Protmūšyje „Laisvės troškimo tankais nesutraiškysi!“ – Kupiškio gimnazistų ir pėstininkų kuopos komandos

Surengė protmūšį
Į sausio 13-osios – Laisvės kovų gynėjų dienos – minėjimo renginius Kupiškis įsijungė protmūšiu bendra visai Lietuvai tema „Laisvės troškimo tankais nesutraiškysi!“ Penkios Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos moksleivių ir viena Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės Kupiškio 504 pėstininkų kuopos komandos susirungė prieš Kupiškio kultūros centro režisierę Domilę Sriubikienė.

Ypatingas bėgimas

Komandoms buvo pateikta 11 klausimų, lyg ir nesunkių, bet neatidiems neįveikiamų. Pavyzdžiui: „Kaip vadinasi bėgimas nuo Antakalnio kapinių iki televizijos bokšto, skirtas žuvusiems Lietuvos laisvės gynėjams pagerbti?“ Beje, praėjusį šeštadienį šis bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ buvo surengtas jau 29 kartą ir buvo pats gausiausias: jame dalyvavo beveik 9 tūkst. žmonių.


Minėjo visa Lietuva

Protmūšio dalyvius morališkai palaikė gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas, sveikino visus Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė. Dalyvavo renginyje ir 504 pėstininkų kuopos vadas kpt. Boris Gembickij.
Kuopos vyresnysis seržantas Vaidas Vaitonis prieš prasidedant protmūšiui apžvelgė svarbiausius Lietuvos laisvės kovų akcentus: 1919–1920 metų kovas, 1941 m. sukilimą, 1944–1953 partizaninį karą, pavadintą „Karu po karo“ ir 1991 m. sausio 13-osios įvykius, kuriuos šiandien ir minėjo visa Lietuva.
– Kaip ir dera, protmūšį laimėjo gimnazistai, – pasidžiaugė kapitonas B. Gembickij.

Protmūšio nugalėtoja tapo 3A klasė.


temainfo.lt inf. ir nuotraukos