Vasario 16-osios proga, Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblio ,,Gastauta“ ir jos vadovės Nidos Lungienės teikimu, etninės kultūros specialistui Algirdui Svidinskui pasirašyta Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen padėka. Kai tik leis galimybės, Rokiškio verslo klubas jam įteiks „Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumą, 1430-1930“. Tai bene gražiausia nepriklausomos Lietuvos knyga ir labai graži dovana patriotams.

Padėka už tarmių ir folkloro saugojimą
Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – proga, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen padėka Algirdui Svidinskui skirta už ilgametę veiklą etninės kultūros srityje.
„Dėkoju už Jūsų indėlį saugant ir puoselėjant tarmes bei lietuvių folkloro tradicijas“, – padėkoje rašo Seimo pirmininkė ir linki jam sėkmės tolesnėje veikloje.
Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblio ,,Gastauta“ vardu, A. Svidinsko kandidatūrą Seimo pirmininkės padėkai teikė ansamblio vadovė Nida Lungienė. Rokiškio verslo klubas, jo prezidentas Irmantas Tarvydis irgi rūpinosi, kad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną šis žmogus nebūtų pamirštas. Kai baigsis karantinas, Verslo klubo nariai nuveš į Raudondvarį ir jam įteiks „Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumą, 1430-1930“. Tai bene gražiausia nepriklausomos Lietuvos knyga, ir labai graži dovana šalies patriotams.

„Gastautos“ ansamblio įkūrėjas
Zarasų krašto sūnus, dabar gyvenantis Raudondvaryje, rokiškėnų yra vadinamas Laisvės šaukliu. Tai jis 1980 m. Rokiškyje įkūrė vieną žinomiausių Lietuvoje folkloro ansamblių „Gastauta“, dešimtmetį jam vadovavo, o 1990 m. perdavė į geras rankas – Nidai Lungienei ir Giedriui Viduoliui, irgi stipriems folkloristams, apie save sakantiems: „Paskui dainą eičiau ir eičiau.“
– Algirdas Svidinskas ir jo sutelktas kolektyvas buvo Sąjūdžio budintojai. Sutartinės – išgiedotos, išmedituotos – stiprino lietuvybės, savo krašto tradicijų vertės pajautą. Tie patys žmonės buvo ir sąjūdžio mitinguose, ir Sausio 13-ąją prie Parlamento“, – temainfo.lt pasakojo N. Lungienė.
Teikime padėkos raštui N. Lungienė primena: A. Svidinskas – Sąjūdžio rėmėjas ir ,,Gastautos“ folkloro ansamblio Sąjūdžio grupės steigimo iniciatorius, jis – ir Parlamentą gynusios gastautiečių grupės organizatorius.
N. Lungienė ir G. Viduolis puoselėja idėją dar šiais metais A. Svidinsko kandidatūrą teikti Rokiškio krašto garbės piliečio vardui.

Folkloro ansamblio ,,Gastauta“ archyvo nuotr.


Folkloras jam – prigimtinis kryželis

Kam teko bendrauti su A. Svidinsku ar bent būti su juo bendrame renginyje, visam laikui išliks jo intelektualus paprastumas ir daina. Jo labai gražus balsas. Jis – dainius, bardas, muzikantas. Kaip yra sakiusi N. Lungienė, A. Svidinskas turi labai gilų dainos pajautimą – jo dainos išmąstytos, išfilosofuotos. O jis pats „Gastutos“ 35-ečiui įgarsintame sveikinime yra sakęs: „Folkloras man – prigimtinis kryželis, betgi ir mūsų visų misija – nešti jį.“
Anuometinėje Rokiškio kultūros mokykloje A. Svidinsko ir Algio Bagdono iniciatyva buvo įkurta folkloro specialybė: dėstė ir išugdė keletą folkloro kolektyvų vadovų laidų.
Dainas po Lietuvą berinkdamas A. Svidinskas tapo ir kraštotyrininku. Be to, Lietuvą ir žmones mylintis jis neturėjo kito pasirinkimo – tapo poetu. Jį dainuoja lietuviai. Jo dainos žodžiais rokiškėnai yra sukūrę vaizdo klipą „Beržai rasoti“.


Ir nebe gėda kalbėti tarmiškai

Lietuva šiam žmogui dėkinga: A. Svidinsko idėja ir Rokiškio krašto garbės piliečio Algio Naručio iniciatyvomis 2013-ieji buvo paskelbti Tarmių metais. Tai buvo tarmių renesanso pradžia: ir nebe gėda tapo kalbėti žemaitiškai, aukštaitiškai, rokiškėniškai…
Jis pats dainuodavo tarmiškai ir su „Gastauta“, ir Kriaunų krašte atgaivintose Klaudijaus Driskiaus organizuotose Rasų šventėse, ir Aukštaitijos folkloro stovyklose, ir savo paties suburtame Kulautuvos dainuojamos poezijos festivalyje „„Akacijų alėja“…
„Jis rašė zarašiškių šnekta. Yra išleista jo tarmiškos poezijos knygelė, kūrė dainas, dainavo kanklių ir gitaros pritariamas, 2011 m. organizavo respublikinį tarmiškos kūrybos konkursą, tapusį kasmetiniu ir tebevykstančiu iki šiol. Jis – Rytų aukštaičių sambūrio seniūnas, etninės kultūros globos tarybos (Aukštaitijos tarybos) narys, etninės kultūros draugijos narys, termiškų tekstų kūrėjų klubo „Žalia žolė“ iniciatorius ir interneto svetainės zaliazole.lt puoselėtojas“, – rašoma teikime Seimo pirmininkės padėkai.

Folkloro ansamblio ,,Gastauta“ archyvo nuotr.


Kaip gera žinoti

A. Svidinską visada supo draugai. Jei ir įsipindavo į jo gyvenimą nelabai gerų žmonių, visada atsirasdavo ir tokių, kurie mokėjo jam padėkoti už darbą, naudingą visai Lietuvai.
2013 m. už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą A. Svidinskas buvo apdovanotas Kultūros ministerijos premija.
Šis žmogus jau visada bus susietas su Rokiškiu. Čia tebėra išsaugota „Gastauta“. Jos pavyzdžiu Aukštaitijoje kūrėsi kiti kolektyvai – tokie stiprūs, kokius gali išugdyti daina. Dažno folklorinio kolektyvo vadovas pripažįsta, kad A. Svidinskas buvo jo Mokytoju – būtent iš didžiosios raidės.
Šiandien A. Svidinskui žmonės skambins: sveikins jį Vasario 16-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – proga.
– Jam esame dėkingi ir už tai, kad svarbiausios valstybei dienos jam yra nuoširdžios šventės. Jo nuoširdumas persiduoda kitiems ir laidžia pajusti, kaip svarbu mylėti dainą savo gimtąją kalba ir tarme, kaip gera žinoti, ką šiandien dainuotume, kur būtume, jei ne karantinas, kaip reikšminga suvokti, jog Vasario 16-oji mus sutelkia ir leidžia tikėti, kad šio žmogaus patriotiškas jausmas gyvas daugybėje širdžių, – temainfo.lt sakė N. Lungienė.
– Šis žmogus labai patogus, nes tikras, nemeluojantis, – taip A. Svidinską vertina Rokiškio verslo klubo prezidentas I. Tarvydis.


Rita Briedienė