Rokiškio rajono taryba posėdžiavo trumpai, bet efektingai

Liepos 26 d. vykusiame Rokiškio rajono tarybos posėdyje dalyvavo 22 jos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių į jį neatvyko rajono meras Vytautas Vilys, šiuo metu su rokiškėnų delegacija viešinti s Vokietijos  Estenfeldo mieste, Gintaras Girštautas ir Virginijus Gaučys. Posėdį vedė vicemeras Egidijus Vilimas.

Taryba apsvarstė 14 klausimų ir priėmė jų sprendimus.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija gavo švietimo ir mokslo ministerijos raštą „Dėl mokyklinio autobuso skyrimo“. Rajono tarybos sprendimu,  autobusas „Iveco daily“ perduotas  Jūžintų Juozo Otto Sirvydo vidurinei mokyklai. Ji geltonojo autobusiuko dar nėra gavusi. Į šią mokyklą vežami Laibgalių pagrindinės mokyklos, reorganizuotos 2008 m., vaikai iš Meldučių, Kurkliečių, Rokiškėlės, Laibgalių, Ragelių, Beičių ir Gečionių kaimų.

Rajono taryba patvirtino Rokiškio rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą:  paskirti programos įgyvendinimo administratoriai (Rokiškio butų ūkis ir Juodupės komunalinis ūkis), sudarytas Programos įgyvendinimo priežiūros komitetas (pirmininkas  – rajono meras Vytautas Vilys, priežiūros komiteto nariai UAB Rokiškio butų ūkis direktorius Vladas Janulis ir Juodupės komunalinio ūkio direktorius Rimantas Kirstukas); savivaldybės administratorius įpareigotas ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 1 d. atrinkti energiją neefektyviai vartojančius pastatus ir parengti naują energinio efektyvumo didinimo programą.

Pagal patvirtintą Energetinio efektyvumo didinimo programą bus renovuojami šeši Rokiškio ir po penkis  Juodupės ir Obelių daugiabučiai namai.

Patvirtintas sprendimo projektas „Dėl pritarimo teikti projekto „Rokiškio miesto Gruodžio gatvės nuo Taikos gatvės iki Aušros gatvės, apimant Aušros ir Gruodžio gatvių sankryžą, rekonstrukcija“ paraišką ir dalinio jo finansavimo“.

Savivaldybės administracija numato teikti paraišką gauti Europos Sąjungos (ES)  lėšų minėtam projektui įgyvendinti. Projekto vertė 541 797,86 Lt. ES parama sudarytų 85 proc., valstybės biudžeto – 10,5 proc., rajono – 4,5 proc., arba 24 380,90 Lt. Už gautas lėšas būtų suremontuota 0,260 km gatvės ir žiedinės sankryžos atkarpa, sumontuoti lietaus vandens nuotekų tinklai, šviestuvai, paklota nauja gatvės danga, įrengtas betoninių trinkelių pėsčiųjų ir dviratininkų takas ir t.t.

Dar per 162 tūkst. litų rokiškėnai tikisi gauti socialinių būstų, esančių Taikos gatvės daugiabučiuose, atnaujinimui.

Taryba patvirtino Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą bei detaliuosius planus žemės sklypams suformuoti. Nebuvo patvirtintas tik detalusis planas dviem žemės ūkio paskirties sklypams, esantiems  Kamajų seniūnijos Salų kaime. Tarybos nariai susiginčijo, ar pakeitus žemės sklypų paskirtį ir pastačius planuojamus statinius beišliks priėmimas prie Dviragio ežero.  Nežinodami tikros situacijos, jie nusprendė atidėti klausimo svarstymą.

Šį kartą Rokiškio rajono taryba neapsiėjo be policijos. Miesto gyventojas Aleksejus Veselovas piktinosi, girdi 20 kg vamzdžių ir kelių stiklo lakštų autobusų aikštelė kainuoja net 13 tūkst. litų…

– Rūpi dabar, kas suniokojo stotelę? Gėda ieškoti kaltų! – stojosi žmogus iš vietos ir rėkė net mojuodamas rankomis, prarėkdamas posėdžio vedėją. Paskui jis trumpam aprimo.

– Gal turite klausimų? – pasiteiravo vicemeras rajono tarybos narių.

Klausimų, žinoma, turėjo A.Veselovas . Jis ėmė pasakoti apie kaimynę, kurią slaugė dvi valdiškos slaugytojos, apie bobutės mirtį ir apie tai, kam atiteko jos turtas. A.Veselovui rūpėjo sužinoti, kas ir kaip atsilygins valstybei už valdišką bobutės priežiūrą…

Negali sakyti, kad pilietis nepilietiškas ir jo užduotas klausimas neturėtų dominti valstybininkų. Tačiau jis trukdė posėdžiui ir teko kviesti policiją A.Veselovui išvesti iš salės.


temainfo.lt
Emilijos Briedytės nuotr.