Šiandien Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos gimtadienis

Mokyklos istorija jau skaičiuoja 30-metį: 1983 m. rugsėjo 1 d. buvo atidaryta Rokiškio 4-oji vidurinė mokykla; 1994 m. mokyklai buvo suteiktas gimnazijos klasių statusas, po metų – žymaus valstybės veikėjo, kraštiečio Juozo Tūbelio vardas; 1998 m. rugsėjo 1 d. Rokiškio rajono tarybos sprendimu, J.Tūbelio vidurinė mokykla buvo reorganizuota į Rokiškio pradinę ir Rokiškio J.Tūbelio vidurinę mokyklą; 1998 m. rugsėjo 1 d. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas buvo panaikintas 2012 rugpjūčio 28 d. – gimnazija reorganizuota į J.Tūbelio progimnaziją.

Šių metų rugsėjo 1-osios duomenimis progimnazijoje mokosi 802 mokiniai: 1-4 klasėse (tokių yra 14) – 326; 5-6 klasėje (jų yra 18) – 476.

Progimnazijos 30-mečiui skirti renginiai vyksta jau nuo pavasario: gegužės mėnesį J.Tūbelio gimtajame Panemunėlio seniūnijos Ilgalaukių kaime moksleiviai ir mokytojai pasodino ąžuolų giraitę; rugsėjo 2 d. buvo pašventinta progimnazijos vėliava; po kelių dienų vaikai keliavo aplankyti pačių sodintos giraitės, mokytojų dienos proga šventėn buvo pakviesti dabar dirbantys ir anksčiau šioje mokykloje mokytojavę pedagogai; lapkričio 22 d. surengtas susitikimas su buvusiais mokyklos mokiniais, vyko ugdymo karjeros dienai skirti susitikimai klasėse, tą pačią dieną įsteigtas Tūbeliečių klubas.

Šiandien progimnazijoje vyks renginys „Laiko žingsniai“, skirtas mokyklos 30-mečiui paminėti. Jame žada dalyvauti visi mokyklos darbuotojai, progimnazijos tarybos nariai, šios įstaigos partneriai, rajono vadovai, savivaldybės atstovai, Seimo narys Vytautas Saulis.

„TEmos“ inform.
Svetainės www.tubelis.rokiskyje nuotr.