, jie pakvietė, parodė mums puikų dėmesį. Didžiuojuosi, kad būtent mūsų bendrovė atliko šio pastato statybos darbus. Tai buvo pakankamai subtilus objektas, įdomūs darbai. Užduotis sudėtinga: objektas įrėmintas aplinkoje, buvo vykdomi archeologiniai tyrinėjimai. Ir štai anykštėnai turi dar vieną kultūros židinį, – kalbėjo jis.

Už konstruktyvų darbą J.Marcišauskas dėkojo Kultūros ministerijai, savivaldybei, projekto autoriui Vyteniui Daunorui, subrangovams.

Blyksint fotoaparatams Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir bibliotekos direktorius R.Kutka atidengė marmurinę plokštę „Šviesa“. Netrukus ji bus pritvirtinta ant bibliotekos sienos.

Prezidentė apžiūrėjo bibliotekos patalpas, su anykštėnais fotografavosi prie Antano Baranausko paminklo.

Anykščių S.Dariaus ir S.Girėno šaulių 1-oji kuopa patrankos salve anykštėnams pranešė: jie turi naujas Liudvikos ir Stanislovos Didžiulių viešosios bibliotekos patalpas.

Palydėta rajono vadovų Prezidentė išvyko į miesto kultūros namus, kur tęsėsi baigiamieji respublikinio tarmių festivalio „Kalbom iškalbėsiu, giesmėm išgiedosiu“ (A. Baranauskas)“ renginiai.
Naujasis Anykščių bibliotekos pastatas buvo pradėtas statyti 2009 m. Raudonų plytų statinys ėmė kilti Vyskupo skvero pakraštyje, priešais Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią. Kam teko lankytis šių maldos namų apžvalgos aikštelėje, sumontuotoje 36 m aukštyje, turėjo galimybę pasigėrėti, kaip gražiai raudonų plytų ir tokios pat spalvos čerpių stogas įsikomponuoja į senųjų miesto statinių koloritą. Bendras bibliotekos plotas 1532 kv. m. Pirmajame aukšte įkurdinti Skaitytojų aptarnavimo ir Vaikų literatūros skyriai, žaidimų ir repeticijų patalpos, o antrajame – administracija, Kraštotyros ir leidybos, Dokumentų kopijavimo ir tvarkymo skyriai, renginių salė. Abiejuose aukštuose yra rūbinės, tualetai, buitinės patalpos.

Bibliotekos statybą finansavo Švietimo ir mokslo ministerija.


temainfo.lt
Emilijos Briedytės nuotraukos