Politikai provinciją moko gyventi

Šiandien Kupiškyje lankosi Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. Ji susitiks su rajono meru Jonu Jaručiu, savivaldybės darbuotojais, policijos pareigūnais, bibliotekininkais, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendruomene, Kupiškio žmonėmis.

Seimo pirmininkė keliauja po Lietuvą, kovo 5 d. ji lankėsi Pasvalyje. Kaip teigia Seimo svetainė www3.lrs.lt, Pasvalio rajono vadovai pirmininkei sakė, kad jų rajonas žemdirbiškas. Turbūt ne ką daugiau Seimo pirmininkė L.Graužinienė sužinos ir Kupiškyje.

Pasvaliečius Seimo pirmininkė mokė: „Visas galimybes žemdirbystės arba pramonės srityje rajonuose reikia išnaudoti maksimaliai, savivaldybės turi skatinti atokesnių rajonų žmones imtis verslo. Tokiu būdu būtų sukuriama ir daugiau darbo vietų, rajonuose mažėtų bedarbystė.“

Kažin ar ką naujesnio išgirs kupiškėnai? Nūnai visi politikai – didesni ir mažesni – ėmė mokyti provinciją regioninės politikos.

Konservatoriai originalesni. Kaip  jau rašėme, vasario 18 d. Rokiškyje lankėsi Seimo nariai – TS-LKD šešėlinės vyriausybės premjeras Andrius Kubilius ir regioninės plėtros ministrė Agnė Bulotaitė. Jie ir valdžią, ir verslininkus kvietė į forumą „Naujoji regioninė politika”.

Prisirinko  pilnutėlė Rokiškio rajono savivaldybės salė: vadinasi, žmonėms rūpi, kas yra tame konservatoriškų priemonių pakete, skirtame atgaivinti regionų  ekonomiką, pritraukti į rajonus daugiau investicijų, sukurti juose darbo vietų, padėti geriau panaudoti Europos Sąjungos (ES) paramą.  Su šiuo paketu Šešėlinė vyriausybė keliauja per Lietuvą, ir tai, kaip ji teigia, nėra reklaminė agitacija. Gal ir nėra – kas tik dabar nekeliauja per Lietuvą: Antanas Matulas lanko Biržų krašto našlaičius, Seimo pirmininkė pabuvojo ir Rokiškyje…  Įdomiausia tai, kad svečių nuotaikos artimos ne šalies Prezidento ar Europos parlamento, o savivaldybių rinkimams, kurie bus beveik metais vėliau nei minėtieji: savivalda vertinama ir kritikuojama, mokoma ir skatinama.

O rokiškėnus, matyt, domino ir Šešėlinės ekonomikos forumo dalyviai – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas, „Investuotojų forumo“ vykdančioji direktorė Rūta Skyrienė, Laisvosios rinkos instituto ekspertas Laurynas Rekašius, ekonomikos analitikas Justas Mundeikis.

Laisvosios rinkos instituto ekspertas Laurynas Rekašius


Anot A.Kubiliaus, nuolat iškyla specifiniai klausimai, reikalaujantys daugiau dėmesio: 2007-2008  metais pagrindinė tema buvo energetika, 2009-aisiais – ekonominė krizė…

– Šiandien nėra svarbesnio dalyko, kaip regionų plėtra, – sakė jis.

Anot A.Kubiliaus, iki šiol šalies regionų politika skatino tik infrastruktūros plėtrą. Pinigai panaudoti gerai, tačiau tai neišsprendė esminės problemos – žmonės palieka provinciją.

Lyg ir nieko naujo. Apie tai klausomės  ne vienerius metus. Gal tik provincijos stereotipas naujas: miestelių šaligatviai gražesni negu Vilniaus, tik tuoj nebebus, kas jais vaikšto. Žmonėms ši ekspremjero replika patinka: juk kalbama apie savivaldos neracionalų ES lėšų naudojimą; vykdomi projektai gražina miestą, bet nekuria ekonominės grąžos, neskatina verslumo, nedidina nacionalinių ir užsienio investicijų – ne ta valdžia, nemoka vadovauti. Per visą tos dienos susitikimų maratoną tik vienintelį kartą dėl tų šaligatvių ekspremjerui ir tebuvo paprieštarauta.

– Nereikia pamiršti, kad savivaldybė negali valdyti pinigų, skirtų verslui. Ji valdo tik infrastruktūrai skirtas lėšas, –  sakė buvęs rajono meras Almantas Blažys.

Anot A.Kubiliaus, Rokiškis ir kitos savivaldybės turi pradėti dirbti taip, kaip TS-LKD dirbo Lietuvos mastu – pritraukti investitorių. Tiesa, Seimui derėtų keisti Vietos biudžeto formavimo įstatymą: savivaldybė nesuinteresuota kurti daugiau darbo vietų, nors ir  žino, kad gyventojų pajamų mokestis didintų rajono biudžetą. Pagal dabartinę tvarką, jis augtų tik vienerius metus – jau kitais metais savivaldybei mažėtų valstybės dotacija.

Savivaldybių sukuriamos vertės perskirstymui pritarė ir D.Arlauskas.

– Mes už, mes palaikysim, –  nuoširdžiai sakė jis iš tribūnos.

Tačiau ir D.Arlausko nuomone, įgyvendinti Šešėlinės vyriausybės programą nebus lengva. Ir net  dėl dviejų dalykų: dėl to, kad tai siūlo opozicija, ir todėl, kad kiekvienam rūpės, kodėl ji to nepadarė tada, kai pati buvo valdžioje.

Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas


Prieš ketverius metus atėmę iš savivaldos viršplanines lėšas šiandien tie patys žmonės kritikuoja savivaldą už jos iniciatyvų stoką.

Vykdančioji direktorė R.Skyrienė sakė po Lietuvą keliaujanti ne tik su konservatorių partija, bet ir su kitais projektais, ir visur ji aiškina investicijų naudą regionams.

– Prieš važiuodama čia norėjau daugiau sužinoti apie Rokiškio rajoną: skaičius, duomenis. Ir nelabai ką radau, – sakė ji.

Savo pranešime „Kaip pritraukti investicijas į regionus“ pranešėja ir kalbėjo apie tai, jog reikia susisteminti, parengti ir pateikti informaciją, kuri sudomintų investuotoją. Rokiškio rajono savivaldybės svetainėje trūksta žinių anglų ir rusų kalbomis, nėra ji išsami ir lietuviška.

– Teksto daug, o investuotojui reikalingos informacijos nėra, – sakė pranešėja.

Jai rūpėjo  sužinoti,  kokią strategiją planuoja rajonas? Nesuprato.

Net  „Investuok Lietuvoje“   susiduria su ta pačia problema – užsienio investuotojai į regionus nesidairo. Jiems visa Lietuva yra vienas regionas, todėl geriausia kurtis ten, kur verslui – geros sąlygos: yra toks pastatas, kokio jiems reikia;  užtenka tokios kvalifikacijos žmonių, kokių jiems reikia…

Pranešėjai patinka Agatos Kristi romanai, o juose – mažų miestelių bendruomenės. Provincija irgi privalo  jas stiprinti;

Lietuvoje nėra savivaldos, ir nebus jos tol, kol ji pati negalės formuoti savo biudžeto. Net turto mokesčio centrinė valdžia iki šiol neįveda – vietos iždui tai būtų svarbus pajamų šaltinis;

Rokiškyje yra verslo pusryčiai. Tai visiems buvo šiokia tokia naujiena;

Savivalda labai nemėgsta kritikos, visiems atrodo, kad vietose dirba patys geriausi specialistai;

Gal pradėti nuo savivaldybės internetinio puslapio? Gal pateikti siūlymų paketus, pavyzdžiui, parengti informaciją apie žemės sklypus?

Gerai veikia vieno langelio principas;

Kodėl nevilioti šalies investuotojo? Tegul ir iš Panevėžio: netoli, viską žino;

Gal pakeliauti po įmones ir paklausinėti jų verslo planų?  Gal pasiseks…

Darbuotojų pasiūla prasta: šalies valdžia įpratino žmones nedirbti.

Pastebimas nenoras į rajoną įsileisti naujokų – didins konkurenciją;

Neugdomas viešasis interesas: jei kuriasi įmonėlė, tai vieniems ji būtinai smirdės, o kitiems užstos saulę.

Korupciją užsieniečiai jaučia tvyrant ore: jie mano, kad jų reikalai vilkinami tyčia. Korupciniu prašymu jie vadina net prašymą uždengti bažnyčios stogą…

Žodžiu, teksto daug, pamąstyti yra apie ką.

Anot ekonomikos analitiko J.Mundeikio, per pastaruosius 12 metų – įskaitant vidinę ir išorinę migraciją – Rokiškio rajonas neteko 21 proc. gyventojų; Klaipėda, Kaunas – 17-18, Vilnius – 3 proc.

– Užtat mūsų šaligatviai gražūs,  –  tarstelėjo kažkas iš salės.

– Taip. Tačiau kai jais nėra, kas vaikšto, – irgi negerai,  – į repliką jau girdėta fraze atsakė pranešėjas.

Iš Rokiškio rajono kasmet išvažiuoja vidutiniškai 389 žmonės. Gimstamumo ir mirtingumo duomenys rodo, jog kraštas kasmet praranda apie 750 žmonių: 2050 m. vidutinis rokiškėno amžius sieks 58-erius, šiuo metu – per 44-erius, o 2001 m. siekė  29 metus.

Rokiškėnai vidutiniški uždirba 1565 Lt.

Vienam vilniečiui investicijų tenka per 48 tūkst., rokiškėnui – per 40 Lt.

Rokiškėnai prasiskolinę labiau nei kitos šalies savivaldybės. Rajono vadovams ko gero siaubą kėlė pranešėjo pasakymas, kad į Londoną tautiečiai važiuoja ne šaligatviais gražiais pavaikščioti – jie vyksta į pramoninius rajonus užsidirbti. Kas dar prisimena Rokiškį prieš 10-metį, gali paliudyti: į Angliją rokiškėnai bėgo būtent dėl šaligatvių… Skolas kaupė daugybė įvykdytų projektų: miestas gražėjo ir puošėsi.

– Pagal Lietuvos laisvosios rinkos instituto jau trečius metus atliekamą savivaldybių indekso tyrimą, tarp 53 šalies savivaldybių Rokiškio – 19 vietoje, –  sakė ekspertas L.Rekašius.

Beje,  Kupiškis – 47, Biržai – 48, Pasvalys – 33, Panevėžio rajonas – 7; Panevėžio miestas tarp septynių didžiausių šalies miestų – 3.

Dviejų valandų forumas – per trumpas išsikalbėti, nors ir pats ekspremjeras sakė, kad diskusija šiandien – pats svarbiausias dalykas Lietuvoje.

O anot UAB „Lašų duona“ generalinio direktoriaus Zenono Akramavičiaus, kalbėti apie regioninę politiką – tas pas, kas skubėti į nuvažiavusį traukinį.

Verslininkas Zenonas Akramavičius (iš kairės), Seimo narys Vytautas Saulis ir UAB Rokiškio sūris direktoriaus pavaduotojas Dalius Trumpa


– Verslas šiandien – tarsi pakinkytas kumeliukas. Jis negali toliau matyti, jam viskas deklaruota – įvedė pakuotes – perpakuok, sugalvojo kitą dizainą – kurk. Mano įmonėje dirba per 300 žmonių, ir išlikome tik eksporto dėka. Eksportuojame už 7 milijonus. Lietuvoje nėra jokios ekonominės politikos – kaip mums išgyventi? Nustekenta Lietuva. Jei nebevyksta statybos, tai nebevyksta ir gyvenimas. Premjeras ėmėsi labai ryžtingų žygių išsaugoti lito stabilumą, tačiau reikėjo išsaugoti ir statybininkus: renovacija prasidėtų, tačiau nebėra kam dirbti,  – kalbėjo Z.Akramavičius.

Anot AB „Rokiškio sūris“ direktoriaus pavaduotojo Daliaus Trumpos, reikia tiesioginių mero rinkimų.

– Labai išsiskiria – gerąja prasme – tos savivaldybės, kurių merai nesikeičia. Man tenka dirbti Utenoje, matau vietos tvarką. Žinom Druskininkus, Ignaliną. Rokiškyje kažin ar bent vieną kadenciją išbuvo tas pats meras… –  kalbėjo jis.

Taigi politikų kelionės po Lietuvą – šiaip ar taip kalbėtume – reikalingos. Net apie savo rajoną sužinai daugiau, nei žinojai iki tol.


Rita Briedienė
Autorės nuotraukos