Prezidento rinkimai netikėtumų nepateikė

KUPIŠKIS

Kupiškio rajono 24 apylinkės skaičiuoja 17 104 rinkėjus. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose jų dalyvavo 8355, arba 48,85 proc. Bendras šalies rinkimų rodiklis geresnis 3,29 proc.,  ir siekia 52,14.

Už dabartinę Prezidentę Dalią Grybauskaitę balsavo 45,98 proc., arba 3803 kupiškėnai (šalyje jos rezultatas 46,61 proc.), už Zigmantą Balčytį – 16,90 proc. –  1398 (13,84), Artūrą Paulauską – 16,79 proc. – 1389 (12,20), Naglį Puteikį – 8,26 proc. –  689 (9,47), Valdemarą Tomaševskį – 0,25 proc. –  21 (8,36),  Artūrą Zuoką – 3,87 proc. – 320 (5,30), Bronį Ropę – 7,94 proc. – 659 (4,15).

Už B.Ropę Kupiškio rajone aktyviausiai – 13,64 proc. – balsavo Alizavos apylinkė. Aktyviai už jį  balsavo ir Šimonių (10,94), Naivių (12,67), Skverbų (9,79), Skapiškio (9,49) apylinkės.

Pirmame rinkimų ture D.Grybauskaitė rinkimus laimėjo Žaidelių (54,74), Migonių (54,08) ir Aukštupėnų (52,38) apylinkėse. Mažiausiai balsų – 32,32 proc. –  ji surinko Biliūnų apylinkėje.

Už Z.Balčytį aktyviausiai balsavo Paketurių (23,05) ir Biliūnų (22,22), prasčiausiai –  Žaidelių (12,63) apylinkės.

A.Paulauskui 26,70 proc. balsų atidavė lukoniečiai, o skapiškėnai – tik 12, 34.

N.Puteikiui labiausiai palankūs buvo Subačiaus (10,22), Skapiškio (10,13) ir Kupos (9,73) apylinkių rinkėjai, mažiausiai palankūs –  Juodpėnų (2.34).

V.Tomaševskis nė vieno balso negavo Antašavos, Aukštupėnų, Biliūnų, Juodpėnų, Peketurių, Salamiesčio, Skverbų ir Žaidelių apylinkėse; Migoniečiai jam atidavė 1,03 proc. balsų.

Už A.Zuoką geriausiai balsavo Juodpėnų (6,25), prasčiausiai – Laičių (0,81 proc.) apylinkės.


ANYKŠČIAI

Anykščių rajono savivaldybės 37 apylinkių rinkėjų sąrašuose – 25001 rinkėjas; Prezidento rinkimuose jų dalyvavo 12876, arba 51,50 proc.

Už D.Grybauskaitę balsavo 48,08 proc., arba 6109 anykštėnai, už Z.Balčytį – 14,88 proc. (1891), A.Paulauską – 17,62 proc. ( 2238), N.Puteikį – 7,81 proc. (992), V.Tomaševskį – 0,35 proc. (44), A.Zuoką – 4,68 proc. (594), B.Ropę – 6,58 proc. ( 837).

Už D.Grybauskaitę aktyviausiai balsavo Andrioniškio (59,06), Traupio (55,71), Šlavėnų (55,32), Burbiškio (55,15), Surdegio (52,63), Levaniškių (52,56), Kavarsko (51,98), Elmų (51,64), Senamiesčio (51,60) apylinkių rinkėjai. Mažiausia balsų – 31,39 proc. –  ji gavo Raguvėlės apylinkėje.

Z.Balčytis Raguvėlėje surinko 28,70 proc. rinkėjų balsų, ir tai buvo didžiausia jo sėkmė Anykščių krašte. Neblogai už jį balsavo ir Svirnų (23,73) apylinkė. Mažiausiai šiam kandidatui balsų davė Andrioniškio apylinkė (6,69). B.Ropė čia surinko 8,27 proc.

Aktyviausiai už  B.Ropę balsavo Viešintų (12,99), Svirnų (12,99), Skiemonių (11,63), Katlėrių (10,00), Ažuožerių (8,79); prasčiausiai – Dabužių (1,89) rinkėjai.

V.Tomaševskis nė vieno balso negavo Burbiškio, Leliūnų, Svirnų, Šerių, Kurklių, Kurklių II, Staškūniškio, Katlėrių, Mačionių, Vaitkūnų, Daujočių, Troškūnų, Surdegio, Nausodės, Raguvėlės ir Traupio apylinkėse. Daugiausia jam balsų davė  Debeikių (1,52), Aulelių (1,22) ir Levaniškio (1,28) žmonės. Pastarojoje apylinkėje tiek pat balsų gavo ir A.Zuokas.

Aktyviausiai (6,88) už A.Zuoką balsavo Katlėrių žmonės; nė vieno balso jis negavo Nausodės apylinkėje.

Už A.Paulauską daugiausia (36,79) balsavo Dabužiai (D.Grybauskaitė čia surinko 37,74 proc.), Aulelis (34,15; Prezidentė – 35,37), Janušava (29,96), Staškūniškis (26,11), Šeriai (25,14), Nausodė (25,00).

Už Puteikį geriausiai balsavo Leliūnai (12,92), prasčiausiai – Auleliai (4,88).


ROKIŠKIS

Rokiškio rajono savivaldybės 39 apylinkės skaičiuoja 29766 rinkėjus; Prezidento rinkimuose jų dalyvavo 15352, arba 51,58 proc.

Už D.Grybauskaitę balsavo 45,29 proc., arba 6835 rokiškėnai, už Z.Balčytį – 17,79 proc. (2685), A.Paulauską – 16,69 proc. (2519), N.Puteikį –8,58 proc.  (1295), V.Tomaševskį – 0,59 proc.  (89),  A.Zuoką – 3,65 proc. (551), B.Ropę – 7,41 proc.  (1119).

D.Grybauskaitė daugiausia balsų surinko Panemunėlio (57,78), Kazliškio (54,39), Zarinkiškių (53,40), Sriubiškių (52,08), Kalvių (51,27), Lailūnų (51,03) apylinkėse. Antanašė už Prezidentę, kurioje pernai ji pradėjo „Knygų Kalėdas, atidavė 50,58 proc. balsų. Prasčiausiai už ją balsavo Aleksandravėlė (23,17); čia pirmavo A.Paulauskas (26,83) ir Z.Balčytis (24,39).

Z.Balčyčiui geriausiai sekėsi Kaireliuose (27,50), prasčiausiai – Čedasuose (9,92); A.Paulauskui geriausiai – Aukštakalniuose (28,57), prasčiausiai – Duokiškyje (10,00); N.Puteikiui sėkmingiausia buvo Respublikos apylinkė (10,78), prasčiausia – Duokiškio (4,67).

V.Tomaševskiui nė vieno balso nedavė Lukštų, Sėlynės, Kamajų, Aukštakalnių, Duokiškio, Kalvių, Salų, Kriaunų, Aleksandravėlės, Zarinkiškio, Antanašės, Suvainiškio, Sriubiškių, Lailūnų ir Panemunėlio rinkėjai.

Pakriaunių apylinkėje jis gavo 1,65,  Čedasų – 1,63,  Obelių – 1,59, Panemunio – 1,22, J.Tūbelio – 1,17 proc. balsų.

A.Zuokas nė vieno balso negavo Lailūnuose, o Aleksandravėlė jam atidavė 8,54 proc. balsų.

B.Ropei daugiausia balsų atidavė Salų miestelis (16,17), šioje apylinkėje šį kandidatą pakeldamas į trečią vietą po D.Grybauskaitės ir A.Paulausko; tai vienas geriausių šio kandidato rezultatų, žinoma, neskaitant Ignalinos krašto rinkėjų: 35,35 proc. ignaliniečių balsavo už B.Ropę.

Prasčiausiai už B.Ropę balsavo Suvainiškis (0,96).


BIRŽAI

Biržų rajono savivaldybės 32 apylinkių rinkėjų sąrašuose įrašyta 24989 rinkėjai; Prezidento rinkimuose jų dalyvavo 12219, arba 48,90 proc.

Už D.Grybauskaitę balsavo 47,71 proc., arba 5767 biržiečiai, už Z.Balčytį – 14,69 proc. (1775), A.Paulauską – 18,10 proc. (2188), N.Puteikį – 7,58 proc. (916), V.Tomaševskį – 0,33 proc. (40),  A.Zuoką – 3,45 proc. (417), B.Ropę – 8,14 proc. (984).


PASVALYS

Pasvalio rajono savivaldybės 35 apylinkių rinkėjų sąrašuose įrašyta 24410 rinkėjų; Prezidento rinkimuose jų dalyvavo 11872, arba 48,64 proc.

Už D.Grybauskaitę balsavo 47,83 proc., arba 5577 pasvaliečių, už Z.Balčytį – 19,05 proc. (2221), A.Paulauską – 16,46 proc. (1916), N.Puteikį – 8,79 proc. (1025), V.Tomaševskį – 0,29 proc. (34),  A.Zuoką – 2,62 proc. (305), B.Ropę – 4,99 proc. (582).

Parengta pagal LR Vyriausiosios rinkimų komisijos inform.