Savivalda ir spauda: kieno informacija objektyvesnė?

Lina Blažytė
Pauliaus Briedžio nuotr.


Labai neįprasto turinio informaciją paskelbė Anykščių rajono savivaldybės svetainė www.anyksciai.lt

Joje teigiama, jog šių metų lapkričio 5 d. Anykščių rajono savivaldybės administracija gavo UAB „Anykštos redakcija” paklausimą dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų. Atsakant į klausimus, kokie pokalbių limitai yra nustatyti administracijos darbuotojams ir rajono Tarybos nariams, kas ir kiek viršijo nustatytus limitus, ar už tai darbuotojai patys privalo susimokėti ir kaip jie pateisina limitų viršijimą, buvo pateikta informacija, nurodanti viršytas sumas. Buvo pažymėta ir tai, jog už viršytus pokalbius darbuotojai sumoka savo lėšomis.

Gruodžio 2 d. portale www.anyksta.lt pasirodė rašinys „Plepiausia savivaldybėje – Lina Blažytė”. Jame pateikta tik dalis informacijos, nurodanti viršytas pokalbių limitų sumas, bet nutylinti tai, kad už viršytus pokalbius darbuotojai susimoka patys.
„Toks dalinis informacijos pateikimas yra tendencingas: iš šios dalies skaitytojas negali suprasti, kad už viršytus pokalbių limitus mokesčių mokėtojams mokėti netenka.

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis teigia: „Viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai”, – teigiama savivaldybės pranešime.


Parengta pagal www.anyksciai.lt