Kupiškio rajono tarybos posėdžio, vykusio rugpjūčio 1 d., salės duris netikėtai pravėrė Seimo narys Aleksandras Zeltinis. Visi jau buvo pasirengę darbui, tačiau niekas neprieštaravo, kad prieš posėdį pasisakytų Biržų-Kupiškio apygardoje rinktas seimūnas. Rodės, jis pasakys kažką svarbaus – skubėdamas, vėluodamas atvežė iš sostinės žinią.

Žinios nebuvo naujos: A.Zeltinis kalbėjo apie tai, kad Lietuvos Respublikos Seime jis – tik nuo kovo 22 d., į jį patekti šiam žmogui teko praeiti 4 turus, jis yra Europos reikalų bei Švietimo, mokslo ir kultūros Seimo komitetų narys. Pagal balsavimo, o tai reiškia, kad ir pagal dalyvavimo Seimo posėdžiuose, rezultatus iš 141 nario jis yra ketvirtas: iki atostogų Seimas balsavo už 1053 įstatymus ir kitus teisės aktus , o A.Zeltinis – už 951, ir tai sudaro 89 proc. bendro pažangumo.

– Yra aktyvesnių už mane, bet yra ir tokių, kurių aktyvumas tesiekia 50 proc., – sakė Seimo narys.
A.Zeltinis neužsiminė apie tai, jog svarstant minėtus įstatymus ir teisės aktus jo aktyvumas buvo nulinis. Seimo pateiktos suvestinės kategorijose – pateikimai (pranešėjai, klausimai, kalbos dėl balsavimo motyvų), svarstymai (komitetų frakcijos išvados, diskusija svarstomu klausimu, kalbos dėl straipsnių, kalbos dėl balsavimo motyvų), priėmimas (kalbos dėl straipsnių, kalbos dėl balsavimo), replikos, kalbos dėl posėdžių vedimo tvarkos, Vyriausybės pusvalandžio ir valandos klausimai, diskusija aktualia tema, kalbos dėl darbotvarkių, kitos kalbos – nėra nė vienos atžymos, reiškiančios, jog A.Zeltinis buvo pakilęs iš krėslo.

Anykščių-Kupiškio apygardoje rinktas Ričardas Sargūnas kalbėjo 2, rokiškėnas Vytautas Saulis – 15 kartų. O štai Rimantas Jonas Dagys pasisakė 230, Vida Marija Čigriejienė ir Jurgis Razma – po 163, Petras Gražulis – 159, Mečislovas Zasčiurinskas – 152, Andrius Kubilius ir Kęstutis Masiulis – po 145, Aurelija Stancikienė – 132, Kęstutis Daukšys – 119, Julius Sabatauskas – 111, Remigijus Žemaitaitis – 104 kartus… Nė karto nepasisakiusiųjų Seime ir tėra A.Zeltinis ir (gal suvestinės klaida?) Gediminas Jakavonis.
A.Zeltinis su Kupiškio rajono tarybos nariais susitiko pirmą kartą.

– Matyt, rudenį reikės susitikti su jūsų rinkėjais, – kalbėjo Seimo narys, painiodamas mūsų-jūsų.
Seimo narys sakė, jog Kupiškio rajone dažnai lankosi ir jo žmona, jai labai labai patinka šis kraštas, ir tai – prisipažino – jis sakė nuoširdžiai, jo žmona labai korektiška, todėl turi tokį pasisekimą žmonėse…
Kai A.Zeltinis baigė savo ilgą „pranešimą“ ir atsisėdo salėje, rajono meras Jonas Jarutis paskelbė:

– Pradedame posėdį. Jame dalyvauja 21 Seimo narys…

Tarybos nariai linksmai nusijuokė. Prasidėjo posėdis.

– Kodėl nusprendėte pasisakyti prieš posėdį? – per pertrauką klausėme A.Zeltinio.

– Tarybos nariai neprieštaravo, – atsakė jis.

– Ar ne gaila prarastos diskusijų galimybės? Juk tarybos nariai negali aukoti posėdžio laiko Jūsų sutiktuvėms? – teiravomės.

– Šiek tiek gaila… – sakė A.Zeltinis.

urbūt vienintelis Seimo narys rokiškėnas Vytautas Saulis dalyvauja kiekviename Rokiškio rajono tarybos posėdyje. Jo pranešimų, skaitomų po tarybos posėdžio, noriai klausosi ir žurnalistai.


Rita Aukščionytė
Emilijos Briedytės nuotr.