Rokiškio rajono meras išprovokavo tarybos narių protestą

Gegužės 30 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį paliko  Almantas Blažys, Antanas Slesariūnas, Irena Saikalienė, Virginijus Lukošiūnas, Haroldas Saniukas ir Jūratė Čypienė. Šie dešiniųjų partijų atstovai taip išreiškė protestą socialdemokratų merui Vytautui Viliui, kuris visą mėnesį neatsakė į jų raštišką paklausimą dėl įvykių Rokiškio savivaldybės administracijoje: jau daugiau nei mėnesį ją krečia Specialiųjų tyrimų tarnyba. Be to, tarybos opozicija prašė, kad į darbotvarkę būtų įtrauktas klausimas dėl rajono mero paaiškinimo apie savivaldybėje vykstantį Specialiųjų tarnybų tarnybos  patikrinimą. Šis klausimas nebuvo įtrauktas į darbotvarkę.

Minėtieji Rokiškio rajono tarybos nariai Paklausimą  merui įteikė balandžio 25 d. Jame dėstoma:

„Mes, rajono tarybos nariai, esame labai susirūpinę pastarųjų dienų įvykiais savivaldybėje. STT Panevėžio valdybos išplatintame pranešime rašoma, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų galimai įvykdytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.

Remiantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2008 m. gruodžio 29 d. Nr. TS-13.229 158 punktu, prašome rajono merą Vytautą Vilį pateikti raštišką informaciją, kas jam, kaip rajono vadovui, yra žinoma apie pateiktus įtarimus buvusiems ir esantiems savivaldybės valstybės tarnautojams ar kitiems darbuotojams ir kokių, kad išsiaiškinti situaciją, veiksmų buvo imtasi. Norime sužinoti, ar buvo oficialiai kreiptasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą ir Panevėžio apygardos prokuratūrą ir ar gauti kokie nors atsakymai.  Gavus bet kokią oficialią viešą informaciją  iš minėtų institucijų prašome skubiai supažindinti visus rajono savivaldybės tarybos narius. Manome, kad tik viešumas ir skaidrumas šioje situacijoje gali suteikti abipusio pasitikėjimo.

Taip pat prašome paaiškinti, kodėl ypatingos skubos tvarka buvo patenkintas buvusio Juridinio ir personalo skyriaus vedėjo R.Godeliausko prašymas atleisti jį iš valstybės tarnybos savo noru. Mūsų žiniomis, prašymas pateiktas balandžio 14 d. ir tą pačią dieną administracijos direktoriaus įsakymu jis buvo atleistas.“

Meras V.Vilys tylėjo visą mėnesį.

Visiškai suprantamas tarybos narių nerimas: savivaldybėje spėliojama, kaip čia taip atsitiko, kad po STT pasirodymo savivaldybėje apsirgo ir iki šiol serga savivaldybės administracijos direktoriaus Aloyzas Jočys; apklausai kviečiami skyrių specialistai, tačiau tarybai situacijos niekas nepaaiškina.

Po posėdžio meras V.Vilys paklausėjams atsiuntė „Atsakymą dėl paklausimo“.  Jame pranešama:

„Informuoju, kad 2014-05-14 raštu buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos ikiteisminį tyrimo skyrių bei Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyrių dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos  valstybės tarnautojų galimai įvykdytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.

2014-05-16 gavome raštą iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos, kad mūsų paklausimas pagal kompetenciją persiunčiamas Panevėžio apygardos prokuratūrai. Gavę išsamesnę informaciją dėl Jūsų paklausimo, nedelsiant Jus informuosime.“

– Ar galite spaudai pakomentuoti Rokiškio savivaldybėje susidariusią situaciją? – klausėme rajono mero.

– Aš nieko nežinau daugiau, nei išdėsčiau savo atsakyme į tarybos narių Paklausimą. Kai savivaldybėje lankėsi STT pareigūnai, taip ir pasakiau: „Jei administracijoje yra žulikų, tai ir gerai, kad jie bus išaiškinti.“ Į tai man buvo atsakyta: „Ar jie tikrai yra žulikai, nustatys teismas“.

Žmonės kviečiami apklausai, tačiau jie neturi teisės perpasakoti apklausos detalių. Aš negaliu, o ir nenoriu provokuoti žmonių kalbėti apie tai. Tikrinami kai kurių konkursų dokumentai.

Visiems žinoma ir tai, kad administracijos direktoriui priklausanti įmonė aptarnauja savivaldybės autotransporto ūkį. Konkursą įmonė laimėjo ne šią kadenciją; kol kas niekaip negaliu vertinti šios situacijos, – pasakojo V.Vilys.

– Negi per tą laiką neteko pakalbėti su direktoriumi Aloyzu Jočiu?

– Kalbėjome telefonu. Ir ne kartą. Jis įsitikinęs: jo šeimai priklausančios įmonės laimėtas konkursas teikti savivaldybei paslaugas nepažeidžia viešųjų ir privačių interesų. Kodėl jis susirgo būtent tokiu metu? Kaip aš galėčiau šiuo klausimu ką nors teigti arba neigti?

– Paklausimo autoriams Jūs neatsakėte, kodėl ypatingos skubos tvarka iš darbo savo noru buvo atleistas Ramūnas Godeliauskas…

– Jo darbdavys – ne aš. Iš darbo skyriaus vedėją atleido administracijos direktorius.

– Kodėl, vis dėlto, taip ilgai neatsakėte į tarybos narių paklausimą?

– Ir aš tikėjausi sužinoti ką nors konkretesnio, tik kažin ar kol kas tai įmanoma, – sakė Rokiškio rajono meras.

Anot tarybos nario A.Blažio, laiku neatsakydamas į tarybos narių raštišką paklausimą meras grubiai pažeidė  pačių patvirtintą rajono tarybos veiklos reglamentą. Jo  158-161 punktai  skelbia: su paklausimu Tarybos narys ar jų grupė žodžiu ar raštu gali kreiptis į merą, Tarybos renkamus ar skiriamus pareigūnus, Savivaldybės bei įmonių ir organizacijų vadovus (toliau – pareigūnus); raštiškus paklausimus registruoja Kanceliarijos skyrius;  paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų tarnautoją, į kurį jis kreipiasi, ir kokio atsakymo – žodžiu ar raštu – laukia. Jeigu paklausime nenurodyta, kaip atsakyti, atsakymas pateikiamas raštu. Į paklausimą raštu reikia atsakyti per 10 dienų, o žodžiu – artimiausiame Tarybos posėdyje; jeigu tarnautojas, kuriam pateiktas paklausimas, negali nustatytu laiku atsakyti, jis privalo raštu motyvuoti ir pasiūlyti kitą terminą, bet ne ilgesnį kaip vieno mėnesio nuo paklausimo gavimo.

– Dėl to, kad meras grubiai pažeidė tarybos reglamentą, artimiausiu laiku opozicija kreipsis į rajono tarybos Etikos komisiją bei savarankiškai – į Panevėžio apygardos prokuratūrą gauti atsakymui apie savivaldybėje vykstantį STT tyrimą, – temainfo.lt sakė A.Blažys.

 

Rita Briedienė

Titulinėje nuotraukoje – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Aloyzas Jočys (iš kairės), meras Vytautas Vilys ir rajono tarybos narys Almantas Blažys.

Emilijos Briedytės nuotr.