Senoji Rokiškio kultūros mokykla išlydėjo absolventus

Birželio 27 d. Rokiškio krašto muziejuje vyko Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo absolventų diplomų įteikimo šventė. Skambant iškilmingai muzikai diplomai buvo įteikti keturiems muzikos pedagogams, 10-čiai turizmo ir laisvalaikio bei 16-ai kultūrinės veiklos vadybininkų.

Kultūrinės veiklos vadybos studentei Nadieždai Ivanovai įteiktas diplomas su pagyrimu, Muzikos pedagogikos studijų programos absolventas Jonas Ališauskas apdovanotas padėkos raštu už aktyvią koncertinę veiklą, Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos absolventė Asta Keraitienė padėkos raštu apdovanota už gerą mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą organizuojant renginius.

Džiugu, kad iš 30 diplomantų net 28 turi darbą. Džiaugiamės brandžiais absolventų baigiamaisiais profesinio bakalauro darbais: J.Gliaudelytės „Svėdasų krašto kultūrinio turizmo išteklių pritaikymo galimybės“, N.Ivanovos „Rinkodaros priemonių taikymas skatinant vaikų skaitomumą bibliotekose“, A.Keraitienės „Kultūros renginių įtaka Rokiškio miesto įvaizdžiui“ ir kitais.

Panevėžio kolegiją šiemet baigė 575 absolventai.

Šventėje dalyvavo ir diplomantus sveikino Rokiškio rajono meras Vytautas Vilys, Panevėžio kolegijos direktorius Egidijus Žukauskas, Panevėžio kolegijos tarybos narė Dalia Urbonienė ir kiti. Diplomantų vardu kalbėjo kiekvienos specialybės atstovai, prisiminė studijas, dėkojo dėstytojams, žvelgė į ateitį.

Rokiškio krašto muziejaus parke diplomantai, jų artimieji, svečiai, dėstytojai, dainuodami dainas apie Lietuvą, pasodino ąžuoliuką. Jį nuo vėjų saugos diplomanto Arijaus Stočkaus drožti stulpai.

Šventė baigėsi, tačiau jos dalyviai dar ilgai bendravo, fotografavosi.

Mokykla, išleidusi diplomantus, laukia naujos pamainos. Šiais metais Rokiškio filiale bus priimama į Muzikos pedagogikos (nuolatines studijas), Turizmo ir laisvalaikio vadybos (nuolatines ir ištęstines), Socialinio darbo (ištęstines), Buhalterinės apskaitos (ištęstines), Verslo vadybos (ištęstines) studijas.

 

Ramunė Cegelskaitė-Spaičienė

Rokiškio filialo katedros vedėja