Rokiškio rajono savivaldybės taryba balsavo… už jaunas ausis, nors jų savininkas posėdyje jų nė neparodė

„Cha cha cha cha!..“ – nusikvatojo Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas, temainfo.lt paklaustas, ar Tarybos nario Karolio Baraišio netaikoma padaryti Rokiškio krašto muziejaus direktoriumi.


Nei iš šio, nei iš to

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos dauguma patvirtino Rokiškio krašto muziejaus tarybos sudėtį bei jos darbo reglamentą.
Muziejaus taryba – tai visuomeniniais pagrindais veikianti ir patariamojo balso teisę turinti institucija. Tokią yra subūrusi Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, Kultūros centras, bet čia tarybą renka ir tvirtina pačios kultūros įstaigos, o jų direktoriai be jokių išlygų tampa tarybų vadovais.
Dar praėjusią kadenciją taip įsisiūbavo politinės rokiškėnų ambicijos, kad Muziejaus tarybą trejiems metams – nei iš šio, nei iš to – ėmė tvirtinti rajono Savivaldybės taryba, visuomeniniams muziejininkams net imta deleguoti po vieną rajono politiką. Buvo patvirtintas Muziejaus tarybos darbo reglamentas, kuriuo vadovaujantis renkamas visuomeninės tarybos pirmininkas – nebe muziejaus vadovas.


Politizuoja muziejų

Tuomet – o buvo 2016-ieji – imta kalbėti, kad Rokiškio krašto muziejaus direktorei Nijolei Šniokienei darbą teks užleisti kitam. Betgi kalbos sutapo su reikšmingu direktorės apdovanojimu: jai buvo įteiktas Lietuvos kultūros ženklas – aukso žvaigždė „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Tuo pat metu anuometinis Savivaldybės meras Antanas Vagonis direktorę apdovanojo sidabro medaliu „Už nuopelnus Rokiškio krašto kultūrai“. Gal tai ir būtų buvusi padėka direktorei už visą darbą, be kurio muziejus nebūtų buvęs toks, koks yra dabar, tačiau po dviejų tokių apdovanojimų iškart rengti sprendimo projektą dėl direktorės atleidimo iš darbo – nei šis, nei tas. Kalbos apie muziejaus vadovo keitimą nutilo.
Niekada ir netapo aiškiau, kodėl Rokiškio politikai ėmė kištis į visuomenininkų veiklą. Nūdienos Savivaldybės taryba irgi neatsisako pirmtakų patirties – valdančioji dauguma į visuomeninę organizaciją siunčia savo atstovą – toliau politizuoja Rokiškio krašto muziejų.


Nevieningi su Ramūnu Godeliausku

Rajono Savivaldybės tarybos komitetuose į muziejaus Tarybos sudėtį buvo pasiūlyti keturi kandidatai – Karolis Baraišys, Algis Kazulėnas, Irmantas Tarvydis ir A. Vagonis.
A. Kazulėnas atsisakė kandidatuoti, K. Baraišys posėdyje nedalyvavo: kaip buvo pranešta, sirgo. Jis – komiteto „Vieningi su Ramūnu Godeliausku“ narys. Gi nevieningi su R. Godeliausku bandė aiškintis situaciją. Anot Tarybos opozicijos nario Algio Čepulio, subordinacijos prasme nėra etiška priimti sprendimus nesant žmogui – lieki be galimybės jam užduoti klausimų.
– Arba mes turėtume tada nuimti šitą klausimą ir neteikti jo, arba kitokį kažkokį sprendimą rasti. Jeigu nėra žmogaus, nėra raštiško sutikimo ar kažkaip kitaip išreikštos situacijos, aš visgi siūlau šio klausimo nesvarstyti, jeigu Karolis ir būtų teikiamas, – sakė A. Čepulis.
Štai ką jam atsakė meras:
– Ačiū. Jūs turėsite pasirinkimo teisę – balsuot ar nebalsuot ir už ką balsuot.
– Mes neturim teisės jo paklausinėti… – bandė tikinti A. Čepulis, bet jam nepasisekė.
– Nieko tokio: tai dėl to jūsų apsisprendimas bus už kitą balsuot. Tai – prašom, – situaciją įvertino meras R. Godeliauskas.


Bele kas, tik ne demokratija

– Mero balse juntu susierzinimą, – atkreipė dėmesį Tarybos narys Stasys Meliūnas, išreiškęs nuomonę, kad kandidatai turi pasisakyti.
– Ačiū, – vėl padėkojo meras. – Nėra jokio susierzinimo, tiesiog norisi aiškumo, o ne šnekėt bele ką.
Kilo įtarimas, kad K. Baraišys, net nedalyvaujantis posėdyje, Savivaldybės tarybos daugumos pageidavimu bus stumiamas į Muziejaus tarybą.
– Tai – bele kas, bet tik ne demokratija, – jau po posėdžio mero replikų kuriamą posėdžiavimo nuotaiką komentavo Savivaldybės tarybos opozicijai atstovaujantis I. Tarvydis.


Reikalingas jaunų žmonių šviežias oras

Tarybos narys, valdančiosios daugumos atstovas Tadas Barauskas kalbėjo:
– Aš norėčiau palaikyti Karolio kandidatūrą. Jaunas, išsilavinęs žmogus, pabaigęs atitinkamus istorijos mokslus. Aš galvoju, kad jis šitoje taryboje duotų pakankamai naudos, įneštų naujų vėjų, naujų idėjų. Anot A. Čepulio, nėra žmogaus, nėra galimybės ir apie tai pakalbėti.
„Vieningi su Ramūnu Godeliausku“ narė Aušra Gudgalienė sakė turi susirašinėjimo žinutę, neva, K. Baraišys mielai priimtų šias pareigas ir norėtų jų. Ar sugebėtų, įrodinėjo ji pati:
– Ne tiek, kad jauni vėjai, bet suprantat, tas jaunas žmogus yra jaunimo, jaunos generacijos atstovų ausys ir akys, – agitavo Rokiškio kultūros centro direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai A. Gudgalienė už žmogų, posėdyje nė ausų neparodžiusį. Anot jos, reikalingi tie jauni žmonės ir jų šviežias oras.
Tarybos narys Egidijus Vilimas, palaikęs K. Balaišio kandidatūrą, vis dėlto išsakė abejonę: argi ten iš viso reikia Savivaldybės tarybos atstovų? Kažin ar toks pasakymas – šviežias oras valdančiai daugumai.


Kad niekas čia nesipyktų!

Anot A. Vagonio, jei jam reiks dirbti Muziejaus taryboje, žiūrės geriausių sprendimų – kuo galima padėti, patarti.
– Sėkmės! Ir visus kviečiu visgi palaikyti mano kandidatūrą, kad niekas čia nesipyktų, o muziejus eitų į priekį ir sugrįžtų Kalėdos pas mus, – sakė A. Vagonis.
Pasisakė ir kandidatas į Muziejaus tarybą verslininkas I. Tarvydis. Beje, jis – šios visuomeninės tarybos praėjusios kadencijos narys. Ir vieningi, ir nevieningi su R. Godeliausku neneigs – šis žmogus Rokiškio krašto muziejui skiria ypatingą dėmesį. Jo iniciatyva pradėta rengti talka „Dvaro parkui – žalią veidą“. Jei ne koronavirusas, pernykštė jau būtų buvusi dešimtoji. Parkas išvalytas nuo menkavertės, pasenusios augmenijos, išrauti išvežti nebereikalingi stulpai, privežta žemių, išlygintos alėjos. Verslininko lėšomis parkas šienaujamas ištisas vasaras. Dvaro talkos, rajono verslininkų suneštiniai pietūs talkininkams  – klasikinis visuomeninio bendruomeniškumo pavyzdys. I. Tarvydžio iniciatyva ir parama iš nupjautų medžių buvo pagaminti didžiuliai stalai talkininkams pietauti; stalai naudojami ir kitiems muziejaus lauko renginiams.
Talka ir pagimdė idėją Rokiškio muziejuje rengti Kalėdų senelio rezidencijos atidarymo šventę. Iš to gimė ir noras dvaro parke įrengti danielių aptvarą: dabar čia jau gyvena septyni danieliai. Visa tai didina Rokiškio krašto muziejaus žinomumą, didina ir valdišką, ir visuomenišką dėmesį jam.
Rokiškėnų žiemos renginiai darėsi vis žinomesni visai Lietuvai: žmonių ėmė rinktis į Kalėdinės rezidencijos atidarymo šventes, tūkstančiai jų susirinko, suvažiavo ir į 2018-ųjų medinės eglės, I. Tarvydžio siūlymu, sukurtos dievdirbio Liongino Šepkos motyvais, įžiebimą. Prie šio renginio derinosi ir „Rokiškio – Lietuvos kultūros sostinės“ atidarymo šventė. Vėliau Kultūros sostinės renginių organizatoriai L. Šepkos motyvą persiėmė ir garsino kaip savo, net sutartimi teko įpareigoti valdžią viešinti rėmėjo – Rokiškio verslo klubo – vardą; betgi visus 2019-uosius apie jį nė neužsiminta…


Kalėdų senelis tik nusijuoktų

Rezidencijos idėja vis dėlto nenumirė: ją perėmė Aukštaitijos verslininkų asociacija, ir jau antri metai Kalėdų senelis reziduoja Anykščiuose. Kodėl nebe Rokiškyje? Anot I. Tarvydžio, dveji metai jokio aktyvumo iš Rokiškio savivaldybės nėra – neįdomu, turbūt.
– Aš tik atsakysiu apie tą „neįdomu“. Pernai metais pas jus lankiaus, tai jūs mane išvarėt. Ir kitas dalykas: pasiūlėt apmokestint Kalėdas, lankytojams padaryt mokamą eglę. Tai kol aš būsiu meru, aš tikrai neleisiu apmokestint Kalėdų. Taip kad… – sensaciją mestelėjo meras.
I. Tarvydis lyg ir suglumo.
– Meras metė kaltinimą, kad norėjom apmokestint? Tai pernai metais Anykščiuose buvo Kalėdų rezidencija – eglutė nemokamai buvo. Tai, meras, jūs kažkur kažką sumaišėt.
Kitas šioje I. Tarvydžio vietoje pats būtų ką nors sumaišęs: kažin kaip jaustųsi meras R. Godeliauskas, jei kas nors pasakytų, kad jis pats norėjo apmokestinti Kalėdas? Taip kad…
Net Kalėdų senis nusijuoktų: „Ohoho! Tūkstančius kainavę verslininkų pirkti kalėdiniai kailiniai muziejuje dar likę! Juk ir Kalėdų senelio honorarą verslininkai apmokėdavo! Viskas iki smulkmenų būdavo pramatyta: lauko tualetus šventėms irgi verslininkai nuomodavo!“


Ar meras nejaučia asmeniškumų?

Savo, visuomenininko, programoje verslininkas I. Tarvydis patarė Rokiškio rajoną reprezentuoti dievdirbio Liongino Šepkos motyvais, rengti Rokiškio dvare bent šešis respublikinius renginius, gerinti infrastruktūrą – įrengti lauko tualetą (verslui laikinų tualetų nuomoti nebereikėtų), suremontuoti dvaro fasadą iš kitos pusės, gelbėti varvantį balkoną.
Meras R. Godeliauskas „reziumavo“, nedėkojo:
– Jūs gal apsilankykit kai kada tam muziejuj, ponas Irmantai. Ten ir tie tualetai įrengti seniai, kur jūs nematėt jų, ir šiaurinis fasadas remontuojamas.
Jau po posėdžio teiravomės mero R. Godeliausko, ar jis nejaučia kažkokių asmeniškumų I. Tarvydžiui: šiaurinės pusės fasadas net labai neremontuojamas.
Ne, ne, meras jokių asmeniškumų I. Tarvydžiui nejaučia. Anot jo, vykdomas projektas, keičiami langai, bus sutvarkytas ir šiaurinis muziejaus fasadas.
Gal taip ir Tarybai reikėjo paaiškinti, o nepalikti kitiems skaičiuoti, kuris – R. Godeliauskas ar I. Tarvydis – daugiau kartų lankėsi muziejuje.

Taip dabar atrodo šiaurinis muziejaus fasadas.  


Sako, norėjo išsivesti elnius…

Maža visko to būtų. Savivaldybės tarybos posėdyje meras R. Godeliauskas dar kartą I. Tarvydžiui pasiūlė:
– Kai kada ten apsilankykit, būkit geras. Ne tik elnių atsiimt, kaip bandėt pernai metais.
Po posėdžio temainfo.lt mero klausė, ar jis turi bent kokį įrodymą, kad tikrai taip buvo.
– Man taip sakė, – argumentavo jis.
Tai, kad aptvare – danieliai, o ne elniai, leidžia abejoti mero informatoriais.
– Drabstymasis visiškai niekuo nepagrįstais dalykais prilygsta šmeižtui, – temainfo.lt sakė Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininkas S. Meliūnas.
O ką jau kalbėti apie T. Barausko turimą informaciją.
– Buvo iškelta Kalėdų rezistencija iš dvaro, – užtikrintai drėbtelėjo jis.
– Ne rezistecija… – šmaikštavo-sufleravo A. Vagonis.


I. Tarvydis kol kas tik muziejininkams įrengė tualetą

Meras, paklaustas, kur stovi muziejaus lauko tualetai, paaiškino, jog puikūs tualetai yra dvaro viduje.
Vos prieš kelerius metus tualetas buvo įrengtas ir Rokiškio krašto muziejaus administraciniame pastate. I. Tarvydis kartu su verslininku Valdu Adamoniu savo pinigais pirko vamzdžius ir jungė juos prie bendros kanalizacijos.
– Pašiurpau sužinojęs, kad muziejininkai tokį atstumą – iki dvaro – bėgiodavo į tualetą, – temainfo.lt sakė I. Tarvydis.
Ką ir bedaryti muziejui, kai per jo šventes į vidaus tualetą nori patekti tūkstančiai? Kad tai suprastum, pačiam reikia tose šventėse būti ar bent jau tokias masines jas organizuoti.


Paprašė galimybės atsakyti raštu

R. Godeliauskas, temainfo.lt paklaustas, ar Tarybos nario K Baraišio netaikoma padaryti Rokiškio krašto muziejaus direktoriumi, – cha cha cha cha!… – nusikvatojo.
– Žinau, kas jums taip sakė, – perspėjo meras.
Panašu, kad Rokiškyje įsivyrauja doktrina „Man sakė, kas tau sakė.“
Anot mero, nėra planų daryti K. Baraišį direktoriumi.
Gi K. Baraišys, paklaustas, ar buvo pasiruošęs Savivaldybės tarybai pateikęs savo, kaip kandidato į Muziejaus tarybą, programą, atsakė:
– Tai tik nevyriausybinė institucija.
Vis dėlto jis paprašė galimybės atsakyti raštu ir atsakė:
„Rokiškio krašto muziejų matau kaip labai neblogai veikiančią įstaigą, patrauklų turistinės traukos objektą, todėl nematau poreikio revoliucijoms muziejaus veikloje. Kaip muziejaus tarybos (kuri, pagal reglamentą, atlieka eksperto ir konsultanto funkcijas) narys ir kaip istorikas stengsiuosi, kad Rokiškio krašto muziejus išlaikytų savo istorinį veidą, organizuotų visuomenei patrauklias parodas ir plenerus, bei prisidėtų prie miesto bei rajono renginių. Kaip Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys tikiuosi būti tiltu tarp muziejaus tarybos ir savivaldybės dalinantis idėjomis ar ieškant finansavimo. Esu šiek tiek dirbęs Rokiškio krašto muziejuje, pažįstu kolektyvą, esu baigęs istorijos studijas, todėl manau, kad mano patirtis ir kompetencijos bus naudingos dirbant muziejaus taryboje.“
Garantija: kai kurie Rokiškio rajono tarybos nariai būtų užsinorėję bent ko nors konkretaus.


Rita Briedienė
temainfo.lt skaitytojo nuotraukos