Rokiškio rajono vietos veiklos grupė (VVG) baigė rinkti trečiojo kvietimo vietos projektų paraiškas Strategijai įgyvendinti. Liko lėšų, todėl rugsėjį bus skelbiamas papildomas – ketvirtasis – paraiškų surinkimas. Apie tai – interviu su Rokiškio rajono VVG pirmininke Raimonda STANKEVIČIŪTE-VILIMIENE.

– Kurie strategijos rezultatai džiugina labiausiai?

– Ypač džiugina tai, kad į Strategijos įgyvendinimą vis aktyviau įsitraukia kaimo bendruomenės. Turime 45 vietos projektų iniciatorius ir pagrindinius vykdytojus. Iš jų – net 23 kaimų bendruomenės, o kai kurios pateikė net po du projektus. Be to, nemažas būrys bendruomenių yra savivaldybės, biudžetinių ar verslo įmonių inicijuotų projektų partneriai. Esame teisingame kelyje: ši programa ir yra skirta aktyvinti kaimo gyventojus, skatinti juos dalyvauti projektinėse veiklose, telktis bendrai įdėjai ir kartu ją įgyvendinti. VVG Strategijos projektų vykdytojai gali savanorišku darbu atidirbti jiems priklausančią dengti projekto vertės dalį.

– Kokie įvykdyti, vykdomi projektai ar jų veiklos išplės ekskursijų po Rokiškio rajoną maršrutą?

– Netrukus jau galėsime įvertinti investicinius projektus – nemažai jų baigiami įgyvendinti šiemet. Kol kas daugiau galime kalbėti apie minkštuosius projektus: sporto, socialines bei švenčių iniciatyvas.
Dar niekas nenukonkuravo Obelių sporto klubo projekto: jį vykdant buvo įkurtos treniruoklių ir žaidimų salės, jose aktyviai ilsisi obeliečiai – ir vaikai, ir senjorai.

Įdomus buvo Bajorų projektas, paneigęs nevykusį posakį apie laimingą lietuvį ir įrodęs, kad esame puikūs kaimynai ir su šalia gyvenančiais žmonėmis mielai dalijamės ne tik rūpesčiais, bet ir savo gabumais: bajoriškiai kaimynai mokė vieni kitus įvairių amatų gudrybių. Svarbiausia tai, kad mokymai prigijo ir – net išsekus projekto lėšoms – jie buvo tęsiami.

Šiuo metu panašų ir įdomų projektą vykdo Laibgalių bendruomenė: čia kaimynai buriasi pagal gatves.
Visuomet norisi prisiminti ir akcentuoti naują Aleksandravėlės tradiciją, skirtą poetui Pauliui Širviui: jo gimtuosiuose Degučiuose jau antrą kartą bus rengiami įspūdingi naktiniai poezijos skaitymai. Šio renginio estafetę šiemet perėmė Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio biblioteka. Jos projektą „Biblioteka – bendruomenei“, kuris šiais ir ateinančiais metais siūlo labai daug kaimo kultūros renginių, taip pat finansuoja VVG.

Čivylių bendruomenė į savo veiklas įtraukė garsų kraštietį dalininką Ričardą Nemeikšį. Atostogaudamas gimtinėje, jis organizavo tapybos pamokas.

Žymiems kraštiečiams svarbu, kad jų tėviškė juos prisimintų. Už parodytą dėmesį jie atsidėkoja savo talentu, savo laiką skiria kraštui, jo žmonėms.
Trečiame kvietime išryškėjo dar viena tendencija: verslininkų inicijuotų viešųjų projektų partnerėmis tampa kaimo bendruomenės.

Igorio Skripkos individuali įmonė kartu su Kavoliškio kaimo bendruomene rengia verslumo ir amatų mokymo projektą; Laimutės Sadauskienės įmonė ir Juodupės miestelio bendruomenė kurs tradicinio kulinarinio paveldo namus. Tai bus įdomūs projektai, jie turėtų reprezentuoti Rokiškio rajoną.

– Pasibaigė trys paraiškų surinkimo etapai. Ką patariate dar nespėjusiesiems įšokti į traukinį?

– Strategijoje buvo numatyti trys kvietimai, tačiau per juos neįsisavinome visos paramos sumos: lėšų likutis – 450 tūkst. litų pirmojo prioriteto ir apie 90 tūkst. litų antrojo prioriteto.

Įsipareigojimus preliminariai esame pasiekę, neįvykdėme vienintelio – verslumo mokymo – rodiklio (būtinai reikia dar vieno tokio tipo projekto). Rugpjūčio pabaigoje susirinkusi VVG valdyba spręs, kokioms priemonėms paskirstyti lėšų likučius.

– Artėja naujas Europos Sąjungos 2014-2020 metų finansavimo laikotarpis. Kokių projektų tikėtis kaimų gyventojams?

– Vykstančios diskusijos neleidžia abejoti, kad finansavimo akcentai – skatinti jaunimo aktyvumą ir verslumą. Taigi bendruomenių iniciatyvų projektai bus siejami su žmonių noru gyventi, būti, dirbti ir save realizuoti kaime.


Kalbėjosi Milda Ulevičienė